K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Sdružení tajemníků měst a obcí v roce 2020

Datum: 26. 2. 2020, zdroj: OF 1/2020, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR si v loňském roce připomnělo čtvrt století od svého založení, vyhodnotilo svoji dosavadní činnost a stanovilo úkoly a cíle pro svoji další práci.

Zasedání předsednictva STMOÚ ČR 22. 1. 2020 v Praze 6
Zasedání předsednictva STMOÚ ČR 22. 1. 2020 v Praze 6

Svoji činnost nastavuje STMOÚ v každoročním plánu činnosti STMOÚ ČR vždy v dvouletém horizontu, který následně vyhodnocuje a své aktivity upravuje podle potřeb měst a obcí a reflexe aktuálního vývoje územní veřejné správy.

Do roku 2020 sdružení vstoupilo se čtyřmi stovkami členů – vedoucích úřadů měst, obcí, městských částí a městských obvodů, z toho téměř polovinu (44 %) tvoří ženy.

Svým členům sdružení i letos poskytuje nejaktuálnější informace v oblasti územní veřejné správy, plně se zapojuje do práce tří desítek odborných pracovních skupin při Radě vlády pro veřejnou správu, Radě kvality ČR, Radě vlády pro udržitelný rozvoj, mnohých ministerstev, Svazu měst a obcí ČR či Unie Zaměstnavatelských svazů ČR, s cílem zlepšování veřejné správy.

Studijní pobyt slovenských přednostů – před historickou radnicí v Liberci, 10. 8. 2019
Studijní pobyt slovenských přednostů – před historickou radnicí v Liberci, 10. 8. 2019

Tajemnice a tajemníci se aktivně zapojují do legislativní tvorby – v odborných skupinách či v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Z předchozího období do letošního roku plynule přechází například diskuse a připomínkování k novelám zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze či zákona o úřednících územních samosprávných celků. Aktuální jsou i diskuse k novelám předpisů v sociální oblasti, např. sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, další sociální agendy a jejich financování, katalog prací, ale také koncepce rozvoje veřejné správy včetně otázek nad spojeným modelem územní veřejné správy či změny ve financování přenesené působnosti státní správy, vykonávané městy a obcemi.

Vzdělávací semináře

Odborný seminář STMOÚ ČR 14. 10. 2020 v Jihočeském Frymburku
Odborný seminář STMOÚ ČR 14. 10. 2020 v Jihočeském Frymburku

Pro letošní rok sdružení připravilo pro své členy, ale i další vedoucí úřadů, tradičně dva celostátní odborné semináře. Jarní se uskuteční 24.–26. května 2020 na Dolní Moravě v severovýchodní výspě Pardubického kraje. Odborný program semináře se bude věnovat aktuální i připravované legislativě, povinnostem měst a obcí v samostatné i přenesené působnosti, ochraně dat, právu na informace a dalším aktuálním oblastem.

Podzimní celostátní odborný seminář je připraven na 25.–27. října 2020 v Praze. I pro tento seminář budou vybrána nejaktuálnější témata.

Kromě celostátních seminářů pořádají jednotlivé krajské sekce STMOÚ ČR i tzv. krajské vzdělávací akce – krajské semináře, kterých se v rámci celé České republiky letos uskuteční na tři desítky.

Konference ISSS 2020

ISSS

Sdružení tajemníků je již více než deset let odborným partnerem konference Internet ve státní správě a samosprávě. I v rámci letošního, již 23. ročníku této konference, která se bude konat ve dnech 20.–21. dubna 2020 v Hradci Králové, se sdružení podílí na přípravě odborného programu, uspořádá odborné setkání vedoucích úřadů měst a obcí, v průběhu konference stejně jako každý rok zasedne i výkonná rada a předsednictvo STMOÚ ČR.

Zahraniční zkušenosti

Sdružení dlouhodobě pracuje na zlepšování veřejné správy a řízení měst, obcí a jejich úřadů i formou sdílení zkušeností se zahraničními komunálními organizacemi. Ve spolupráci s evropskou pobočkou mezinárodní asociace komunálních manažerů ICMA Europe a belgickou asociací městského managementu připravuje setkání vedoucích úřadů měst a obcí nejen z Evropy v květnu 2020 v belgickém Turnhoutu. V červnu v partnerství s lotyšskou asociací výkonných ředitelů měst a obcí STMOÚ ČR přivítá vedoucí úřadu z Lotyšska na studijním pobytu v Olomouckém a Zlínském kraji. Naopak naši nejbližší kolegové a sousedé ze slovenské asociace přednostů místních samospráv připravili pro české tajemníky srpnový studijní pobyt na Slovensku. Získané zkušenosti uplatní naši tajemníci při řízení svých úřadů a většinou se o ně podělí i s dalšími kolegyněmi a kolegy v rámci STMOÚ ČR a naopak mají možnost reprezentovat nejen svá měst a obce, ale i Českou republiku v zahraničí.

-ib-