K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Samosprávy na to nejsou samy, jejich zájmy hájí Svaz měst a obcí

Datum: 7. 3. 2018, zdroj: OF 1/2018, rubrika: Ostatní

Kdo jiný, než představitelé měst a obcí v České republice, nejlépe ví, jaké problémy spojené s výkonem veřejné správy je třeba řešit, co přináší dennodenní život v jejich území, s čím potřebují pomoci, s čím mají dobré zkušenosti i co jim bere radost z práce. Pomyslným majákem v rozbouřených vodách je pro více než 2600 měst a obcí Svaz měst a obcí ČR.

Na tiskové konferenci při příležitosti veletrhů cestovního ruchu v Brně,
informovali F. Lukl, předseda SMO ČR, a J. Vildumetzová, předsedkyně AK ČR, o jednání
s ministerstvy pro místní rozvoj a dopravy, mj. o nesouhlasu s placením mýtného na
silnicích I. třídy
Na tiskové konferenci při příležitosti veletrhů cestovního ruchu v Brně, informovali F. Lukl, předseda SMO ČR, a J. Vildumetzová, předsedkyně AK ČR, o jednání s ministerstvy pro místní rozvoj a dopravy, mj. o nesouhlasu s placením mýtného na silnicích I. třídy

Pořádá pro ně různé vzdělávací akce, zapojuje je do projektů, poskytuje jim poradenství a snaží se ovlivnit návrhy zákonů i nelegislativních opatření ve prospěch jejich více než osmi milionů občanů. Co aktuálně řeší?

V hlavní roli osobní údaje

Novela zákona o střetu zájmů přidělává městům a obcím vrásky. Nově budou muset zveřejnit svoje majetkové poměry kromě starostek a starostů také zastupitelé. Veřejné přiznávání majetku, stavu na účtech a dluhů může podle představitelů samospráv vést k tomu, že o funkce zastupitelů nebude mít nikdo zájem. Komunální volby se přitom konají už za necelý rok. Svaz měst a obcí proto apeluje na poslance i senátory, aby došlo ke změně zákona, a to přinejmenším v takové podobě, aby do majetkových přiznání mohly nahlížet pouze kontrolní orgány. Vláda ČR návrh zamítla, nyní o něm bude jednat poslanecká sněmovna.

V květnu 2018 začnou platit nová evropská pravidla pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR. V praxi to znamená, že obce musí znát potřebnou legislativu, upravit svá interní pravidla, provést analýzu získávání a zpracování osobních údajů, upravit smlouvy se zpracovateli osobních údajů, zřídit a obsadit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů atd. To si vyžádá nejen finanční výdaje, ale také nutnost přijmout dalšího zaměstnance, protože obzvlášť malé obce na takovou agendu nemají kapacity. Svaz měst a obcí se proto rozhodl starostkám a starostům podat pomocnou ruku v podobě poradenství, mohl by však do budoucna zajišťovat i služby pověřence.

Dotace mají řešit skutečné problémy

Přetížení dopravou, parkování a stav komunikací, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, sociální vyloučení, nedostupnost pracovních příležitostí a služeb nebo stárnutí populace. To jsou problémy, které podle analýzy potřeb měst a obcí pálí samosprávy v České republice. Přivítaly by proto, kdyby se na tyto oblasti soustředily jak národní, tak evropské dotační tituly, které budou v budoucnu vyhlašovány. Řešení problémů rovněž spatřují v meziobecní spolupráci.

Svaz měst a obcí tuto analýzu zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Šetření, které se konalo od dubna do října loňského roku, se zúčastnilo 732 měst a obcí. Výsledky analýzy mají sloužit jako základ pro vznik jasné pozice samospráv ke kohezní politice po roce 2020, z kterého by měly vycházet strategické dokumenty ČR ve vztahu k Evropské unii.

Samosprávy volají po nápravě chyb

Už od roku 2020 by se mělo platit mýtné i na 900 kilometrech silnic I. třídy. Plánuje to Ministerstvo dopravy ČR v rámci tendru na nového provozovatele mýtného systému v České republice. Města a obce s tím zásadně nesouhlasí, protože se obávají toho, že se doprava přesune na silnice II. a III. tříd. Silnice nižších tříd však nejsou na takovou zátěž připravené a kraje, které je vlastní, na jejich opravy nemají dostatek peněz. Svaz měst a obcí i Asociace krajů požadují po ministerstvu vyjmutí silnic I. tříd z tendru nebo zrušení celé soutěže.

Nedostatečné finanční ohodnocení volebních okrskových komisí je podle samospráv největším problémem při jejich obsazování. Výše odměny dlouhodobě stagnuje a neodpovídá růstu nákladů a cen. Zájem o tuto práci nemají studenti ani lidé v produktivním věku. Svaz měst a obcí proto vyzval odpovědná ministerstva, aby řešila situaci novelizací vyhlášek, které upravují výši odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise. Ta zareagovala tím, že od roku 2018 navýšila odměnu pro předsedu volební okrskové komise a zapisovatele o 500 Kč. To však podle samospráv nic neřeší, protože navýšení je třeba také u řadových členů. Některá města o obce proto musela před prezidentskými volbami 2018 řešit akutní nedostatek zájemců. Svaz požaduje další změny.

Přítel nejen na telefonu

Metodickou a právní pomoc nebo také pomoc s přípravou a realizací projektů mohou starostky a starostové hledat už od roku 2016 v Centrech společných služeb (CSS). Do projektu Svazu měst a obcí, jehož cílem je zjednodušit samosprávám administrativu, se zapojilo téměř 1700 obcí z celé České republiky sdružených v 83 dobrovolných svazcích. Do prosince 2017 centra poskytla obcím 51 000 služeb. Zpravidla jde o dvoučlenné týmy expertů, které v rámci projektu poskytují starostkám a starostům každodenní pomoc při výkonu veřejné správy. Aktuálně se samosprávy mohou na centra obrátit také v souvislosti s tzv. GDPR. Projekt CSS je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Novela zákona o střetu zájmů, nová evropská pravidla pro ochranu osobních údajů GDPR, financování samospráv, včetně rozpočtového určení daní, školství, doprava nebo sociální služby. To jsou hlavní body letošních Krajských setkání, která každoročně organizuje Svaz měst a obcí. Ročník 2018 odstartoval v Liberci 13. února a skončí 29. března v Jihlavě. I letos ve třinácti krajských městech vystoupí odborníci z ministerstev, státních institucí i firem a budou s představiteli samospráv a dalšími hosty diskutovat na aktuální témata. Přehled míst a termínů konání Krajských setkání, včetně možnosti se bezplatně zaregistrovat na jednotlivé konference, najdete na webu www.smocr.cz

Mgr. Štěpánka Filipová, SMO ČR

TOPlist
TOPlist