Ministerstvo práce a sociálních věcí zaevidovalo jubilejní 1000. dětskou skupinu a chystá řadu novinek

19. 9. 2019 MPSV ČR Sociální problematika

Dne 17. září 2019, byla zaevidována dětská skupina s pořadovým číslem tisíc. Dětské skupiny pod záštitou MPSV fungují od roku 2014. Jejich cílem je podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chystá v této oblasti i řadu novinek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

„Podporu rodin považuji za zcela klíčovou oblast pro celou společnost a její budoucnost. Zabývala jsem se jí už jako ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, a proto jsem moc ráda, že se dětským skupinám tak dobře daří. Dětské skupiny hrají důležitou roli při skloubení pracovního a rodinného života. V oblasti podpory rodin je pro mě také zásadní zajištění dostatku míst v předškolních zařízeních, rozšíření flexibilních pracovních úvazků a podpora dostupného bydlení,“ komentuje ministryně Maláčová.

Po pěti letech fungování dětských skupin chystá ministerstvo řadu novinek. MPSV připravuje novelu, která zajistí stabilní financování a zvýší kvalitu poskytované služby. Dle novely by měly být „dětské skupiny“ přejmenovány na „jesle“, což je jednoduchý a výstižný název, který si hned všichni spojí s péčí o nejmladší děti.

V rámci systémového projektu Podpora implementace dětských skupin zavádí ministerstvo také Audit značky kvality. Ten bude pro zřizovatele dětských skupin zdarma a bude jej provádět výhradně auditní tým MPSV na základě dobrovolné žádosti. V tuto chvíli intenzivně připravujeme školení k auditu značky kvality pro zájemce o udělení této značky s dvouletou platností.

Dětská skupina, která získá značku kvality, plní nejen povinnosti dané právními předpisy, ale navíc posiluje kvalitu péče v rámci dětské skupiny rozvíjením své činnosti v 7 oblastech: filosofie dětské skupiny, plán výchovy a péče a jeho naplňování, pečující osoby, provoz dětské skupiny, adaptační období, bezpečnost a hygiena, genderový a environmentální aspekt. Bližší informace bude možné najít na webových stránkách www.dsmpsv.cz.