K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Veřejné opatrovnictví – poznámka ke zvláštní odborné způsobilosti

Datum: 13. 10. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Sociální problematika

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, jíž dochází k zavedení nové správní činnosti „při výkonu veřejného opatrovnictví“.

Záměrem Ministerstva vnitra bylo zvýšení kvality výkonu veřejného opatrovnictví. Povinnost prokázání zvláštní odborné způsobilosti nebude dopadat na volené zástupce obcí, kteří vykonávají veřejné opatrovnictví. Dochází tím k nerovnému přístupu, což bylo předmětem řady připomínek.

Při vypořádání jedné z připomínek Ministerstvo vnitra uvádí: „Povinnost prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. se nebude týkat výkonu veřejného opatrovnictví starostou. Jakkoli se může zdát vhodné, aby i starosta prokázal k veřejnému opatrovnictví potřebné odborné předpoklady, zákon č. 312/2002 Sb. k tomu neskýtá odpovídající nástroje. To však na druhou stranu nemůže být důvod rezignovat na úpravu zvláštní odborné způsobilosti v případě veřejného opatrovnictví vykonávaného úředníky. Cílem je zvýšení kvality výkonu veřejného opatrovnictví a vyhláška se zde pohybuje v mezích možného.“

Nutno dodat, že množství osob, které nebudou muset prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro tuto správní činnost je daleko větší. Podle ustanovení zákona o úřednících územních samosprávných celků platí, že úředník, který vykonává dvě nebo více správních činností stanovených prováděcím právním předpisem v obci, kde nejsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu nebo kde není zřízen pověřený obecní úřad, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost jen pro jednu správní činnost, kterou určí vedoucí úřadu. Ze zákona vyplývá, že pokud funkci veřejného opatrovníka vykonává v uvedených obcích úředník, který již prokázal zvláštní odbornou způsobilost pro výkon jiné správní činnosti, nemusí prokazovat získání zvláštní odborné způsobilosti pro výkon veřejného opatrovnictví.

Např. v Olomouckém kraji je ze 107 obcí vykonávajících veřejné opatrovnictví 89 obcemi 1. typu (u nichž lze u většiny předpokládat, že nemají zřízeny alespoň 2 odbory), 5 obcemi s pověřeným obecním úřadem a 13 obcemi s rozšířenou působností. Je zřejmé, že tedy na velkou většinu (v Olomouckém kraji 83 %) obcí, vykonávajících veřejné opatrovnictví, uvedená nová povinnost nedopadne. Ve většině případů na obcích 1. typu vykonávají veřejné opatrovnictví úředníci, kteří již prokázali zvláštní odbornou způsobilost pro výkon jiné správní činnosti. V ostatních krajích je situace obdobná.

Uvedená nová povinnost tak dopadne převážně pouze na úředníky obcí 2. a 3. typu (a také krajských úřadů), kde převážně vykonávají tuto funkci sociální pracovníci, kteří musejí splňovat podmínku odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, a současně již museli prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnost v sociálních službách (či zvláštní odbornou způsobilost, která jí předcházela). Může jim být pouze „útěchou“, že dostačující bude absolvování pouze zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Je velká škoda, že Ministerstvo vnitra nevyslyšelo řadu připomínek, které k této nové správní činnosti zazněly v rámci připomínkového řízení, a přistoupilo k tomuto nesystémovému řešení, které rozhodně nepovede k cíli, kterého Ministerstvo vnitra v této oblasti chtělo dosáhnout, tj. zvýšení kvality veřejného opatrovnictví.

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci, KÚ Olomouckého kraje

TOPlist
TOPlist