Krajská setkání 2017: Zabraňme vylidňování území

2. 5. 2017 OF 2/2017 Regiony

Venkov a malá města se vylidňují. Podle Českého statistického úřadu nejvíc lidí v letech 2011 až 2015 ubylo v Moravskoslezském kraji (−14,0 tisíc), Karlovarském kraji (−4,4 tisíc) a v kraji Vysočina (−3,2 tisíc). Lidé se stěhují tam, kde mají šanci nalézt zaměstnání.

Březnový seminář v Senátu se zabýval problematikou vylidňování venkova
Březnový seminář v Senátu se zabýval problematikou vylidňování venkova

Roli přitom mimo jiné hrají životní prostředí, náklady a komfort, resp. služby, které s danou oblastí souvisí. Starostové z celé republiky se shodují, že stát by měl služby v území cíleně podporovat. Finanční motivací i promyšleným systémem vzdělávání řešit ztrátové obchody, pošty, banky či chybějící lékaře. Kromě peněz je, jak zaznívá na Krajských setkáních 2017, důležité také snížení administrativy.

Od Ústí nad Labem po České Budějovice

Setkání starostů a starostek Ústeckého kraje
Setkání starostů a starostek Ústeckého kraje

I letos se uskutečnilo třináct Krajských setkání, která pořádá Svaz měst a obcí ČR. Každého z nich se účastní na sto lidí. Akce mají tradici, dávají prostor detailně probrat aktuální legislativu a další oblasti, které trápí samosprávy. V roce 2017 často v zastupitelských sálech magistrátů a krajů nejvíc rezonuje rozpočtové určení daní a financování samospráv jako takové, zachování služeb v území a sociální bydlení. Krajská setkání začala 22. února v Ústeckém kraji a skončila 6. dubna v kraji Jihočeském.

Rozpočtové určení daní by se mělo změnit

„Městům a obcím v poslední době přibývají povinnosti a odpovědnost, aniž by se s tím nesly potřebné peníze,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Dlouhodobě tak ve Svazu měst a obcí ČR usilujeme o změnu rozpočtového určení daní, Tato vláda by se zapsala zlatým písmem do kroniky územní samosprávy naší země, pokud by koeficient u DPH pro obce v rámci rozpočtového určení daní zvýšila z 21,4 % na 23,58 %, tedy na úroveň přislíbenou před důchodovou reformou. Shodují se na tom všechny organizace hájící zájmy samospráv. Společně podporujeme návrh Libereckého kraje na změnu RUD, který je nyní v Poslanecké sněmovně.“

Pokud by se podíl samospráv na DPH zvýšil, města a obce by ročně na jednoho obyvatele dostaly navíc cca 800 korun, celkem by se rozpočet samospráv posílil o cca 8 miliard korun. Peníze by bylo možné využít na rozvoj území, například v souvislosti se sociálním bydlením.

Dekrety na byt nejde jen tak rozdávat

„Města a obce mohou díky Svazu ovlivňovat nevhodné legislativní návrhy, například zákon o sociálním bydlení,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát a dodává: „Díky aktivitě Svazu má být zapojení samospráv do státního systému sociálního bydlení dobrovolné, protože města a obce nejlépe ví, co skutečně potřebují a jak situaci řešit. Nechceme se starat o lidi, kteří nechtějí pracovat a očekávají, že od města dostanou dekret na byt.“

Města a obce se shodují, že je třeba postarat se o ty, kteří si sami pomoci nemohou – ze zdravotních důvodů, kvůli vysokému věku nebo matky samoživitelky. Systém automatického přidělování bytů samosprávy odmítají. Zákon o sociálním bydlení by měl stabilizovat situaci a vést k tomu, aby se lidé sami snažili z obtížné životní etapy dostat, pracovat a zlepšit si život.

Změna legislativy bývá běh na dlouhou trať.

Témat, která dnes a denně řeší města a obce, je celá řada. Změna legislativy, která neodpovídá selskému rozumu a život v území spíš ochromuje, než mu pomáhá, však bývá běh na dlouhou trať. Znamená řadu jednání, akcí a dalších aktivit. „Svazu se jako oficiálnímu připomínkovému místu i ve spolupráci se Senátem, který funguje jako legislativní pojistka, však už mnoho změn podařilo,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Díky naslouchání Ministerstva vnitra se například vyřešilo dlouho neřešené veřejné opatrovnictví. Samosprávy na něj od roku 2017 získaly peníze, díky kterým se starostům, kteří danou činnost dosud vykonávali ve svém volném čase a z rozpočtu samospráv, uvolnily ruce a mohou se věnovat dalším službám.“

Jak zachovat služby v území

„Krajská setkání slouží k výměně informací, k získání zpětné vazby, k debatě o aktuálních problémech s možností prohloubit další spolupráci,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek a dodává: „Co se peněz týče, máme problémy i v souvislosti s novým školským zákonem, kdy téměř každý týden jednáme s MŠMT. Problematická je stále spádovost, školské obvody nebo tzv. MAPy, tedy místní akční plány rozvoje vzdělávání. Pro malé obce bývá problém udržet v místě školu, a i zde je zásadní role státu.“

Vylidňování venkova a malých měst se starostové, ale i další subjekty, velmi obávají. Dochází k němu proto, že z malých obcí i menších měst (kolem 4–5 tisíc obyvatel) mizí řada služeb. Problémem je kromě dostupnosti škol také zdravotní péče, mizí banky, zavírají se hospody, končí obchody aj. Lidé musí za lékařem, do banky či na nákupy jezdit do velkých měst. Samospráva proto apeluje na stát, aby přijal systémová opatření, která vylidňování území zabrání. Svaz měst a obcí ČR na dané téma pořádá ve spolupráci se Senátem sérii seminářů. První se uskutečnil 15. března, další k sociálním a zdravotním službám byl naplánován na 18. duben. Školství by se měla věnovat červnová akce. Zde je velkým problémem mimo jiné trvalé bydliště osob, hlášených na adrese obecního úřadu. Lidé evidovaní na úřadech se totiž zpravidla nedají sehnat a pak je nemožné, zajistit povinné předškolní vzdělávání a školní docházku. Na krajských setkáních zaznívá, jak situaci řeší jednotlivé obce a jedním z jejich přínosů je právě výměna dobrých praktických zkušenosti mezi starosty.

Mgr. Štěpánka Filipová, SMO ČR