K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

Datum: 6. 3. 2020, zdroj: OF 1/2020, rubrika: Veřejná správa online

V závěru roku byl představen dokument Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City – analytická část. Materiál precizně analyzuje stav v oblasti Smart City na úrovni obcí a měst v České republice. Seznámit by se s ním měli všichni představitelé municipalit, kteří chtějí do budoucna působit ve veřejné správě.

Obsáhlý dokument (250 stran včetně příloh) vznikl jako projekt OP Zaměstnanost v rámci prioritní osy Efektivní veřejná správa. Podrobně mapuje koncept Smart City (SC), jeho specifika i uplatňování v České republice. Mapuje všechny klíčové oblasti zájmu – od koncepcí, přes dopravu, energetiku atd., až po zdravotnictví. Posouzeny byly všechny strategické dokumenty v oblasti SC v Česku včetně srovnání s dvacítkou zahraničních dokumentů. Na základě analýzy a po vyhodnocení výstupů osmi fokusových skupin (Strategie, ICT, eGoverntment, Energetika, Doprava a mobilita, Vodní a odpadové hospodářství, Sociální oblast a zdravotnictví) byly přijaty závěry pro tvorbu strategické části, které dále uvádíme.

Závěry pro tvorbu strategické části

Ze studia národních dokumentů, analýzy strategií měst různé velikosti i přístupů měst v zahraničí plynou následující závěry:

 1. Novější strategie, zejména jsou-li označeny jako „Smart City“, poměrně přesně naplňují Metodiku MMR.
 2. V podstatě všechny studované strategie alespoň částečně naplňují některé aspekty Metodiky MMR.
 3. Většina strategií, a to jak celkových rozvojových strategií, tak dílčích strategií (dopravních, energetických atd.) vznikla z nějakého vnějšího důvodu; hlavním důvodem je čerpání prostředků z ESIF – z tohoto důvodu většina strategií je cílena k roku 2020.
 4. Čím větší město je, tím rozsáhlejší strategii má, a poměrně zřetelně se jedná o spíše formální dokumenty než o „živý“ základ vlastní dlouhodobé činnosti.
 5. Řada měst a obcí má kvalitní strategie, které jsou skutečným základem činnosti municipalit – většinou se jedná o dílo starosty či týmu na radnici, kteří funguje dlouhodobě a systematicky prosazují nějaký záměr – tyto strategie zpravidla přesahují rok 2020.
 6. Strategie v jednotlivých oblastech (životní prostředí, energetika, doprava) mají obce většinou jen tam, kde to vyžaduje zákon nebo se jedná o podmínku čerpání prostředků z ESIF.
 7. Obce a města jsou zcela mimořádně slabé v tom, co je základním předpokladem Smart City a také obecně budoucího rozvoje – infrastruktuře ICT a eGovernmentu.
 8. Technicky a technologicky „napřed“ jsou tři velké aglomerace České republiky – hlavní město Praha, statutární města Brno a Ostrava, které mají dostatečné týmy pro realizaci konceptu Smart City.
 9. Strategie obecně (až na některé výjimky) postrádají dlouhodobý (hlavní) cíl, jehož by mělo být dosaženo; poradenskými firmami zpracované strategie samozřejmě motto a formulovanou představu sice mají, ale často se jedná o prázdnou deklaraci.
 10. Strategie českých měst a obcí pracují poměrně omezeným způsobem s cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Inspirací mohou být některé ze strategií zahraničních měst.

Hlavní výzvy pro nastávající období

 1. Vytvořit nové strategie (pro budoucí evropské fondy) jako strategie inovační, tj. Smart City.
 2. Mimořádně intenzivně se věnovat rozvoji ICT infrastruktury a digitálních služeb (napřed radnice a následně obecně v obci) – zde hrozí zaostávání za dalšími zeměmi obdobně jako v jiných oblastech v minulosti,
 3. Dále vyvinout Metodiku MMR pro problematiku Smart City tak, že se nejedná o minoritní technologickou „zvláštnost“, ale hlavní směr inovativního konkurenceschopného Česka, kde se lidem dobře žije, a kde jsou zohledněny cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Závěrem lze říci, že přelomová doba, pro kterou jsou typické nové nástroje z oblasti digitalizace (ICT), dává mimořádnou příležitost pro skokovou změnu v kvalitě života obyvatel České republiky, rozvoj obcí a měst. SMART Česko – udržitelný rozvoj kultivované kulturní krajiny s dobrými podmínkami pro život lidí – je výzvou, kterou je možné realizovat právě prostřednictvím konceptu Smart City.

Aktuálně
Strategická část dokumentu je dokončena. Závěrečná konference projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City proběhne v pátek 21. 2. 2020 v Praze.
TOPlist
TOPlist