K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Smart City – téma 6. mezinárodní konference ICMA v Rumunsku

Datum: 28. 6. 2019, zdroj: OF 3/2019, rubrika: Veřejná správa online

Vedoucí úřadů měst a obcí z mnoha zemí světa se během velikonočních dní sešli v rumunském Temešváru diskutovat o Smart City a dalších odborných tématech.

Květinový festival Timfloralis v Temešváru
Květinový festival Timfloralis v Temešváru

Při jednání členských asociací podepsal předseda českého sdružení tajemníků Jaromír Zajíček s prezidentkou ICMA Karen E. Pinkos a výkonným ředitelem ICMA Marcem A. Ottem aktualizovanou smlouvu o spolupráci mezi ICMA a STMOÚ ČR s konkretizací vzájemných aktivit na další pětileté období.

Smart City – hra na budoucnost nebo skutečná potřeba?

Odborným těžištěm této konference však byla problematika Smart Cities. Lze říci, že celý civilizovaný svět se záležitostí Smart Cities zabývá – zkoumá možnosti, cíle, nástroje, zdroje financování a v pokročilejších státech i výstupy a jejich efektivitu v této oblasti. Smart City je jedním z nástrojů pro naplňování principů udržitelného rozvoje. Při zavádění moderních technologií ve městech a obcích jde zejména o budování komplexních opatření pro udržitelný rozvoj. Určitě není bez zajímavosti, že na seznamu 21 světových lídrů (Smart21 of 2019, Intelligent Community Forum) jsou města po čtyřech z USA, Kanady a Tchajwanu, tři z Austrálie, po jednom z Brazílie, Indie, Keni, Vietnamu, a pouze dvě z Evropy – Issy-les-Moulineaux z Francie a Moskva.

Zkušenosti z amerického Dublinu

Zástupkyně jednoho ze světových lídrů, amerického Dublinu (stát Ohio) představila dosavadní výsledky i plány tohoto města v oblasti chytrých řešení. Základem je rozsáhlé pokrytí města i přilehlého regionu širokopásmovým připojením k internetu a dalším sítím. Tuto infrastrukturu využívá i poměrně rozsáhlý testovací koridor pro autonomní vozidla Smart Mobility Corridor (spojnici několika sousedních měst a již dnes jej využívá na 1200 autonomních automobilů). Součástí jsou projekty, řešící bezpečnost a plynulost dopravy, např. víceúrovňové kruhové objezdy, řízení všech klasických křižovatek nebo inteligentní přechody pro chodce. Systém umí vyhodnocovat aktuální počasí a stav vozovky, správně načasovat semafory, upravovat proměnlivou povolenou rychlost, řídit plynulost průjezdů, varovat před kolizemi a hledat objízdné trasy. Samozřejmostí je řízení dopravy v klidu, navigace na parkoviště a kapacitní systémy parkování.

Samostatnými, byť propojitelnými jsou další smart systémy v regionu – Smart Home Technology, projekt Smart rezidenčního bydlení, „chytré“ vzdělávání s participací vzdělávacích institucí s veřejností i podnikateli. Přenositelná zkušenost do našich podmínek je důsledná spolupráce všech sektorů, veřejné správy a služeb, obyvatel, hospodářského i neziskového při zjišťování potřeb, plánování a realizaci opatření a jejich vyhodnocování s případnými úpravami.

Rumunské město Alba Iulia

Poslední den mezinárodní konference byl věnován návštěvě jedničky v oblasti Smart Cities v Rumunsku, městě Alba Iulia. Město je sídlem župy Alba, město s více než 60 tisíci obyvateli, které bylo založeno v době starého Řecka, Římané z něho učinili hlavní město tehdejší Dácie, ale asi nejdůležitějším pro město byl rok 1918, kdy zde bylo podepsáno a vyhlášeno tzv. Velké sjednocení Rumunského království a Sedmihradska.

V oblasti projektů inteligentních měst je Alba Iulia oceňována na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, zejména pro své technologické projekty, ale také pro vybudovaná silná a účinná partnerství s inovativními společnostmi i veřejností. Alba Iulia se stala prvním městem ve střední a východní Evropě, které podepsalo smlouvu se Světovou bankou, podle ní se řadí na první místo ze všech evropských krajských měst ve získávání finančních prostředků EU.

Město v dané oblasti realizuje na sto projektů v 10 průřezových tématech dle doporučení Evropské unie. Část těchto projektů je již funkční, například Wi-Fi hotspoty v klíčových oblastech města, 15 dopravních linek MHD vybavených zabezpečeným Wi-Fi s informacemi o poloze, rychlosti a směru dopravních prostředků v reálném čase, řešení pro komunikaci s obyvateli prostřednictvím hotspotů. Ve městě je vybudována infrastruktura LoRa WAN, zavedeno měření kvality ovzduší, intenzivní cestovní ruch je podpořen prostřednictvím 250 majáků/zastavení, inteligentním řízením je osazeno veřejné osvětlení nebo řízení provozu veřejného vodovodu. Pro všechny věkové kategorie obyvatel jsou k dispozici digitální učebny s interaktivními vzdělávacími programy. Ve městě mají partneři z veřejné i privátní sféry možnost testovat různá chytrá řešení a technologie, funguje trochu jako laboratoř inovativních řešení a umožňuje dalším městům i jiným subjektům nejen z Rumunska přijet a nabrat zkušenosti z těchto realizací. V zemi, která má stále co dohánět je to naprostý, ale velmi pozitivní unikát.

Smart City v Česku

V České republice je problematika Smart Cities také velmi skloňované a často diskutované téma. Sdružení tajemníků se do problematiky na úrovni veřejné správy zapojilo poměrně intenzivně. Zástupce STMOÚ ČR je členem Pracovní skupiny pro Smart Cities Rady vlády pro udržitelný rozvoj, sdružení se podílelo na tvorbě konceptu inteligentních měst a metodice hodnocení udržitelných chytrých měst.

Ve srovnání s aktivitami a realizacemi v zahraničí se Česká republika v oblasti Smart City nemá za co stydět, do úspěchů světových i evropských lídrů má však ještě velmi daleko. Je proto nutné o problematice odborně diskutovat, stanovovat smysluplné a reálné cíle a důsledně je naplňovat. Co u nás schází zcela, je vyhodnocování realizovaných opatření z hlediska jejich faktických přínosů pro uživatele, společnost i udržitelný rozvoj.

-ib-

TOPlist
TOPlist