K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Nejpřívětivější je Liberec

Datum: 13. 6. 2018, zdroj: OF 3/2018, rubrika: Regiony

Dne 9. května 2018 proběhl třetí ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 151 obcí, tedy 66,5 % ze všech obcí III. typu.

Zástupci oceněných úřadů
Zástupci oceněných úřadů – zleva doprava: Jan Havlík, tajemník, Žďár nad Sázavou; Alena Rašková, primátorka, Prostějov; Blanka Vysloužilová, tajemnice, Prostějov; Jaroslav Sopoušek, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, Liberec; Tibor Batthyány, primátor, Liberec; Josef Klement, místostarosta, Žďár nad Sázavou; Zdeněk Navrátil, starosta, Žďár nad Sázavou

Nejpřívětivější úřady byly letos opět vyhlašovány v jednotlivých krajích a celorepublikově. Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal Magistrát města Liberce. Druhým Městský úřad Žďár nad Sázavou a třetím Magistrát města Prostějova.

Soutěž mapuje stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí a měst a jejich úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Kritéria soutěže obsahují celkem 51 ukazatelů, členěných do pěti skupin – dostupnost úřadu (19 kritérií), jeho transparentnost (10), úroveň komunikace (17), participace občanů (4) a další aktivity. Důraz je kladen na elektronizaci a modernizaci úřadů. Na základě jednotlivých kritérií se provádí komplexní vyhodnocení, nejprve v krajích a následně se z krajských vítězů stanoví republikové pořadí. Přehled o umístění podle krajů je patrný z uvedené mapy.

Přehled o umístění podle krajů
Přehled o umístění podle krajů

Z porovnání výsledků od roku 2016 je patrný vzestup služeb, které úřady v této oblasti využívají. Např. on-line objednání na agendu občanských průkazů používalo 55 % úřadů, dnes již 64 %, možnost platit poplatky platební kartou může využít občan u 90 % úřadů, před třemi lety to bylo je 73 % a třeba oficiální strategie rozvoje města je na webových stránkách 87 % zúčastněných měst, v roce 2016 to bylo jen 65 % měst.

Organizátor soutěže, Ministerstvo vnitra, vydalo publikaci Přívětivý úřad 2018, což jsou příklady dobré praxe a řada ukázek nadstandardních služeb. Uvedené služby z vlastní iniciativy připravili a poskytují představitelé jednotlivých obcí, přičemž většinu uvedených služeb je možné bez obtíží implementovat na kterékoli obci.

TOPlist
TOPlist