Obecní knihovna Rapotín a její práce s dětmi a mládeží

29. 5. 2017 OF 2/2017 Regiony

Cenu Ministerstva kultury a titul Knihovna roku 2016 získala obecní knihovna v Rapotíně z Olomouckého kraje. Podrobně o tomto ocenění jsme se rozepsali již v loňském roce. Nyní několik dalších informací o práci knihovny v Rapotíně.

Knihovnice Lenka Drechslerová přebírá ocenění od ministra kultury Daniela Hermana
Knihovnice Lenka Drechslerová přebírá ocenění od ministra kultury Daniela Hermana (foto Eva Hodíková)

Knihovna v obci, která má 3235 obyvatel, disponuje knihovním fondem s celkovým počtem 5302 svazků a registruje 221 čtenářů, z toho 64 dětí do 15 let. V loňském roce měla knihovna 4426 návštěvníků a celkem 1109 účastníků kulturních akcí. Na besedy přišlo v průběhu roku celkem 662 dětí. Právě práci s dětmi věnuje knihovnice Lenka Drechslerová velkou pozornost.

Byly uspořádány např. besedy: Macourkoviny, Bajky, Teta to plete, Pověsti a zkazky z Podesní, Kirigami, Jaro a Velikonoce, Večerníčky, vánoční čtení a tvoření. Výtvarná soutěž Sněhulák byla zakončena výstavou z prací v knihovně.

Knihovna ocenila v březnu nejaktivnějšího čtenáře do 15 let v rámci akce „Čtenář roku“ a v dubnu nocovalo 14 dětí v knihovně v rámci tradiční mezinárodní akce „Noc s Andersenem“. Noc to byla japonská – děti měly japonské kostýmy, naučily se základní japonská slovíčka či počítat, skládaly origami, jedly hůlkami a pouštěly lampióny štěstí.

Beseda o papírovém království
Beseda o papírovém království
Interiér knihovny v Rapotíně
Interiér knihovny v Rapotíně

Byl uspořádán cyklus scénického čtení Listování, herci zahráli tři představení pro děti a proběhla výstava „Moje kniha“, kdy děti vytvořily v rámci výtvarné a literární soutěže knížky na téma řemesla. V době letních prázdnin proběhl již čtvrtý ročník „Prázdninové knihovny“. Děti si vyzkoušely muzikoterapii a vyráběly květinové šperky. Obrázky z některých akcí viz fotografie. Cena Ministerstva kultury je na správném místě.

Noc s Andersenem na japonský způsob
Noc s Andersenem na japonský způsob
Děti z MŠ Beruška v rapotínské knihovně
Děti z MŠ Beruška v rapotínské knihovně