Rekordní rok se nezopakoval

1. 6. 2017 OF 2/2017 Doprava

Pozitivní trend ve výstavbě a rekonstrukcích silnic se zastavil a rekordní rok 2015 se neopakoval. Důkazem toho je, že objem vyrobených asfaltových směsí se meziročně snížil o 16,7 %. Potvrdily se tak obavy expertů, že rok 2015 byl výjimečný díky dočerpávání Operačního programu Doprava a dotaci krajům na rekonstrukci silnic nižších tříd v celkové výši 4,6 mld. Kč.

V loňském roce objem vyrobených asfaltových směsí poklesl a skončil lehce nad úrovní roku 2014. Oproti rekordnímu roku 2015 se jednalo o pokles o 16,7 % a koresponduje to i s celkovým poklesem produkce inženýrského stavitelství.

„Všem připadalo, že celá Česká republika byla loni rozkopaná, ale stavělo se méně než v roce předchozím,“ řekl dnes Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic a dodal: „Stále v opravách silnic doháníme minulá období, kdy se do oprav a rekonstrukcí investovalo minimálně. Poněkud skřípala koordinace mezi kraji a Ředitelstvím silnic a dálnic v ČR. Zároveň se opravovalo jak na silnicích I. třídy a dálnicích, tak i na potenciálních objízdných trasách na dvojkách a trojkách. Řidiči tak měli často oprávněný pocit, že kolony jsou všude.“

Problémem primárně není nedostatek financí, ale nepřipravenost stavebních projektů na výstavbu. Situace je zapříčiněna nejen nekompetentním rozhodováním odpovědných institucí v minulosti, ale zejména naprosto nevyhovujícím stavem legislativy, která se týká přípravy staveb (posuzování staveb z hlediska vlivu na životní prostředí, nevyhovující pravidla účasti veřejnosti v procesu schvalování, nevyhovující stavební zákon atd.). Zásadně se projevuje absence systémového přístupu k financování dopravní infrastruktury a dlouhodobého plánování. „Příprava staveb musí začít několik let před plánovanou realizací. Již nyní se musí připravovat stavby, které bude potřeba realizovat po skončení Operačního programu 2 (2014–2020). S tím souvisí i potřeba systémového řešení financování po skončení OPD 2, kdy České republice zbydou pouze národní zdroje, které nebudou dostatečné. Čas pro řešení se krátí.“ doplnil Ing. Petr Svoboda.

I když se naštěstí investoři nevrátili k dřívější praxi, kdy stavbaře nutili asfaltovat za velmi nízkých teplot, nepodařilo se využít plně teplotně příznivé měsíce. Od dubna až do konce října byla v každém měsíci produkce asfaltových směsí nižší než v roce předchozím a nedařilo se ani posunout hlavní stavební sezónu na silnicích ještě více na jarní měsíce. Přestože v roce 2016 nastal rychlý nástup zimních teplot na podzim, asfaltových směsí se vyrobilo v chladnějších měsících poměrně dost.

Pro zlepšení celkové situace v budování dopravní infrastruktury je klíčové zlepšení legislativy a odstranění složitých byrokratických postupů, zejména v procesu přípravy staveb. S tím souvisí i potřeba koncepčního řešení kompetencí jednotlivých ministerstev, které se stavebnictvím zabývají. To, že dnes do stavebnictví „mluví“ minimálně pět ministerstev začíná být neúnosné. „Potřebujeme systémový přístup k dopravní infrastruktuře. Jinak budeme neustále dokola řešit ty samé problémy a naše silniční a dálniční síť bude trpět“ shrnul Petr Svoboda.

Sdružení pro výstavbu silnic