K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Důležitá je vzájemná spolupráce a komunikace s lidmi

(Rozhovor s Jindřichem Kvapilem, starostou obce Koberovy)

Datum: 6. 8. 2018, zdroj: OF 3/2018, rubrika: Regiony

Blíží se volby do zastupitelstev obcí, a proto v letošním roce přinášíme rozhovory s představiteli obcí a měst, kteří vykonávají vedoucí funkce několik volebních období. Dnes hovoříme s Jindřichem Kvapilem, starostou obce Koberovy.

Starosta Jindřich Kvapil
Starosta Jindřich Kvapil

Jindřich Kvapil (*1960) je starostou obce Koberovy v Libereckém kraji, okres Jablonec nad Nisou. Po studiu na stavební průmyslovce působil jako investiční technik v tehdejším podniku Potraviny. Starostou obce je nepřetržitě od roku 1994 a rovněž je předsedou mikroregionu Podkozákov. Je ženatý, má dvě děti, k jeho zájmům patří turistika, cyklistika a v posledních letech se stal včelařem.

Koberovy leží v překrásné krajině Českého Ráje, v jeho severním výběžku nedaleko Malé Skály a Železného Brodu, v nadmořské výšce převážně kolem 500 m. Území obce je na třech katastrech, člení se na osm místních částí a v současné době zde žije 1040 obyvatel. Jedenáctičlenné zastupitelstvo pracuje v posledních letech s rozpočtem ve výši průměrně cca 15 mil. Kč a kladné saldo hospodaření umožňuje obci investovat převážně z vlastních zdrojů.

Jak jste ve funkci starosty začínal?
Mateřská škola, bytovky, obecní úřad, knihovna a hasičská zbrojnice
Mateřská škola, bytovky, obecní úřad, knihovna a hasičská zbrojnice
V roce 1994 mne oslovil tehdejší starosta, pan Plíhal, který odcházel do důchodu, ale byl ještě jedno volební období místostarostou, takže mne zasvětil do problematiky a pomohl v začátcích. Nutno dodat, že tehdy byla jiná doba, dělalo se s nadšením a bez zbytečných komplikací. Bylo minimum administrativy, jednodušší vyřizování všech záležitostí a okresní úřad dokázal obcím poradit i pomoci, všichni jsme se vzájemně znali a vycházeli si vstříc. Měli jsme sice méně peněz na investice, ale v té době byly i ceny stavebních prací mnohem nižší. Myslím, že z počátku, kdy jsme si v podstatě vše dělali sami, byly mou výhodou zkušenosti z praxe investičního technika.
A co práce s lidmi, jaké máte zastupitele?
Shodujeme se v tom, že na vesnici není prostor pro velkou politiku. Musíme řešit konkrétní věci potřebné pro lidi v obci. Zastupitelé jsou ze dvou kandidátek, převážně bezpartijních a máme jasnou dohodu o spolupráci. Můj místostarosta je lídrem druhé kandidátky, složení zastupitelstva je 6+5, ale rozhodování a hlasování je zpravidla jednomyslné. Myslím, že za celou dobu se u nás neobjevilo žádné kontroverzní téma, které by rozdělovalo obec. Vždy se samozřejmě věci nejprve prodiskutují, ale vždy jsme došli ke shodě a realizujeme dohodnutý program společně. Současné zastupitelstvo omladilo, přicházejí nové nápady, a to je dobře, zastupitelstvo je funkční a pracovité.
Máte zpracovanou koncepci rozvoje obce?
Základní škola a dětské hřiště v parku
Základní škola a dětské hřiště v parku
To je jednoznačná podmínka pro dlouhodobý a cílevědomý rozvoj obce. Všechno nejde hned a najednou, ale koncepce je nezbytná. Nyní zpracováváme nový Program rozvoje obce, podle modelu Ministerstva pro místní rozvoj, proběhla setkání s občany, vyhodnocujeme všechny podněty a znovu se sejdeme, aby se schválila analýza a zpracovaly se konkrétní záměry a opatření. Je to u nás již třetí rozvojová koncepce. První Program obnovy vesnice vznikl v roce 1996 a také na jeho základě jsme poprvé získali titul Vesnice roku 1998 v Libereckém kraji (v republikovém kole jsme byli na 3. místě). V krajském kole jsme zvítězili ještě v roce 2003. Již v prvním rozvojovém plánu byl dlouhodobý záměr vybudování středu obce, který se postupně realizoval od roku 2007 a v celém rozsahu se dokončil až v loňském roce. Program obnovy jsme aktualizovali v roce 2007, to byla druhá koncepce. Současně připravovaný Plán rozvoje bude dokument, který akceptuje nejen rozvoj obce Koberovy, ale bude plně propojen s dokumenty Mikroregionu Podkozákov a se strategií Místní akční skupiny.
Jaké hlavní problémy jste v obci museli řešit?
Za těch 24 let se obec změnila ve všech směrech, ale na počátku byl zásadním problémem nedostatek v zásobování vodou. To se podařilo vyřešit vybudováním nového zdroje a výstavbou vodojemu, takže dneska máme vodovod doveden do všech místních částí i do té nejmenší osady, kde žije 20 lidí. Mezi významné akce patří celková kabelizace obce provedená ve spolupráci s tehdejším Telekomem. Ve všech částech obce máme zavedenou kabelovou televizi, ve zdejším kopcovitém terénu máme signál zaveden do všech osad a místní televizní kanál zajišťuje plnou informovanost všech občanů, včetně využití vysokorychlostního internetu. V obci máme rovněž kamerový bezpečnostní systém, provozovaný policií, což přispělo k snížení kriminality. Významnou investicí byla i plynofikace obce, provedená ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí v roce 2000 s nákladem cca 20 milionů korun, což výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší.
Slyšel jsem také o energeticky úsporných domech
Do sídliště rodinných domků je zakomponován unikátní areál dvanácti pasivních domů
Do sídliště rodinných domků je zakomponován unikátní areál dvanácti pasivních domů
Ano, obec vyčlenila území, prakticky téměř v centru, a umožnila výstavbu obytného souboru dvanácti nízkonákladových pasivních domů firmou Artea. Vznikl tak unikátní komplexně realizovaný areál, plně zapadající do krajiny i prostředí obce, na který se jezdí dívat ekologové z celé Evropy.
Které další akce zmíníte?
Ty velké investice jsem uvedl, voda pro nás byla opravdu základem, ale průběžně jsme postupně v jednotlivých krocích řešili všechny oblasti. Školství, kulturu, sportoviště, komunikace a chodníky, centrum obce včetně úřadu. My jsme vlastně začínali s úřadovnou v objektu mateřské školky. S nástavbou školky byla spojena výstavba nových bytů, nová je i budova obecního úřadu a knihovny, a nakonec jsme postavili i novou budovu hasičské zbrojnice. Máme mateřskou a základní školu, obě budovy jsou komplexně zrekonstruované, zateplené včetně výměny oken, vznikly nové učebny v základní škole včetně počítačové učebny, ve škole jsou interaktivní tabule, moderní sociální zařízení. Vše probíhalo postupně po etapách. Komplexně byl rekonstruován i kulturní dům, vybudována dětská a sportovní hřiště s víceúčelovým povrchem. Kolem komunikací jsou vybudovány chodníky, což přispělo nejen bezpečnosti chodců, ale zlepšil se tím vzhled a čistota obce. Hřiště i kulturní dům mohou využívat všechny spolky, a taky to dělají.
Obdivoval jsem zdejší náves a park s promenádou
Promenáda v parku s řadou informací
Promenáda v parku s řadou informací
Zmínil jsem se, že záměr upravit střed obce byl již v prvním rozvojovém plánu. Skutečná realizace však začala až rokem 2007 a už jsem popsal postupnou výstavbu budov. Stejně tak, po etapách, jsme v centru obce pokračovali úpravou komunikací, stavbou chodníků, in-line dráhy, dětského hřiště, prostranstvím před úřadem včetně přesunu památníků obětem války a okupace. Obdivovaná je promenáda s řadou informačních tabulí nejenom o obci, ale o celém regionu, který je turisticky velmi vyhledávaný. Celý projekt byl zakončen komplexním zazeleněním s výsadbou více než dvou tisíc keřů a stromů.
Jak za těch 24 let hodnotíte vývoj veřejné správy?
Z toho, co jsem uváděl je vidět, že situace v obci ze výrazně zlepšila k lepšímu. Musím však také říci, že dřív sice nebyly počítače, stačil nám k řízení sešit a účetní kniha, nebylo k vyplňování mnoho statistik, hlášení a práce šla rychleji od ruky. Původně na úřadě byl starosta a účetní, nyní máme další dvě pracovní síly na výpomoc. S nadsázkou říkám, že místo starosti o obec se musíme starat o spoustu nesmyslů. Znova opakuji, že fungovaly okresní úřady, které znaly místní problematiku a dokázaly na místě pomáhat, včas a konkrétně informovat, metodicky řídit. S krajským úřadem spolupracujeme, ale ten to nemůže v takovém rozsahu a se znalostí místních podmínek stačit.
Co je pro úspěch v práci starosty důležité?
Sportovní hřiště s víceúčelovým povrchem slouží nejenom dětem, ale i veřejnosti
Sportovní hřiště s víceúčelovým povrchem slouží nejenom dětem, ale i veřejnosti
V obci musí fungovat spolupráce starosty, členů zastupitelstva, spolků a občanů. K tomu vede co nejširší komunikace, informovanost a důležité je mluvit pravdu. Nemůžete vyhovět všem, ale vždy je třeba věci vysvětlit a hledat cestu k řešení. Úřad musí být otevřený pro lidi a sloužit lidem. V republice by měly skončit tlaky politiků na slučování obcí, snahy kriminalizovat zastupitelstva bez znalosti konkrétních místních podmínek a doporučoval bych všechny dotační prostředky převést do rozpočtů obcí, které nejlépe vědí, jak je použít ve prospěch občanů.
TOPlist
TOPlist