K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Čtvrtstoletí sdružení tajemníků

Datum: 7. 3. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR si v letošním roce připomíná výročí 25 let od svého založení. Dovolujeme si Vás pozvat na krátké ohlédnutí za těmito lety a porovnání s dneškem i výhledem do dalších let.

Stručný pohled do historie

Jedno z prvních setkání tajemníků, Benešov, 1994
Jedno z prvních setkání tajemníků, Benešov, 1994

Sdružení tajemníků bylo založeno na prvním celostátním setkání tajemníků dne 29. června 1994 v Havlíčkově Brodě. Pohnutky k založení byly jednoznačné – nástup novodobé demokratizace naší republiky po roce 1990 znamenal i návrat práva na samosprávu měst a obcí a s tím i zásadní proměnu cílů a činnosti jejich úřadů.

Došlo k rozdělení samosprávy a přenesené působnosti státní správy. Tím se změnila i pozice tajemníka obecního úřadu – z původně politického funkcionáře národního výboru se stal vedoucím úřadu, manažerem s kompetencí statutárního zástupce obce jako zaměstnavatele osob v rámci úřadu.

První porevoluční tajemníci, kteří vystřídali své politické předchůdce, nebyli ve většině případů na tuto funkci odborně připraveni, lavina vydávaných či novelizovaných předpisů navíc byla problémem i pro právníky. Volání po vzájemné spolupráci rychle sílilo a vytvoření společné profesní instituce bylo jen logickým vyústěním těchto potřeb.

Prvního setkání v Havlíčkově Brodě se zúčastnilo 69 tajemnic a tajemníků, prvním předsedou sdružení byl zvolen Zdeněk Neubauer, tehdejší tajemník MěÚ Havlíčkův Brod. Následujícího setkání, které mělo formu valného shromáždění, se 7. října 1994 v Benešově zúčastnilo již 153 řádných členů. Na tomto shromáždění byla dohodnuta spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, Asociací přednostů okresních úřadů, Ministerstvem vnitra, tehdejším Úřadem pro legislativu a veřejnou správu či Institutem pro místní správu MV Praha (dnes Institut pro veřejnou správu Praha). Dalšímu vývoji sdružení se budeme věnovat v příštím čísle, za zmínku nyní ještě stojí postupný vývoj počtu členů sdružení – v roce 2000 to bylo 217 osob, v roce 2010 bylo členy 299 osob a v loňském roce se rozrostla členská základna sdružení na rekordních 400 členů.

Současnost

Loni sdružení prožívalo velmi plodný rok – přijalo úpravu svých stanov, aktualizovalo rámcové smlouvy se vzdělávacími institucemi, pro své členy připravilo dva celostátní a pětadvacet krajských seminářů. Sdružení také připomínkovalo několik desítek legislativních návrhů, jeho zástupci aktivně působili v Radě vlády pro veřejnou správu, jejích řídících výborech i pracovních skupinách, ve výborech a pracovních skupinách Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Rady kvality ČR a v odborných pracovních skupinách Ministerstva vnitra či Svazu měst a obcí ČR. STMOÚ ČR bylo rovněž odborným partnerem či udělilo záštitu zhruba deseti dalším nejrůznějším odborným konferencím. Sdružení se zapojilo i do několika projektů, nejaktuálnějším je vzdělávací projekt Svazu měst a obcí ESO – Efektivní správa obce.

A budoucnost?

Pro rok 2019 sdružení připravuje opět dvě celostátní konference, 2.–4. června 2019 v Luhačovicích a 13.–15. října 2019 ve Frymburku. Červnová členská schůze a odborný seminář budou spojeny i s připomenutím výročí 25 let od založení STMOÚ ČR.

Jednotlivé krajské sekce budou nadále organizovat svá krajská jednání a semináře, členové sdružení jsou připraveni nadále pracovat v poradních orgánech vlády, ministerstev a dalších institucí.

Všechny tajemníky pak zveme na 22. ročník konference ISSS ve dnech 1.–2. dubna 2019 v Hradci Králové, jíž je sdružení partnerem, a zejména na tradiční setkání tajemníků, které se uskuteční v rámci konference v pondělí 1. dubna odpoledne.

Členy sdružení čekají rozmanité aktivity i v mezinárodní oblasti. Právě probíhá aktualizace smlouvy o spolupráci s celosvětovou the International City/County Management Association (ICMA), připravuje se spolupráce s její pobočkou ICMA Europe. Významnou událostí bude dubnová 6. Mezinárodní regionální konference ICMA v rumunském Temešváru. V létě by sdružení mělo přivítat na studijním pobytu v ČR kolegy přednosty úřadů ze Slovenska a naopak skupina českých tajemníků vyrazí na reciproční studijní pobyt do Lotyšska.

Jak je vidět, činnost sdružení je velmi široká a pestrá, potřebnost takovéto profesní asociace se potvrzuje s každou úpravou legislativy a prakticky kontinuální změnou agend veřejné správy. Za hlavní devízu STMOÚ ČR považujeme zvyšující se počet aktivních tajemnic a tajemníků, ochotných podělit se o své odborné znalosti a zkušenosti a pracovat nad rámec svého zaměstnání na zlepšování územní veřejné správy v naší republice.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR