K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Je potřeba řešit chudobu na venkově, shodují se odborníci

Datum: 19. 9. 2018, zdroj: NS MAS ČR, rubrika: Sociální problematika

Strážnice/Praha – Chudoba a sociální vyloučení venkovanů – na to se zaměří nová spolupráce místních akčních skupin a Agentura pro sociální začleňování. Na venkově přitom žije v Česku už jen čtvrtina obyvatelstva. Důvodem je nedostatečné pokrytí službami a málo pracovních příležitostí. Příjmová chudoba na venkově se pak týká zvláště seniorů, kteří zde zůstali.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Zatímco v rozvojových zemích je chudoba venkova velkým tématem, ve vyspělých státech, včetně Česka, zůstává stále na pokraji zájmu. To chce změnit Národní síť místních akčních skupin a odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, které ve středu 19. září při příležitosti Národní konference Venkov, konající se v moravské Strážnici, uzavřely memorandum o spolupráci.

„Většina strategií a politik se zaměřuje na řešení extrémní chudoby. Zcela opomíjíme tzv. nekrajní chudobu, která se týká především mladých rodin a seniorů. Navíc současný demografický vývoj na venkově naznačuje, že právě toto bude v budoucnu velký problém zejména pro stárnoucí obyvatelstvo žijící v malých venkovských obcích,“ uvádí Jiří Krist, předseda Národní sítě místních akčních skupin s tím, že je podle něj potřeba začít napojovat venkov na služby obecně, tedy mj. začít řešit tzv. konektivitu venkova.

V reakci na současný stav bude prioritou obou institucí zejména podpora malých komunitních projektů, a to včetně sociálních inovací, které by přispěly k rozvoji venkova včetně drobného podnikání a vytváření nových pracovních míst. Klíčové podle obou institucí bude tlačit na lepší zasíťování venkovského území sociálními službami, zpřístupnění zdravotní péče i větší prevenci proti prohlubující se předluženosti.

„Podpis tohoto memoranda mě velice těší. Budu rád, když Agentura pro sociální začleňování přispěje svou expertízou ke zlepšování životních podmínek na venkově. Vzhledem k vylidňování venkova bývají zejména senioři na venkově postižení sociální exkluzí, tzn. jak společenskou izolací, tak i chudobou a nezaměstnaností. Chceme nabídnout své znalosti i zkušenosti tak, aby i v této oblasti docházelo k postupnému zlepšování,“ uvádí David Beňák, ředitel odboru pro sociální začleňování při Úřady vlády ČR.

Dalšími tématy, kterými se budoucí spolupráce těchto dvou institucí bude zabývat, bude mimo jiné také bytová politika, revitalizace zanedbaných území i programy na snížení rizik chudoby, včetně energetiky.

Místní akční skupiny tak spolu s Úřadem vlády ČR naváží na předchozí vládou schválenou Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 a Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020. Zaměří se mimo jiné také na podporu evropských dotačních výzev na boj s chudobou na venkově.

Národní síť Místních akčních skupin
Národní síť Místních akčních skupin sdružuje 167 místních akčních skupin z celkových 179 existujících. Ty fungují na základě spolupráce veřejné správy, neziskových organizací a institucí, ale i samotných občanů. Společně pracují na ekonomickém, sociálním a environmentálním rozvoji českého venkova, zemědělství, získávání finanční podpory z fondů Evropské unie nebo národních programů. Národní síť místních akčních skupin zastupuje své členy při jednáních na národní nebo mezinárodní úrovni. Jejím cílem je udržet kvalitní, prosperující a stabilní český venkov.
TOPlist
TOPlist