Summit Koncepce BIM 2019

8. 11. 2019 ČAS Události

Již tento měsíc se koná mezinárodní konference, věnovaná implementaci metody BIM do českého stavebnictví – Summit Koncepce BIM 2019. Summit se koná 21. listopadu 2019 v Praze v PVA Expo Letňany a zúčastní se ho také zahraniční hosté, kteří poskytnou možnost srovnání ČR s Evropou v postupu implementace BIM.

Česká agentura pro standardizaci

Summit Koncepce BIM se koná za účasti Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu ČR, a Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro digitalizaci, a bude se věnovat tématům, která postupně změní tvář českého stavebnictví. Jak zastoupení vládních představitelů, tak skladba programu dokumentují důležitost a význam digitalizace, jejíž součástí je implementace Koncepce BIM.

Summitu se také zúčastní zahraniční hosté – reprezentanti vládních úřadů ze zemí s rozvinutou digitalizací – poskytnou možnost srovnání ČR s Evropou v postupu implementace BIM. Své zkušenosti přinesou hosté z Německa, Estonska, z Nizozemska, z Francie a z ostatních zemí EU. Jejich pohled dodá další rozměr stavu implementace metody BIM u nás.

Účast na Summitu může být přínosná jak pro firmy, protože témata, kterým se konference bude věnovat, budou znamenat v horizontu 2 roků významnou konkurenční výhodu; tak i pro veřejné zadavatele, kterým přinese řadu důležitých informací o metodě, která se po roce 2022 stane závaznou pro nadlimitní zakázky pro všechny veřejné zadavatele v ČR. Summit je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určen odborníkům z veřejného sektoru a státní správy a odborné veřejnosti z podnikatelské sféry.

Summit Koncepce BIM 2019