Vylidňování může zastavit podpora služeb a posílení infrastruktury

4. 10. 2018 OF 4/2018 Ostatní

Vylidňování území nejen venkova, podpora služeb a jejich dostupnost, migrace obyvatelstva, podpora rozvoje infrastruktury a dopravy. To jsou témata, o kterých starostové a primátoři jednali na mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR.

XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí ČR
XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí ČR

Na Pražském hradě se v pátek 7. září sešli představitelé samospráv z celé České republiky. Trápí je nedostatečná podpora ze strany státu a malý výběr dotačních titulů, které by byly zaměřeny na boj s vylidňováním území.

„Pro Svaz měst a obcí ČR už není podstatné téma vylidňování území mediálně zviditelnit. V tuto chvíli je třeba nabídnout řešení, jak služby a jejich příjemce, tedy obyvatele, v území udržet. Svaz proto v tuto chvíli věnuje veškeré úsilí především do udržení a rozvoje služeb na venkově a také v oblastech, kterým vysídlení obyvatel hrozí,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Základem pro udržení obyvatel na venkově či v oblastech, kterým hrozí vysídlení, jsou dvě věci – dopravní infrastruktura a dostupnost služeb. Musíme si však přiznat, že hybnou silou v tomto procesu jsou hlavně finance představující podporu státu, které se nám zatím dostává, s ohledem na rychlost, jakou se některá území vysidlují, ve velmi omezené míře.

Podpora státu

Během boje proti vylidňování, který již několik let Svaz vede také dochází k pravidelným vyjednáváním s vládou a ministerstvy a prosazování vzniku dotačních titulů a zavedení podpory ze strany státu. Předseda vlády Andrej Babiš podněty Svazu na zachování služeb v území v mnoha případech nakonec vyslyšel, jako tomu bylo naposledy v případě zachování matrik, jejichž existenci na obcích podpořil. Během mimořádného sněmu předseda vlády ve svém proslovu apeloval na zástupce samospráv, aby prostředky, které získají díky navýšení rozpočtového určení daní investovali do rozvoje, tedy například do místních komunikací, parkovišť a především bydlení. „Bohužel ne všechny tyto peníze se nám společně podařilo přetavit do investic. Všichni potřebujeme investovat, a to tak, aby se nevylidňoval venkov, abychom dokončili základní dopravní infrastrukturu a bydlení. Z různých důvodů se to děje pomalu nebo se to neděje vůbec,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš. Na sdělení předsedy vlády Andreje Babiše reagoval František Lukl, který uvedl: „Obce a města samozřejmě chtějí rychle investovat, nicméně hlavními důvody, proč se tomu tak neděje jsou administrativní překážky, které musí při povolování staveb a organizaci veřejných zakázek překonávat a které celý proces významně zpomalují.“

Spolupráce na principu partnerství

Podpora spolupráce při řešení problémů venkovského prostoru mezi obcemi a zachování principu partnerství by mělo být jedním z hlavních úkolů Ministerstva pro místní rozvoj. „Zmírnění vylidňování venkova je jedním z hlavních cílů Ministerstva pro místní rozvoj. Nyní jsme například spustili program výhodných půjček na bydlení pro mladé, kterými cílíme zejména na venkov a regiony, což je právě plně v souladu s naší snahou o zmírnění vylidňování venkovských oblastí,“ vysvětlila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: “Pomáháme i národními dotačními tituly. Nově pomůžeme nejen obcím do 3 tisíc obyvatel s rozvojem místní infrastruktury, ale již i obcím do 10 000 obyvatel. Rekordních až 3,2 miliardy korun (loni to bylo zhruba 1,4 mld. Kč) půjde na podporu výstavby místních komunikací, dětských hřišť, sportovišť, revitalizaci veřejných ploch na území obcí, demolice vybydlených a chátrajících budov apod. Velmi pomůže také chystaný program Výstavba, který podpoří výstavbu obecních nájemních bytů.“

Na sněmu se starostové a primátoři shodli, že problém vylidňování se ve skutečnosti netýká jen venkova, ale tento jev lze identifikovat také ve vnitřních periferiích a centrech větších měst, kde vznikají opuštěné brownfieldy a obyvateli nevyužívaná veřejná prostranství. Na podporu regionů a cestovního ruchu se zaměřuje agentura CzechTourism, která představila své mezioborové produkty.

Příprava budoucího programového období

V předvečer Sněmu zasedala Komora statutárních měst, jež se zabývala přípravou budoucího programového období po roce 2021. Svaz se snaží definovat základní požadavky měst a obcí, které slouží jako podklad k diskuzi s národními a evropskými orgány. Hlavními požadavky je opět snížení administrativní zátěže, jednodušší a přehledný systém kontrol a stop gold-platingu, nesmyslného a nepřehledného nabalování pravidel nad rámec toho, co po nás EU doopravdy žádá. Rozdíly mezi velkými a malými obcemi budou vždy a nelze proti sobě stavět obec a město, které dohromady tvoří provázaný fungující celek. Příkladem jsou integrované nástroje ITI a IPRÚ, které dnes fungují.

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři na něm vyhodnocují, co se povedlo, a kde jsou naopak rezervy. Během sněmu se také stanovují priority a přijímají usnesení (mj. bylo schváleno zvýšení členského příspěvku).

Jednání XVI. mimořádného sněmu se na Pražském hradě účastnili, spolu s více než šesti sty zástupci obcí a měst, ve velkém počtu významní ústavní činitelé, což v minulosti nebývalo zvykem.