MPSV vyhlašuje soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

21. 1. 2020 MPSV ČR Sociální problematika

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Tato soutěž je rozdělena do dvou dotačních oblastí – I. Obec přátelská rodině a II. Obec přátelská seniorům.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyhlašovateli soutěže v oblasti rodiny jsou MPSV a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí pro rodinu, Rodinným svazem ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv. Soutěž v této dotační oblasti motivuje obce k realizaci opatření a aktivit zaměřených na podporu rodin a rozvoj prostředí přátelského rodinám.

Vyhlašovatelem soutěže v oblasti seniorů je MPSV ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR a Radou vlády pro seniory a stárnutí populace. Soutěž v této dotační oblasti motivuje obce k realizaci opatření a aktivit zaměřených na podporu seniorů na komunální úrovni.

V soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům“ bylo v minulém roce rozděleno mezi oceněné obce přes 18 milionů Kč . I v letošním roce se mohou o titul „Obec přátelská rodině 2020“ a „Obec přátelská seniorům 2020“ ucházet všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky. Své síly poměří v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. V každé z dotačních oblastí bude formou neinvestiční dotace rozděleno mezi vítězné obce celkem 6 milionů Kč.

Kategorie Počet obyvatel Dotace
I. do 1000 obyvatel 500 000 Kč
II. 1001–3000 obyvatel 900 000 Kč
III. 3001–10 000 obyvatel 1 100 000 Kč
IV. 10 001–50 000 obyvatel 1 500 000 Kč
V. 50 001 a více obyvatel 2 000 000 Kč

Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 29. 2. 2020.

Další informace