K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
Chci provozovat ParcelBox

Analýza potřeb obcí a měst

Datum: 16. 7. 2018, zdroj: OF 3/2018, rubrika: Regiony

Svaz měst a obcí v rámci krajských konferencí uspořádal dotazníkové šetření s cílem analyzovat, jaké jsou největší aktuální potřeby obcí a měst.

Celkově byly získány odpovědi na dotazníky od 463 respondentů, mezi nimiž převažují obce do 2000 obyvatel, ale zastoupeny jsou i velká města (Ostrava, Ústí nad Labem). Bylo stanoveno sedm základních oblastí (životní prostředí, oblast sociálně-zdravotní, …) a v jejich rámci byly určeny jednotlivé potřeby měst a obcí. Respondenti bodovali každou potřebu ve stupnici 1–5, přičemž stupeň 5 vyjadřoval nejvyšší důležitost.

Nejvyšší počet bodů, a tedy nejvíce hodnocenou potřebou byly „chodníky a místní komunikace“ (výstavba a údržba), na druhém místě byla „rekonstrukce a revitalizace veřejných budov“ a třetí v pořadí je „zjednodušení převodu státního majetku na obec“. Blíže viz uvedený graf.

Potřeby měst a obcí dle oblastí – absolutní hodnoty
Potřeby měst a obcí dle oblastí – absolutní hodnoty

Pokud bychom provedli rozdělení potřeb obcí a měst podle hodnocení ve velikostních kategorií (do 2000, 2001–10 000, 10 001–50 000, nad 50 000 obyvatel), potom jsou relativně obdobné výsledky u prvních tří kategorií obcí a měst, kde na prvním místě jsou vždy právě „chodníky a místní komunikace“. „Zjednodušení převodu majetku“ je u nejmenších obcí na druhém místě, „rekonstrukce a revitalizace“ je zde na místě třetím. Následuje „nakládání s odpady“, „stav čističek odpadních vod a kanalizace“. Na posledních místech u nejmenších obcí je „podpora železniční dopravy“, „dopravní uzly“ a „inteligentní řízení dopravy“. Druhá velikostní kategorie obcí preferuje na druhém místě „rekonstrukce a revitalizace,“ třetí je „nakládání s odpady“. Obdobně obce od 2001 do 10 000 obyvatel nejméně zajímají „dopravní uzly“ a „inteligentní řízení dopravy, navíc také „podnikatelské inkubátory.“ Ve třetí velikostní kategorii měst jsou na druhém místě potřeb „cyklostezky a vyhrazené pruhy pro cyklisty,“ na třetím místě je „revitalizace památek.“ Na posledních místech v řešení potřeb těchto měst jsou „spádové oblasti škol“, „podpora železniční dopravy“ a „povinná docházka předškoláků.“ Největší města preferují řešit potřeby v oblasti „vysokoškolského vzdělávání,“ druhé je „neekologické vytápění“ a následuje „revitalizace památek.“ Na posledních místech potřeb těchto měst je „kapacita MŠ a ZŠ“ a „spádové oblasti škol.“

Při pohledu na hodnocení podle krajů jsou prioritou všude „chodníky,“ jen v krajích Karlovarském, Moravskoslezském a Zlínském je prioritou „převod majetku.“ Vedle dvou uvedených nejčastějších potřeb má ve všech krajích i velikostních kategoriích vysoké zastoupení „rekonstrukce a revitalizace budov“ a také „nakládání s odpady.“

TOPlist
TOPlist