K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Centra společných služeb

Datum: 4. 3. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Regiony

Druhé celorepublikové setkání zaměstnanců Center společných služeb (CSS) se konalo v říjnu v Táboře a téměř 200 pracovníků z řad manažerů, specialistů na rozvoj regionu, na veřejné zakázky či pověřenců pro GDPR získalo aktuální informace o projektu, navázalo nové kontakty a osobně sdílelo své praktické poznatky z oblasti poskytování služeb a podpory samosprávám v regionech České republiky.

Centra společných služeb

První den setkání byl zahájen prezentací odborně-evaluačního týmu projektu zaměřenou na aktuality a statistiky, které účastníkům poskytly přehled o aktuálním stavu projektu. Po ní následovala prezentace vedoucího projektového manažera Antonína Líznera, která se věnovala nové klíčové aktivitě a případnému prodloužení projektu, které je ve vyjednávací fázi s poskytovatelem podpory.

Na blok odborně-evaluačního týmu navázala prezentace Michala Svobody z Ministerstva financí, který představil myšlenku i úskalí společného účetnictví obcí. Následná rozsáhlá diskuse, kterou toto téma vyvolalo, poté přešla do poslední části dopoledního programu, kterou uzavřelo shrnutí aktuálních legislativních změn. Dopolední program Účastníky setkání pozdravila hejtmanka hostitelského Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Inspirace Center společných služeb

Setkání představitelů Center společných služeb v Táboře
Setkání představitelů Center společných služeb v Táboře

Dynamická, odpolední část programu rozdělila všechny účastníky do 8 facilitačních skupin. CSS si následně v jednotlivých skupinách měla definovat, které činnosti jsou nejžádanější a mohly by se tak stát součástí portfolia jejich budoucího business plánu. Centr společných služeb si měla ukázat, co dělají ti, kteří již v současnosti vytvářejí do určité míry fungující finančně soběstačný model a ostatní CSS se tak mohly inspirovat. Skupinky byly různorodé, aby došlo k co největší interakci mezi jednotlivými účastníky. Každá skupina byla vedena facilitátorem z projektového týmu. Shrnutí výsledků z těchto skupin naleznete na konci článku.

Workshopy a vzdělávání

Druhý den celorepublikového setkání byl zaměřen na workshopy a vzdělávání pracovníků CSS. Účastníci setkání se tak během úterního dopoledne mohli zúčastnit dvou workshopů, které je nejvíce zaujaly. Mohli vybírat z následující nabídky:

Komunikace a propagace CSS
Workshop zaměřený na praktické tipy spojené s komunikací a propagací obce navenek, který se zaměřil i na problematiku psaní článků a tiskových zpráv
Webové stránky – úpravy pro OZP
Vzhledem k úpravě stávající legislativy je třeba, aby obce a města provedly úpravy svých webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Účastníkům workshopu tak byly představeny tyto úpravy, pomůcky a další nástroje.
Elektronizace a digitalizace úřadu
Co vše můžete najít na webových stránkách své obce/města – e-Government, transparentní účty, zveřejněné smlouvy, klikací rozpočet, online zastupitelstvo i řada dalších tipů v oblasti digitalizace úřadu.
Odpadové hospodářství
Workshop, který měli pod patronací zástupci CSS – DSO ORP Příbramsko Jiří Kužel a Mikroregionu CHOPOS Miroslav Kratochvíl, kteří svými konkrétními příklady a následnou diskusí představili, jak se s odpadovým a vodovodním hospodářstvím vypořádali v jejich CSS.
GDPR v praxi
Workshop se věnoval novým stanoviskům Úřadu pro ochranu osobních údajů, které nebyly známy v době, kdy většina obcí a škol prováděly implementaci, tj. před květnem 2018. Největší část byla věnována mateřským a základním školám.
Veřejné zakázky
Workshop zaměřený na elektronizaci, využívání elektronických nástrojů a praktický příklad zadávání do systému Národního elektronického nástroje (NEN).

Příklady dobré praxe CSS

Během celého dvoudenního setkání byla vyhlášena soutěž Příkladů dobré praxe, kdy mohli účastníci vhazovat lístečky s konkrétními příklady ze svého území. Je nám líto, že jsme nemohli ocenit všechny zúčastněné, protože všechny nápady byly skvělé. Z dodaných podnětů byli vylosováni tři výherci, kterým blahopřejeme:

  • CSS Podkrkonoší – Vytvoření tzv. Krizové karty – Soupis technického vybavení všech obcí DSO a kontaktů na zástupce obcí a SDH.
  • CSS Ždánický les a Politaví – Propojení celého regionu jednotným protipovodňovým systémem – Pořízení varovného protipovodňového systému (bezdrátové rozhlasy, hladinoměry, srážkoměry) a digitální povodňové plány v 17 obcích DSO.
  • CSS Rýmařovsko – Jak nezabloudit na Rýmařovsku – Propojení turistických a zajímavých cílů napříč regionem, tvorba foto směrovek, foto stěn a městského informačního systému.

Zhodnocení setkání

Co tedy vyplynulo z facilitačních skupin, které se uskutečnily během pondělního odpoledne? Nejvíce poptávanými službami CSS jsou témata v rámci odborného poradenství. V posledním půlroce je to zejména GDPR, ale také jiné – právní poradenství, rozvojové plány a další dokumenty. Druhou nejčastější oblastí jsou veřejné zakázky. Je to oblast, kde je nutná potřeba odborníka v této oblasti. Jde však především o navázání velmi úzkého vztahu mezi starosty a CSS, které je pro obec přirozenějším a bližším partnerem než neznámá firma. Navíc starostové vědí, že se mohou kdykoliv na CSS obrátit. Což je plusem i v případě dalších oblastí. Například vzdělávání se nejen u starostů setkává s velkou oblibou. Ušetří se tak díky CSS spoustu času, finančních prostředků a dozví se spoustu zajímavých informací od lektora a ostatních účastníků z území.

Další intenzivní administrativní podpora bude aktuální znovu s výměnami na radnicích a aktuální pomocí novým starostům. Účastníci se shodli, že dotace a granty jsou nutným zlem. Zabírají spoustu času, ale dokážou vyčíslit uspořené finanční prostředky a přínos CSS pro území.

V rámci celorepublikového setkání v Táboře se v mnoha skupinách potvrdilo, že některá Centra společných služeb byla před zahájením projektu na bodě nula, ale díky projektu DSO rozšířila svou činnost v řadě oblastí a mají zájem pokračovat i po skončení projektu. Účastníci setkání se shodli, že klíčovým aspektem je prezentace CSS na zastupitelstvech členských obcí a měst a představení i konkrétní vyčíslení ušetřených prostředků DSO a obcí díky jejich existenci. Ať se jedná o pár tisíc korun při vzdělávání nebo několik milionů ve společných nákupech.

Díky CSS se také rozšířila realizace meziobecních projektů a sdílení zkušeností při setkání starostů, i v rámci několika CSS navzájem.

Pavla Doležalová, sekce pro projekty a inovativní přístupy Kanceláře Svazu

TOPlist
TOPlist