K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
56. Den malých obcí

Sdružení tajemníků – 25 let odborných seminářů

Datum: 11. 10. 2019, zdroj: OF 4/2019, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR si v letošním roce připomíná výročí 25 let od svého založení. Za uplynulé čtvrtstoletí uspořádalo již 46 celostátních konferencí – seminářů. A připravuje další.

Sdružení tajemníků bylo založeno v roce 1994 a jednou z jeho hlavních aktivit je organizování vzdělávacích akcí včetně celostátních odborných seminářů pro vedoucí úřadů měst a obcí. Letos uspořádalo již 46. seminář, z tohoto počtu již po jedenácté v lázeňských Luhačovicích.

Výroční členská schůze a jarní seminář

Předávání čestného členství
Předávání čestného členství

Ve dnech 2.–4. června 2019 se v Luhačovicích uskutečnil seminář, na kterém si sdružení připomnělo výročí 25 let od svého založení. Při této příležitosti předalo ocenění významným členům sdružení, dalším osobám, ale i spolupracujícím institucím a obchodním partnerským společnostem, které se významným způsobem podílely na rozvoji sdružení a na tom, že se STMOÚ ČR stalo respektovanou a důvěryhodnou organizací. Členská schůze udělila i dvě čestná členství – primátorovi statutárního města Kladno a bývalému předsedovi Svazu měst a obcí ČR Danu Jiránkovi a náměstkovi generálního ředitele HZS ČR, bývalému náměstkovi ministra vnitra Františku Vaverovi. Semináři udělili osobní záštitu ministr vnitra Jan Hamáček a starosta hostitelského města Marian Ležák, finančně jej podpořil Zlínský kraj.

Celkem 196 účastníků této konference z řad tajemnic a tajemníků absolvovalo náročný odborný program, v bloku ministerstva vnitra vystoupili ředitelé tří odborů a ředitel kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Posluchači se dozvěděli novinky v oblasti připravované legislativy, implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy a připravované Koncepce klientsky orientované veřejné správy, bezpečnostní politiky státu, dozorové a kontrolní činnosti MV a připravované sbírky právních předpisů územních samosprávných celků. Zástupkyně MPSV představily projekt a praktické uplatňování sociálně odpovědného veřejného zadávání, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Zuzana Matušková seznámila s chystanými změnami v řízení a financování regionálního školství a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová podstoupila živou diskusi s tajemníky k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Závěr semináře patřil celodennímu odbornému kurzu k pracovně právní agendě obcí, realizovanému ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu Efektivní správa obcí. Výstupy ze semináře, prezentace z přednášek a další dokumenty jsou zveřejněny na webu sdružení.

Pozvánka na podzimní odborný seminář

Frymburk bude dějištěm podzimního semináře
Frymburk bude dějištěm podzimního semináře

K tradičním akcím patří i podzimní semináře STMOÚ ČR, ten letošní se uskuteční v říjnu v jihočeském Frymburku u vodní nádrže Lipno. Během dvou vzdělávacích dnů je pro účastníky opět připraven náročný program. Kromě tradičního odborného bloku ministerstva vnitra (rozvoj veřejné správy, perspektivy spojeného modelu územní veřejné správy, novinky v oblasti eGovernmentu, Portál občana a další témata) čeká posluchače i blok MPSV k ožehavému tématu katalog prací a zařazování sociálních pracovníků, metodický blok MMR k povinnostem obcí v oblasti pohřebnictví a celodenní seminář k elektronizaci veřejné správy se zaměřením na problematiku eIDAS.

Podrobnosti k semináři a přihláška jsou zveřejněny na webu sdružení.

Čerpání a předávání zahraničních zkušeností

V některých oblastech veřejné správy je velmi zajímavé porovnat praxi v České republice se zahraničím. STMOÚ ČR proto organizuje studijní výměnné pobyty v zemích EU se svými partnerskými národními asociacemi komunálních manažerů, a naopak chystá obdobné vzdělávací pobyty pro zahraniční tajemníky v ČR.

Letos v červnu bylo třináct tajemníků sbírat zkušenosti v Lotyšsku. Během šestidenního pobytu navštívili sedm měst a novads (sloučená obec) na severovýchodě země, setkali se se starosty i výkonnými řediteli úřadů, navštívili obcemi zřizované organizace i podnikatelská centra. Nejcennějšími poznatky z pobytu byla pokročilá elektronizace veřejné správy, samostatnější hospodaření obcí s vyššími rozpočty a zejména mnohem jednodušší systém a úspěšnější využívání evropských i národních dotačních zdrojů.

V srpnu naopak hostila města v Libereckém kraji skupinu přednostů městských a obecních úřadů ze Slovenska. Za podpory Libereckého kraje a statutárního města Liberce poznali slovenští kolegové nejen úřady těchto institucí, ale navštívili i města Jablonné v Podještědí, Lomnici nad Popelkou a Nový Bor. Nosnými tématy bylo porovnání spojeného modelu územní veřejné správy v ČR a odděleného modelu na Slovensku, kdy český model prokazuje jednoznačně lepší výsledky ve vztahu ke klientům i území. Velmi zajímavá byla i diskuse o přímé volbě starostů, se kterou má Slovensko již bohaté zkušenosti, s porovnáním výhod i mnohých nevýhod tohoto volebního systému.

-ib-