K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Důvěra občanů a aktivní zastupitelstvo

(Rozhovor s Oldřichem Valentou, starostou obce Veselí)

Datum: 17. 10. 2018, zdroj: OF 4/2018, rubrika: Regiony

Před volbami do zastupitelstev obcí v letošním roce přinášíme rozhovory s představiteli obcí a měst, kteří vykonávají vedoucí funkce několik volebních období. Dnes hovoříme s Oldřichem Valentou, starostou obce Veselí.

Starosta Oldřich Valenta
Starosta Oldřich Valenta

Oldřich Valenta (*1946) je starostou obce Veselí v Pardubickém kraji (okres Pardubice). Absolvoval strojnickou průmyslovku, byl vedoucí strojírenské technologie v podniku Mlýnské stroje PROKOP Pardubice. Ve veřejné správě začínal jako předseda stavební komise, byl dvě volební období neuvolněným místostarostou a od roku 2001 je nepřetržitě neuvolněným starostou. Je šťastně ženatý s manželkou Vlastou, mají dvě děti a čtyři vnoučata. Jeho koníčky jsou fotografování, zahrádkaření a ze sportu kuželky.

Veselí leží v nadmořské výšce 232 m n. m. na úpatí Železných hor, 14 km západně od krajského města Pardubice. Celková rozloha katastru obce je 301 ha a žije zde 364 obyvatel. Obecní zastupitelstvo má 9 členů, bez rady ale každý člen mimo starosty a místostarosty je předsedou samostatného výboru. Rozpočet obce je něco málo přes 5 mil. Kč, daňové příjmy cca 4,8 mil. Kč. V roce 2001 byla obec zadlužena půjčkou na plyn a vodovod částkou přibližně necelých 5 mil. Kč, nyní nemá žádné závazky a na bankovních účtech jsou zdroje vyšší nežli nesplacený závazek. Obec je členem Svazu měst a obcí ČR, svazku Podhůří Železných hor, MAS Železnohorský region, svazku SMS a svazku SOP Přelouč, který přes 20 let je zaměřen na odpadové hospodářství.

Pane starosto, známe se dlouho, zúčastňujete se všech akcí pro představitele obcí – vídáme se na seminářích, konferencích, Dnech malých obcí a dalších setkáních. Překvapilo mě, že nejste uvolněný starosta.
Interiér mateřské školky pro 25 dětí
Interiér mateřské školky pro 25 dětí
Ano, je to tak. Neuvolněný starosta to nemá lehké, zvláště když je v zaměstnaneckém poměru. Také jsem to poznal, nyní jsem v důchodu a věnuji se práci pro obec naplno. O to víc musím poděkovat za pochopení a trpělivost své ženě a celé rodině. Chtěl jsem navázat na práci mých předchůdců a vytvořit příjemné prostředí pro život nejen pro sebe a mou rodinu, ale pro všechny obyvatele Veselí.
Je pro vás přínosem účast na uvedených akcích?
Jednoznačně, všechna tato odborná setkání tvoří velké plus pro každého starostu, který umí využít informace a pomoci obci v dalším rozvoji. Ať už jsou to informace o dotacích z jednotlivých resortů nebo různých institucí, či konkrétní kontakty s ostatními starosty. Vždy jde o nové podněty a zkušenosti, které lze využít pro vlastní práci v obci.
Ve Veselí jste dokázali opravdu hodně. Čeho si nejvíce ceníte?
Za svůj největší úspěch ve funkci starosty považuji, že se mi podařilo získat vzájemnou důvěru většiny obyvatel a vytvořit schopný a aktivní tým obecního zastupitelstva. Podařilo se nám obnovit a vylepšit kulturní tradice, výrazně zlepšit životní prostředí v obci a její vzhled.
Kam byste pozval návštěvníky vaší obce?
Jižní část biokoridoru (podzimní foto)
Jižní část biokoridoru (podzimní foto)
Především k návštěvě Centra aktivního odpočinku, kde se mohou kochat krásami přírody v biokoridoru, zasportovat si ve venkovním fitness či na víceúčelových hřištích nebo zahrát kuželky na venkovním automatickém kuželníku. Dětí si mohou hrát na dětském hřišti a všichni společně mohou navštívit i některé z mnoha kulturních akcí pořádaných v naší obci. Nejvýznamnější akcí tohoto druhu bývá Veselský maškarní masopust. Raritou naší obce je také květnatá louka na návsi.
Prošel jsem vaše Centrum aktivního odpočinku s biokoridorem, je to fantastická věc. Jak to vzniklo?
Pro mě má téma zadržování vody v krajině zcela konkrétní obsah, který jsme v obci dokázali realizovat. Ve středu obce byla po zaniklém rybníku zcela zanedbaná enkláva s náletovými dřevinami, skládkou stavební suti a všeho možného domovního odpadu. Navrhnul jsem při zpracování územního plánu obce a Programu obnovy venkova přetvořit tento zanedbaný prostor a vybudovat biokoridor a místo pro aktivní odpočinek.
To ale nebyla jednoduchá práce, co to představovalo?
Přeměna probíhala v etapách průběžně 14 let až do letošního roku. Náročné bylo odstranění staré zátěže a vyprofilování terénu dle projektu. Změnila se tak celá centrální část obce o ploše přes 7000 m2. Biokoridor tvoří umělé meandry, 80 tůněk a 82 oblouků potoka, jehož délka se z 230 m prodloužila na 420 m. Vznikly tři mokřady a druhé koryto, které tvoří velká niva, schopná odvést dvousetletou vodu. Vše je zatravněné a osázené mokřadními rostlinami, trvalkami, pěti druhy vrb a dalšími stromy. Doplnily se dřevěné lávky a vyřezávané sochy i prostor pro jeviště a hlediště letní divadelní a hudební scény.
A co to centrum aktivního odpočinku?
Centrum aktivního odpočinku a severní část biokoridoru
Centrum aktivního odpočinku a severní část biokoridoru
V další etapě byla vybudována dvě víceúčelová hřiště a dětské hřiště s lanovkou. Byl též zrekonstruován hostinec s velkou terasou, z níž je výhled do celého areálu. Pro příjemnější trávení volného času jsme postavili krytý automatický kuželník a venkovní fitness. Povedlo se přeměnit nevzhlednou část obce ve skutečné Centrum aktivního odpočinku, které je významným segmentem krajiny, ovlivňuje pobyt živočichů a růst flóry. Areál je využíván všemi generacemi a probíhá zde většina kulturních, sportovních a společenských akcí.
Co na to říkali lidé?
Byl jsem iniciátorem celé proměny, organizačně zabezpečoval realizaci všech prvků včetně zajištění dotací a spolupráci se zastupitelstvem, spolky a občany. Musím říci, že z počátku na tyto změny lidé příliš neslyšeli. Ale hodně jsme udělali svépomocí a nyní jsou všichni spokojeni s tím, co se nám podařilo společně vybudovat.
Jaké byly náklady a kdo se na realizaci podílel?
Investorem kompletní přeměny je obec Veselí, rozpočtové náklady činí 8,7 mil. Kč. Akce se financovala z rozpočtu obce a z dotací. Při revitalizaci biokoridoru jsme spolupracovali s Agenturou ochrany přírody a MŽP. Dětské hřiště vzniklo v rámci POV ve spolupráci s Krajským úřadem. Sportovní víceúčelová hřiště a kuželník vznikly za podpory SZIF MZ. Ve formě brigád se na tomto projektu aktivně podíleli členové TJ, ZO ČZS, občané a pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. Důležitá byla též spolupráce se svazkem obcí Podhůří Železných hor a MAS Železné hory.
Vím, že z vašeho podnětu se uskutečnily i další projekty, které realizujete převážně s využitím dotací – národních i evropských.
Inicioval a zajistil jsem rekonstrukci obecní návsi, kterou kromě parkové úpravy zdobí i květnatá louka. Veřejná prostranství byla osázena okrasnou zelení, byla rekonstruována mateřská škola, většina obecních cest a chodníků dostala nový povrch. Máme novou autobusovou i vlakovou čekárnu s prvky moderního mobiliáře, v budově úřadu byla provedena rekonstrukce knihovny, sociálního zařízení a kompletního zázemí pro pracovníky na VPP. Proběhla též rekonstrukce místního obchodu, u kterého následně vznikla i stanoviště pro veškerý tříděný odpad. V centru obce jsme postavili 2,5 m vysoký monument s obecním znakem dle návrhu akademického sochaře Zdeňka Kolářského. V obci je zaveden bezdrátový rozhlas, nový varovný systém a veřejné osvětlení s novými LED lampami.
Jaká jste získali ocenění?
Obecní úřad ve Veselí
Obecní úřad ve Veselí
V soutěži Vesnice roku naše obec získala postupně Modrou stuhu za společenský život, Zelenou stuhu za životní prostředí, Zlatou cihlu za výstavbu biokoridoru v soutěži POV. Za přeměnu zanedbané části centra obce jsme v celostátní soutěži SMS Dobrá praxe získali v kategorii životní prostředí v letošním roce 1. místo. Tato akce je prezentována v Praze na Vyšehradě na národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn 2018/2019. Osobně jsem v roce 2014 získal ocenění v celostátní soutěži starostů SMO „Nejlepší starosta 2010–2014“ v Pardubickém kraji.
Jak využijete finanční zdroje, které máte na účtech?
Máme připraven prostor pro rodinné domky, především pro naše mladé občany a zdroje budou nutné k budování základní technické vybavenosti. Druhou akcí bude podíl na výstavbě cyklostezky procházející naším katastrem.
Všeobecně i pro místní – co byste řekl na závěr?
Všeobecně se mi nelíbí, že mnoho zákonů je nedokonalých nebo složitých a často zatěžují většinu poctivých lidí či subjektů jen proto, že stát nedovede trestat ty nepoctivé. Nelíbí se mi nepřipravenost státu na efektivní hospodaření s odpady. A přestože jsme získali řadu dotací, nelíbí se mi zejména složitost zpracování žádostí a následná administrativa, ať již jde o státní či evropské zdroje.
Místní občané již vědí, že do volebního období 2018–2022 už kandidovat nebudu. Ale letos mi bylo 72 let a při ohlédnutí zpět jsem rád, že mohu končit s dobrým pocitem a hrdostí, že veškerá ta práce nebyla marná. Svému nástupci budu rád pomáhat.
TOPlist
TOPlist