47. Den malých obcí

4. 5. 2017 OF 2/2017 Regiony

Již 47. setkání starostů a starostek malých obcí se konalo počátkem března v Praze Letňanech a v Prostějově. Na programu byly informace z ministerstev, hovořili zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a účastníci měli možnost seznámit se s nabídkou služeb a výrobků pro veřejnou správu. Generálním partnerem akce byla Komerční banka, a. s.

Den malých obcí

Setkání zástupců místních samospráv a představitelů ústředních orgánů státní správy je věnováno aktuální problematice a také tentokrát byl program konference rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev. Přednášející vedle připraveného výkladu odpovídali na dotazy účastníků. V Praze pozdravil starosty malých obcí radní Středočeského kraje Věslav Michalík a nastínil záměry nového vedení v oblasti regionálního rozvoje.

Pohled do sálu Kongresového centra v Praze-Letňanech
Pohled do sálu Kongresového centra v Praze-Letňanech

V rámci bloku Ministerstva pro místní rozvoj hovořil náměstek ministryně Zdeněk Semorád především o podpoře obcí z národních programů a na základě výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Jeho vystoupení doplnila Milena Brožová, vedoucí oddělení podpory venkova. V Prostějově k otázkám podpory z evropských fondů hovořil Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů. Miroslava Tichá seznámila přítomné s podmínkami soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, které byly slavnostně vyhlášeny na pražském setkání.

V bloku Ministerstva zemědělství zazněla informace o Programu rozvoje venkova a národním dotačním programu údržby a obnovy kulturního dědictví venkova. Přednášel Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV a v Prostějově pak Lenka Kubíková, vedoucí oddělení projektových opatření.

Účastníci Dne malých obcí v Prostějově
Účastníci Dne malých obcí v Prostějově

Blok Ministerstva životního prostředí se věnoval projektům obcí v rámci OP Životní prostředí. Problematiku uvedl v Praze ředitel odboru evropských fondů Jaroslav Michna a v Prostějově to byl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

V rámci bloku Ministerstva vnitra vystoupila Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Rozebrala nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí (nakládání s majetkem, dodržování práv občanů, poskytování informací) a seznámila účastníky s aktuálně řešenými kauzami.

Při vyhlášení soutěže Vesnice roku 2017 podepsali zástupci organizátorů její podmínky – zleva Veronika Vrecionová (SPOV), Zdeněk Semorád (MMR), Pavel Drahovzal (SMO) a Josef Tabery (MZem)
Při vyhlášení soutěže Vesnice roku 2017 podepsali zástupci organizátorů její podmínky – zleva Veronika Vrecionová (SPOV), Zdeněk Semorád (MMR), Pavel Drahovzal (SMO) a Josef Tabery (MZem)

Ministerstvo financí zastupoval Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů a v Prostějově jeho zástupkyně Karla Rucká. Prezentace se zaměřila na hospodaření obcí v roce 2016 a 2017, zadluženost, rozpočtovou odpovědnost a připravované legislativní změny.

Všechny prezentace jsou k dispozici na www.denmalychobci.cz.