K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Efektivní správa obcí

Datum: 6. 3. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Ostatní

Svaz měst a obcí České republiky realizuje od března roku 2018 další velmi zajímavý a užitečný projekt, který svou podstatou navazuje na již dřívější vzdělávací projekty z let 2010 až 2015 „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“.

Současný projekt nazvaný „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, zkráceně „Efektivní správa obcí“ (ESO) je kompletně financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky.

Jde historicky o jeden z největších a nejrozsáhlejších vzdělávacích projektů na území České republiky. Hlavním cílem je dosažení vyšší odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců územně samosprávných celků a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí.

Co projekt ESO obsahuje

Bezplatná publikace

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018
Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018

Po volbách se do Vašich rukou dostala publikace „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018“, která vznikla jako jeden z výstupů projektu „Efektivní správa obcí“. Tato publikace byla již pátou publikací tohoto typu, která vychází vždy po volbách do zastupitelstev obcí. Zcela nové vydání vysoce ceněného návodu pro zastupitele obsahuje kromě aktuální právní úpravy také spoustu grafických podkladů, tabulek, map, a především příkladů dobré praxe.

Příručka detailně a srozumitelně zprostředkovává jednoduchou formou důležité informace o procesu řízení obcí. Publikace je primárně orientovaná jak na stávající, tak i na nově zvolené zastupitele obcí, kteří díky ní získají podrobnější přehled o fungování veřejné správy ve vazbě na příslušnou legislativu. Příručka se stává každodenním pomocníkem zastupitele při rozhodování o správě obce a při řešení konkrétních otázek. Pochopitelně je využitelná i pro zaměstnance obcí. Příručka je navíc i jakousi osnovou pro další vzdělávání, autoři jednotlivých kapitol jsou často i vyhledávanými lektory.

Bezplatné vzdělávání

Projekt „Efektivní správa obcí“ má ambice zlepšit kvalitu výkonu veřejné správy. Toho chce dosáhnout prostřednictvím nabídky specializovaných vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro všechny volené představitele měst a obcí a všechny zaměstnance územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a to zcela bezplatně včetně možnosti získání certifikátu pro vzdělanou obec nebo úřad.

Certifikát pro vzdělanou obec nebo úřad
Certifikát pro vzdělanou obec nebo úřad

Díky projektu „Efektivní správa obcí“ mohou obce, města, ale i statutární města ušetřit spoustu času a nemalé finanční prostředky, které by jinak musely vynakládat na povinné vzdělávání úředníků. Projekt „Efektivní správa obcí“ je v tomto ohledu zcela unikátní. Nabízí specializované vzdělávací kurzy realizované po celé České republice, vyhoví individuálním požadavkům na obsah kurzu, přizpůsobí se časovým možnostem, zajistí kvalitního lektora s dlouholetou praxí a zkušenostmi z oblasti působnosti starosty, tajemníka, zastupitele či zaměstnance úřadu. Vzdělávací kurzy obsahují odborně legislativní rámec, který je vždy, a to je žádaným specifikem, doplněn o praktické zkušenosti špičkových lektorů z oblasti veřejné správy.

Další výhodou projektu „Efektivní správa obcí“ je možnost absolvovat vzdělávací kurzy formou E-learningu, které představují pohodlnou alternativní formu získávání nových poznatků a zkušeností.

Bezplatné poradenství

Svazový projekt zahájí v průběhu druhé poloviny roku 2019 činnost právně-ekonomické poradny. Ta bude poskytovat pro volené představitele a zaměstnance obcí a měst služby zcela zdarma. Opět zde projekt hodlá navázat na předcházející projekty, kde toto poradenství bylo poskytováno a vždy se setkalo s velkým úspěchem a kladnými ohlasy, což může potvrdit ředitel projektu Mgr. Pavel Ralaus: „Naše dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání nám ukázaly, jak důležité je poskytování průběžného odborného poradenství, které napomáhá voleným představitelům a zaměstnancům obcí a DSO se „zažitím“ nově nabytých vědomostí souvisejících s průběžným vzděláváním.“

Poradenství v ekonomických a právních otázkách tak bude další důležitou bezplatnou službou nabízenou v rámci projektu, která bude moci napomoci voleným představitelům a zaměstnancům obcí a dobrovolných svazků obcí vypořádat se s případnými problémy souvisejícími s řízením obce a rozhodováním o jejím dalším rozvoji, výkonu činností v samostatné či přenesené působnosti.

Jak se můžete přihlásit

Stačí napsat na e-mail, nebo navštívit naše webové stránky, kde se dozvíte veškeré podstatné informace. Ze samotné registrace Vám samozřejmě neplynou žádné závazky a ani povinnosti. Pouze samé výhody z realizovaných aktivit.

www.projekteso.cz
projekteso@smocr.cz
tel.: 730 151 371