K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
56. Den malých obcí

Časopis Obec a finance 1/2020

Datum: 6. 2. 2020, zdroj: DVS, rubrika: Ostatní

Dne 10. února vychází první číslo, jubilejního XXV. ročníku, časopisu Obec & finance. Úvodní materiál je věnován rekodifikaci stavebního práva a současné diskuzi o paragrafovaném znění návrhu stavebního zákona, zejména pokud jde o postavení a působnost stavebních úřadů. Analytické texty věnované hospodaření obcí porovnávají výsledky obcí dle jednotlivých krajů a samostatná úvaha je věnována srovnání celkového dluhu a celkových úspor obcí. Ministerstvo vnitra informuje o připravených letošních akcích pro obce – Přívětivý úřad, Zastupitel v kurzu a konference Moderní veřejná správa.

Zajímavý je článek, který se v návaznosti na informaci z celostátní finanční konference dotýká porušování rozpočtové kázně při čerpání dotací. Několik textů je zaměřeno na Smart City – z pohledu resortní metodiky, přístupu místních akčních skupin i Svazu měst a obcí. Návazně na tyto texty je rozebrána současná situace při budování vysokorychlostních internetových sítí. Z oblasti sociální je dokončena úvaha o vyhodnocení efektivity sociální péče, samostatný článek k problematice opatrovnictví i diskuzní příspěvek k návrhu zákona o přídavku na bydlení. Prezentovány jsou také komunitní domy pro seniory, realizované z dotačního titulu MMR.

V oblasti legislativy začíná v tomto čísle vycházet seriál, zaměřený na vyřizování žádostí o informace, které obce poskytují nejenom podle zákona č. 106/1999 Sb. Řada článků v tomto čísle je, mimo již citovaných, věnována bytové politice – podrobně je provedena analýza výstavby bytů v hlavním městě za rok 2019 a ukázky staveb na vesnici realizovaných v rámci přestavby venkova. Z oblasti ekologie uvádíme text o dopadu nové zemědělské politiky na obce a zajímavý text je věnován ochraně stromů, rostoucích mimo les.

V časopise naleznete pravidelné rubriky Zrcadlo doby, Zprávy Ministerstva financí, Informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, a samozřejmě přílohu Veřejná správa online, která je věnována informačním technologiím ve veřejné správě – mimo jiné dva pohledy na nový Zákon o právu na digitální služby, rozhovor s hejtmanem Jiřím Běhounkem nebo informace o oceněné aplikaci Kraje Vysočina „Samospráva“. Tradiční dvoustranu zde najdou uživatelé IS Munis a všichni, kdo se zajímají o detaily archivace dat a případnou skartaci dokumentů.