Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

3. 7. 2019 OF 3/2019 Ostatní

Dne 15. května 2019 proběhl čtvrtý ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 146 obcí III. typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze všech obcí III. typu.

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V prvním ročníku v roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).

Nejpřívětivější úřady byly letos opět vyhlašovány v jednotlivých krajích a celorepublikově. Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal Městský úřad Litoměřice. Druhým Magistrát města Liberce a třetím Městský úřad Žďár nad Sázavou. Výsledky hodnocení v krajích jsou patrné z uvedeného obrázku. Při příležitosti slavnostního předávání byla pokřtěna nová publikace s příklady dobré praxe.

Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Příklad z Litoměřic

Již rok je v provozu litoměřická mobilní aplikace s názvem Komplan, která slouží jako rychlý pomocník v oblasti sociálních služeb města. V mobilní aplikaci naleznete sekci „Chci poradit“, v níž vyplníte formulář a následně se objeví kontakty na pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, kteří vám pomohou problém vyřešit. Dále zde můžete najít například kalendář akcí, aktuality, mapu sociálních služeb, kompletní přehled, jak řešit životní situace dotýkající se sociální oblasti a další.

Mobilní aplikace je nejnovějším přírůstkem v rámci strategie litoměřického úřadu na rozvoj servisu v oblasti sociálních služeb. Vývoji aplikace předcházela příprava a schválení již pátého komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu Litoměřic (pro roky 2018 až 2020).

Vedle toho byla úřadem připravena a vydána mapa sociálních služeb a katalog sociálních služeb města. Současně byly spuštěny vlastní webové stránky www.komplanlitomerice.cz, které slouží jako přehledná databáze informací o městských a partnerských sociálních službách. Webové stránky jsou doplněny o interaktivní mapu sociálních služeb, která funguje v rámci GIS. Díky přímému propojení s webovými

stránkami dochází k automatické aktualizaci mobilní aplikace. Aplikace vznikla v rámci cílů komunitního plánu sociálních služeb.

Hlavním cílem města bylo vytvoření a udržení systému sociálních služeb s akcentem na jejich kvalitu, návaznost, kontinuitu, dostupnost, vyváženost poptávky a nabídky, hospodárnost a efektivitu ?nancování.

Dalšími aktivitami města v této oblasti jsou například nové mapové vrstvy v GIS, které ukazují bezbariérové trasy nebo vyhrazené parkování pro ZTP. Do budoucna chtějí v Litoměřicích v rozvoji kvality sociálních služeb i nadále pokračovat.