Zastupitel v kurzu se vrací

19. 12. 2018 OF 5/2018 Ostatní

Vzdělávací program Zastupitel v kurzu se vrátí v lednu 2019. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha tentokrát připravilo čtyři kurzy, které budou probíhat od ledna do června 2019 v osmi krajských městech.

Zastupitel v kurzu

Vedle veřejných dotací, rozpočtového hospodaření obcí a dotačního managementu se zastupitelé obcí dozvědí v novém kurzu také o postavení zastupitelů ve veřejné správě. Kurzy jsou opět zdarma.

První běh kurzů v rámci vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu, který probíhal od října 2017 do června 2018, absolvovalo 234 zastupitelů a zastupitelek obcí. Oceněními jim byly certifikáty Ministerstva vnitra, a především značné množství praktických znalostí v oblasti finančního řízení obce. Po úspěchu prvního běhu se proto Ministerstvo vnitra rozhodlo projekt opakovat. Druhý ročník se bude konat od ledna do června 2019 v osmi krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Olomouc) a bude opět zdarma.

Snímek z loňských kurzů Zastupitel v kurzu
Snímek z loňských kurzů Zastupitel v kurzu

Nový kurz – Postavení zastupitelů obcí ve veřejné správě, představí zejména nově zvoleným zastupitelům náležitosti výkonu jejich funkce a správy obce. Užitečný bude ale i pro zkušenější zastupitele. Kurzy budou opět probíhat kombinovanou formou e-learningu a školení. Na každý kurz přitom vychází přibližně 5 hodin e-learningu a 6 výukových hodin prezenčního studia. Pro zájemce jsou z minulého ročníku připraveny ucelené studijní materiály.

Postavení zastupitelů ve veřejné správě

Tento nový kurz bude probíhat mezi lednem a únorem 2019. Cílem kurzu je obeznámit účastníky se zákonitostmi výkonu mandátu zastupitele a aspekty fungování zastupitelstva. Současně se po absolvování kurzu budou orientovat v problematice odpovědnosti zastupitelů, principech řádného hospodáře, postupech v samostatné a přenesené působnosti a budou jim představena nejčastější pochybení a rizika spjatá s výkonem mandátů. Na školení si účastníci prakticky odzkouší průběh zasedání zastupitelstva včetně možných problémů.

Rozpočtové hospodaření a majetek obcí

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky zejména s rozpočtem obce. Kurz je zaměřený na sestavování ročního rozpočtu, rozpočtovou skladbu a její využití pro finanční řízení (rozpočtový výhled, příprava rozpočtu, sestavení návrhu rozpočtu, projednání a schválení rozpočtu, hospodaření dle rozpočtu, přezkum hospodaření, závěrečný účet, porušení rozpočtové kázně, rozpočtové provizorium). Dále se zastupitelé naučí pracovat s dlouhodobým plánem investic a využívat dostupné kontrolní mechanismy. Kurz se bude konat mezi únorem a březnem 2019.

Veřejné zakázky

Je název třetího kurzu, který proběhne v dubnu a květnu. Jeho cílem je poskytnout vhled do problematiky veřejných zakázek, upozornit na postupy v souladu s platnou legislativou a přiblížit hlavní zásady transparentnosti procesu, včetně praktických cvičení a řešení simulovaných problémů (tzv. stress-testy). Na školení se bude simulovat správné zadávání veřejné zakázky s důrazem na možná úskalí. Čas bude rovněž věnován administrativnímu zpracování veřejné zakázky.

Dotační a investiční management

Je finální kurz, který se uskuteční v květnu a červnu 2019. Cílem je obeznámit účastníky s problémy vztahujícími se k čerpání dotací, aktuální legislativní úpravou a možnostmi využití pro rozvoj samospráv. Dále navýšení manažerských dovedností účastníků v oblasti čerpání dotací a předcházení nejčastějším a nejvážnějším rizikům. Obsahem semináře bude praktické cvičení zaměřené na rozvoj dovedností spojených se zpracováním a registrací projektových žádostí o dotace.

Všechna školení v rámci kurzů budou doplněna o sdílení příkladů dobré praxe a diskusi. Novinkou je možnost absolvování dvou navazujících kurzů ve dvou dnech za sebou. Toto ovšem platí pouze pro termíny v Praze a Olomouci. Pro absolventy všech čtyř kurzů jsou opět připraveny certifikáty Ministerstva vnitra.

Orientační harmonogram realizace školení
Měsíc Modul Místa konání Čas konání
Leden Postavení zastupitelů ve veřejné správě Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava 9.00–14.00
Únor Postavení zastupitelů ve veřejné správě + Rozpočtové hospodaření a majetek obcí Praha, Olomouc Čt 14.00–19.00, Pá 8.30–13.30
Březen Rozpočtové hospodaření a majetek obcí Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava 9.00–14.00
Duben Veřejné zakázky Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava 9.00–14.00
Květen Veřejné zakázky + Dotační a investiční management Praha, Olomouc Čt 14.00–19.00, Pá 8.30–13.30
Červen Dotační a investiční management Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava 9.00–14.00

Veškeré informace včetně registračního systému a konkrétních termínů naleznete na stránkách

Vzdělávací aktivita Ministerstva vnitra vychází z plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.