K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Brtnice – historické město roku 2018

Datum: 25. 6. 2019, zdroj: OF 3/2019, rubrika: Regiony

Ve Španělském sále Pražského hradu byla 16. dubna předána Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2018. Cenu a titul Historické město roku získalo město Brtnice z Kraje Vysočina.

Starostka města Brtnice převzala Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2018
Starostka města Brtnice převzala Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2018

Z rukou ministra kultury Antonína Staňka převzala ocenění starostka města Miroslava Švaříčková – vedle repliky ceny z českého křišťálu je to také finanční částka pro město ve výši 1 mil. Kč. Další dvě historická města, Klatovy a Frenštát pod Radhoštěm, získala cenu ministryně pro místní rozvoj spojenou s finančním ohodnocením ve výši 100 tis. Kč. Ocenění patří také jednotlivým vítězům v krajích obdrželi pamětní grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100 tis. Kč.

Brtnice se stala vítězem krajského kola již v roce 2017 a v roce 2018 proběhla na území MPZ Brtnice řada obnov, které jsou dokladem dlouhodobého a intenzivního zájmu města i jeho obyvatel o hmotné a nehmotné kulturní dědictví. Město se také významně podílí na udržení tradic a na kulturním, společenském a spolkovém životě. Hodnotící komise vysoce ocenila komplexní a dlouhodobý přístup města k regeneraci, především snahu uchovat ráz historického jádra a soustavnou činnost na obnovách kulturních památek. Chvályhodný je dlouhodobý zájem o udržení a zvelebení výjimečných hodnot, kterých je MPZ Brtnice nositelem. Stěžejními akcemi v roce 2018 byly rozsáhlá revitalizace zámeckého parku, kde se podařilo obnovit část ohradních zdí a schody a provést parkovou úpravu anglické zahrady. Důležitou byla také obnova dvora Rodného domu Josefa Hoffmanna, která proběhla v rámci přeshraničního projektu Interreg ve spolupráci s MAKem Vídeň (Muzeum užitého umění Vídeň) a Moravskou galerií Brno. Zásadními obnovami, které byly v roce 2018 podpořeny z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, jsou restaurování podlah v Rodném domě Josefa Hoffmanna, obnova podlahy ve vrchnostenské sýpce, obnova ohradní zdi v zámeckém parku, či repase vstupních dveří kostela sv. Karla Boromejského a bl. Juliány.

Klatovy
Klatovy

Klatovy – město každoročně vynakládá nemalé částky na obnovu i údržbu objektů v památkové zóně i mimo ni. Velkou pozornost věnuje i regeneraci veřejného prostranství. V roce 2018 probíhala realizace projektu obnovy kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce, která řeší opravu fasád, restaurování kovářských a kamenických prvků, opravu vnitřních omítek, fresek a varhan. Provedla se oprava fasád Vlastivědného muzea a zejména byla dokončena revitalizace Vrchlického sadů v centru města. V rámci projektu byly koncepčně obnoveny komunikace, osvětlení, automatický závlahový systém, mobiliář a vegetace. Obnovil se zahradní parter a historická promenáda.

Frenštát pod Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm – město bylo nominováno zejména za obnovu budovy radnice a péči o památkový fond. Monumentální neorenesanční radniční budova v italizujícím duchu z roku 1890 je postupně od roku 2007 opravována v rámci dotačního programu Ministerstva kultury. Byla vyměněna všechna okna radnice, obnovena obřadní síň. V roce 2016 se obnovila čelní fasáda včetně radniční věže a byly restaurovány dekorativní prvky. V letošním roce byl dokončen vnější plášť historické budovy. V následujících letech je plánována komplexní restaurátorská obnova výmaleb vstupní haly, chodeb a schodiště. Také přístavba prošla rekonstrukcí, kdy se zateplila budova a opravila střecha.

TOPlist
TOPlist