Silnice potřebují opravit, v zimě to ale není efektivní

4. 6. 2018 OF 2/2018 Doprava

Sdružení pro výstavbu silnic informuje, že v roce 2017 bylo vyrobeno více asfaltových směsí než v roce předchozím. Bohužel se opět vrací negativní trend rekonstrukcí silnic v teplotně nevhodných podmínkách.

Potvrzuje se, že je nezbytné stabilní financování rekonstrukcí silnic II. a III. třídy tak, aby je mohly kraje plánovat v dostatečném předstihu. Dotace krajům nejsou položkou rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkový objem vyrobených asfaltových směsí v loňském roce meziročně vzrostl o více než 670 tisíc tun a překročil celkových 7 mil. tun. Jedná se o druhý nejvyšší vyrobený objem za posledních 10 let.

„Přesto silnice II. a III. třídy jsou i přes dotace v letech 2015 až 2017 stále velmi zanedbané. Rekonstrukce potřebují silnice a také mosty ve všech krajích a bez systematického a předvídatelného financování se jejich stav bude i nadále zhoršovat,“ říká Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic.

Nejvíc dopravních staveb se realizuje v měsících, jejichž teplotní podmínky příliš nenahrávají výsledné kvalitě silničních povrchů. Opravené silnice pak mají mnohem nižší životnost, než kdyby byly vozovky pokládány v teplotně příznivějším období. Kvalitě prováděných prací nepomáhá ani výběr dodavatele jen na základě nejnižší ceny.