Financování regionálního školství

24. 4. 2018 OF 2/2018 Školství

Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz do základních a středních škol i mateřských školek, se nebude o rok odkládat. Od 1. ledna 2019 bude pro reformu uvolněno 11 miliard korun navíc pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Koncem března dostal resort školství příslib vlády s navýšením peněz na spuštění reformy financování regionálního školství. Stalo se tak i na základě zásadního stanoviska Svazu měst a obcí ČR, který trval na spuštění reformy v plánovaném termínu od 1. ledna 2019.

„Spuštěním reformy financování regionálního školství dojde k naplnění jednoho ze strategických cílů, a to zkvalitnit základní a střední vzdělávání a odstranit nevyvážené postavení jednotlivých škol a ohodnocení učitelů. Změna spočívá v tom, že namísto finančních prostředků na žáka bude od 1. ledna 2019 základní a střední školství financováno ze státního rozpočtu podle počtu výukových hodin. Ředitelé škol tak budou moci předvídat objem finančních prostředků při sestavování rozpočtů škol a nedojde k narušení přípravy nového školního roku,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Je to změna, po které dlouhodobě municipality jakožto zřizovatelé základních a mateřských škol volaly. Z částky 11 miliard Kč zhruba polovina půjde na vyrovnání rozdílů mezi kraji a další část by směřovala do dělení výukových hodin za účelem zvýšení kvality odborné a jazykové výuky.

Stávající normativní systém „peníze na žáka“ dostatečně nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou tak velké rozdíly ve výši státního financování pro stejné typy škol. V rámci reformy byl stanoven maximální rozsah pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu. Tím dojde k zohlednění regionálních rozdílů a spravedlivějšímu rozdělení finančních prostředků na regionální školství.