K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Poslanecká sněmovna projednala problematiku financování sociálních služeb

Datum: 28. 3. 2019, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Sociální problematika

Problematikou financování sociálních služeb se dnes zabývala poslanecká sněmovna. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) prezentovala rekordní výši stávajícího financování ze strany MPSV, která se během posledních pěti let zvýšila o 104 %. Ministryně zároveň informovala sněmovnu o přípravě novelizace zákona o sociálních službách, který by měl financování systémově řešit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

„Kvalitní sociální politika něco stojí. Není možné očekávat, že se budeme starat o seniory nebo zdravotně postižené a přitom nebudeme ochotní sociální pracovníky dobře zaplatit. Tento rok přispělo MPSV na financování sociálních služeb rekordní částkou 17,5 mld. korun. Taktéž se nám podařilo vyjednat změny v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), které krajům přinesly miliardu a půl. Přesto jsem připravená s kraji o možném dofinancování systému sociálních služeb dále jednat,“ říká ministryně Maláčová.

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Největší položkou jsou přímé dotace MPSV (29 %), příspěvek na péči (20 %) a úhrady uživatelů (21 %). Menší složku tvoří financování krajů (10 %) a obcí (7 %).

Za posledních 5 let došlo k razantnímu navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, resp. z úrovně MPSV. Mezi lety 2014 až 2019 došlo k navýšení o necelých 104 % ze 7,71 mld. Kč na 15,72 mld. Kč. MPSV má také vytvořenou i tzv. národní síť sociálních služeb, kde jsou financovány primárně nadregionální a také ojedinělé sociální služby, např. se jedná o specifické služby pro autisty, kde MPSV za poslední čtyři roky navýšilo finanční prostředky z 9 mil. Kč na 40 mil. Kč.

V letošním roce také ministryně Maláčová vyjednala změny v rámci Operačním programu Zaměstnanost, které přinesly navíc 1,5 miliardy korun na sociální služby.

K tomu je nutné přičíst i spolupodíl z příspěvku na péči. Ten vzrostl o 27 % i bez započítání letošního navýšení ve III. a IV. stupni. K tomu dojde od 1. 4. ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč a od 1. 7. ve III. stupni závislosti pro osoby mladší 18 let na 13 900 Kč a pro starší 18 let na 12 800 Kč. To vše se promítne do vyšších plateb za péči pro terénní a ambulantní sociální služby.

Spolupodíl uživatelů skrze úhrady se mezi lety 2014–2017 navýšil o 17 % z 6,93 mld. na 8,14 mld. Kč. To bylo způsobeno navýšením starobních a invalidních důchodů a nárůstem počtu klientů.

I přes tato navýšení chybí v systému financování dle odhadů MPSV letos zhruba 750 milionů korun. Ministryně Maláčová ve sněmovně zopakovala, že je připravená jednat s kraji i obcemi o možnostech dalšího navýšení, které ale bude vyžadovat spolupráci ze strany Ministerstva financí ČR.

Systémové řešení v oblasti financování by měla přinést novela Zákona o sociálních službách z dílny MPSV. „Novelu mám předložit do konce tohoto roku vládě s platností k 1. 1. 2021. Cílem je hlavně sjednocení dotačních systémů na krajích, sjednocení podmínek plánování a vstupu do krajských sítí sociálních služeb. Chci také otevřít i otázku stabilizace finančních prostředků ze státního rozpočtu, což budu projednávat s ministryní financí. Novelu bych ráda představila kolem poloviny tohoto roku,“ okomentovala na závěr Maláčová budoucí vývoj.

TOPlist
TOPlist