K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Sdružení tajemníků počítá své (se svými) členy

Datum: 5. 3. 2018, zdroj: OF 1/2018, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., je dobrovolná asociace, sdružující vedoucí úřadů měst a obcí, městysů, městských obvodů a městských částí. Za téměř dvě dekády své existence dokázalo oslovit více než tisícovku tajemnic a tajemníků, které přijalo do svých řad.

Protože tajemníci do svých funkcí průběžně přicházejí a odcházejí, není samozřejmě možné očekávat, že by se potkali všichni v čase najednou. Při založení sdružení v roce 1994 se stalo členy 153 osob, jejich počet se postupně zvyšoval na více než dvojnásobek. K 1. lednu 2018 má sdružení 366 členů a 22 osob, kterým bylo uděleno čestné členství. Z uvedených členů je 343 přímo tajemnicemi nebo tajemníky úřadů, zbývajících 23 působí jako vedoucí na obecních úřadech, které nemají zřízenu funkci tajemníka nebo jako vedoucí odborů (kteří byli v minulosti tajemníky), několik osob jsou bývalí tajemníci, kteří jsou již v důchodě nebo na jiných pracovních pozicích, ale se „stavovskou“ hrdostí se nadále k tajemníkům hlásí.

Protože je sdružení dobrovolné a tajemníky nic nenutí být jeho členy, je zajímavé i zjištění, že výhody členství v tajemnické komunitě spatřuje více než 56 % ze všech 650 tajemníků měst a obcí v celé ČR. Tento podíl od roku 2010, kdy je sledován, každoročně stoupá průměrně o 1 %. Největší poměrné zastoupení je ve Zlínském kraji, kde je členy sdružení 97 % tajemníků, nejméně zaujalo STMOÚ ČR v hl. m. Praze, kde je ve sdružení pouze 33 % tajemníků pražských městských částí.

Graf: Počet členů STMOÚ ČR
Graf: Počet členů STMOÚ ČR

Zhruba o půl procenta ročně stoupá i počet žen, zastoupených mezi členy STMOÚ ČR, aktuálně činí 41,5 %. Poměr zastoupení žen se liší kraj od kraje, od necelých 13 % v Praze po 55 % ve Středočeském kraji, který je také jediným krajem, kde je početní převaha žen-tajemnic nad muži-tajemníky. Ve většině krajů je zastoupení žen v tajemnických funkcích v rozmezí 44–50 procent.

Rok 2018 v pracovním diáři STMOÚ ČR

  • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů v rámci 21. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě se uskuteční v pondělí 9. dubna 2018 v Hradci Králové. Setkání se každoročně účastní několik desítek vedoucích úřadů a významní hosté z řad členů vlády, náměstků ministrů a další hosté. Neformální odborná diskuse je otevřena všem tajemnicím a tajemníkům úřadů měst a obcí.
  • XXXV. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR budou uspořádány ve dnech 20.–22. května 2018 v Ostravě. Účastníci semináře kromě pestrého odborného programu mohou poznat i minulost, současnost a rozvojové plány industriálně vnímaného regionu. V odborném programu vystoupí zástupci ústřední státní správy, zkušení odborníci i zahraniční delegáti s aktuálními tématy.
  • V závěru loňského roku zahájila svoji činnost ICMA Europe, dceřinná organizace celosvětové asociace komunálních manažerů (International City/County Management Association). Hlavním úkolem je spolupráce jednotlivých národních asociací komunálních manažerů (vedoucích úřadů) v Evropě. První velkou společnou aktivitou bude Odborné setkání a výměnný studijní program pro vedoucí úřadů, které se uskuteční ve dnech 18.–20. června 2018 v norském Oslu.
  • Rovněž v červnu přivítají čeští tajemníci své kolegyně a kolegy výkonné ředitele úřadů měst a obcí z Lotyšska na recipročním studijním pobytu v ČR. Lotyšští ředitelé se seznámí s aktuálním stavem veřejné správy v ČR a zástupci obou zemí si vymění své zkušenosti a praktické poznatky, přenositelné do podmínek ČR i Lotyšska. Zahraniční hosty přivítá středočeský a karlovarský region.
  • Obdobný studijní pobyt čeká i tajemníky z ČR, tentokrát na Slovensku, ve dnech 18.–12. srpna 2018. Partnerská Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR připravila pro české vedoucí úřadů odborný program, zaměřený na sdílení příkladů dobré praxe v podmínkách českých a slovenských měst a obcí různých velikostních i kompetenčních kategorií.
  • Kalendář akcí celostátního charakteru v letošním roce sdružení tajemníků uzavře XXXVI. členskou schůzí a podzimním celostátním odborným seminářem STMOÚ ČR ve dnech 21.–23. října 2018 v severočeské metropoli Ústí nad Labem. Seminář, který se bude konat bezprostředně po volbách do zastupitelstev obcí, bude odborně zaměřen na úspěšné zvládnutí nástupu obměněných samospráv měst a obcí, legislativu a problematiku řízení úřadů.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist