K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Finanční konference – budoucí vyhlídky financování samospráv

Datum: 25. 2. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Regiony

Obce jsou nejlepšími hospodáři ze všech veřejných institucí a vzorně pečují o svěřený majetek. Ne vždy však k výkonu svých funkcí nalézají ideální podmínky ze strany státu.

Pohled na pracovní předsednictvo konference
Pohled na pracovní předsednictvo konference

I to zaznělo na XXI. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR, která se konala v prosinci v Praze za účasti tří stovek starostů a zastupitelů obcí a měst. Mezi účastníky a řečníky konference byl premiér, ministři vlády a další významní hosté. Konferenci uvedl předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl. Hosty uvítal i nový pražský primátor a čestný předseda Svazu měst a obcí ČR Zdeněk Hřib. V bloku klasických prezentací vystoupili kromě premiéra a ministrů vlády také zástupci veřejných společenských institucí a ředitelé významných společností – ČEZ, České spořitelny, České pošty a dalších firem.

Celostátní finanční konference dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější akce SMO a má za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování obcí.

V rámci inovovaného konceptu programu konference byly do programu zařazeny interaktivní diskusní panely. Jejich tématem byla např. problematika kohezní politiky, trendy ve financování územní samosprávy, veřejnosprávní kontroly, majetek státu a obcí. Zvláštní pozornosti se těšila diskuse o finanční autonomii obcí a měst ČR s výhledem do budoucna.

Prezentace jednotlivých přednášejících lze vyhledat na webových stránkách Svazu

Podpora kohezní politiky je spolu se společnou zemědělskou politikou jednou z největších položek rozpočtu Evropské unie po roce 2021. Česká republika je čistým příjemcem unijních dotací. To znamená, že na tvrdé investice dostáváme z EU více peněz, než co do rozpočtu jako členský stát vkládáme. Jak ale docílíme toho, aby tyto zdroje byly rozděleny smysluplně podle skutečných potřeb obcí a měst?

Petr Osvald, předseda Pracovní skupiny pro kohezní politiku Svazu, se svými řečníky v kohezním bloku diskutoval o vazbě těchto témat na problémy měst a obcí, a to zejména v otázkách integrovaných nástrojů ITI a CLLD. Tyto nástroje pomocí územních strategií dlouhodobě plánují projekty sloužící k rozvoji území. Evropské dotace po roce 2021 musí být vhodné i pro malé obce. Své základní potřeby by obce měly být schopné pokrýt z rozpočtového určení daní a dotace mohly pobírat pouze pro svůj územní, ekonomický a sociální rozvoj.

Premiér Babiš na tiskové konferenci
Premiér Babiš na tiskové konferenci

Hojně navštívený byl diskuzní blok k veřejnosprávním kontrolám, v němž se řešila problematika sjednocení kontrol, závaznosti kontrolních závěrů, efektivity kontrol, vztahu jejich předmětu a účelu a stanovení nápravných prostředků. „Územní samosprávné celky dlouhodobě upozorňují na fakt, že systém kontroly obcí je velice složitý, nepřehledný, nesystematicky řešený a často duplicitní. Navíc jednotlivé kontroly se často rozcházejí ve svých závěrech,“ vyjádřil se Vladislav Vilímec, předseda Finanční komise SMO a senátor Parlamentu ČR. Systém finanční kontroly a v jejím rámci veřejnosprávní kontroly dopadá na celou veřejnou správu, tedy nejen na výkon státní správy, ale i na výkon samosprávy. V diskusi též zaznělo, že obce mají v systému samosprávy obdobné povinnosti jako ministerstva. Měly by proto mít i odpovídající podporu a možnosti k výkonu své práce a naplňování svého poslání.

Velmi sledovaný byl diskusní blok k budoucnosti finanční autonomie českých obcí, o jejíž posílení Svaz měst a obcí dlouhodobě usiluje. Řešení spočívá v posílení finanční autonomie územně samosprávných celků v podobě navýšení podílu územních samospráv z daní vybraných státem na třetinu, podobně jako je tomu v řadě evropských států, a dále pomocí absolutního navýšení finančních prostředků pro obce tak, aby získaly všechny velikostní kategorie obcí a žádná kategorie nebyla ztrátová. “Obce by tak mohly samy rozhodovat o svých záležitostech a realizovat nejpotřebnější projekty a nečinit pouze to, co jim umožňují specifické dotační programy vypsané v daný rok. Cílem těchto snah by bylo zajištění dostatečných finančních prostředků určených na poskytování kvalitních a dostupných veřejných služeb a na údržbu a rozvoj území a obecní infrastruktury,“ zdůraznil předseda Svazu František Lukl. Tato situace by garantovala obcím dlouhodobou finanční stabilitu a bylo by možné otevřít debatu o přenastavení systému poskytování národních dotací a příspěvku na výkon státní správy.

TOPlist
TOPlist