Asociace krajů: Mzdy řidičů autobusů, spolupráce se záchranáři

26. 4. 2017 OF 2/2017 Ostatní

Hejtmani z celé republiky opakovaně apelují na vládu, aby řešila tak, jak dříve slíbila, zvýšení mezd řidičů autobusů. Aby kabinet do rozpočtu krajů poukázal slíbené peníze. Napsali proto dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, v němž na dopravu požadují jednu miliardu korun, na formě přitom nezáleží. Může jít o účelovou dotaci nebo finance prostřednictvím programu SFDI na opravy silnic 2. a 3. tříd, které spravují kraje.

Asociace krajů České republiky

Situace se mzdami řidičů autobusů vedla k tomu, že dopravní odbory vyzvaly tyto zaměstnance k celorepublikové stávce. Celé dění kolem mezd řidičů linkových autobusů mnoho krajů vede k tomu, že zvažují založit si vlastní dopravní podniky.

Podle hejtmanů je třeba najít systémové řešení tak, aby se neopakovala situace, kdy ministři rozhodnou o zvýšení mezd a neřeknou, jak to udělat, ani kde na to vzít. Aktuálně panují obavy například z chystaného zvýšení mezd zaměstnanců v kultuře či sociálních pracovníků. I o něm rozhodla vláda, mzdy by se měly zvýšit o 9 %, resp. o 5 %. Pro rozpočty krajů to znamená, že 1,64 miliardy korun bude chybět jinde. I zde hejtmani zvažují, že vládu požádají o kompenzace. Pokud by se tak nestalo, musely by kraje omezit investice a omezil by se tak rozvoj území. Ve výsledku by to poškodilo všechny občany, kteří by se nemohli spolehnout na dříve dohodnuté plánování a stali by se tak obětí politikaření před parlamentními volbami.

Jednání rady Asociace krajů ČR v Praze 18. března
Jednání rady Asociace krajů ČR v Praze 18. března

Tuto obavu už v minulosti vyjádřila předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, doslova řekla: „Jsme hodně zklamaní z neplnění dřívějších slibů premiéra o spoluúčasti státu na financování vyšších mezd řidičů. Máme obavu, že se samosprávy stávají rukojmím státu a obětí předvolebních politických her ve stylu ‚o nás bez nás‘. Mrzí nás to zejména pro to, že na prvním místě má být zájem veřejnosti a je jasné, že lidé potřebují jezdit po opravených a bezpečných silnicích.“ K avizované stávce řidičů dodala: „Nerozumím tomu, proti komu by měli řidiči autobusů stávkovat, když navýšení jejich mezd nařídila vláda. Kraje nijak nemohou zasahovat do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tedy řidiči a dopravci. Kraje mají uzavřené smlouvy se zaměstnavateli, tedy s dopravci. V našem zájmu samozřejmě je zajistit dopravní obslužnost, potřebujeme k tomu však pomoc od státu, respektive aby vláda splnila to, co dříve slíbila.“

Rychlejší první pomoc díky posílení spolupráce krajů se záchrankou a hasiči

Asociace krajů ČR podepsala memorandum o spolupráci při poskytování předlékařské první pomoci s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Asociací zdravotnických a záchranných služeb ČR. Dokument zjednodušeně říká, že v urgentních život ohrožujících případech, kdy budou síly a prostředky zdravotnické záchranné služby časově nedostupné, bude možné na místo incidentu, kdy jde o život, vyslat hasiče. Budou-li mít potřebný zdravotní výcvik, budou moci poskytnout předlékařskou první pomoc. Tedy pomoc v místě ještě před transportem pacienta do nemocnice. Důvodem je záchrana lidského života, kdy o bytí či nebytí člověka často rozhodují minuty či dokonce vteřiny. Memorandum dalo už existující spolupráci právní rámec tak, aby se propojila legislativa, která se týká zdravotnických záchranných služeb a hasičského záchranného sboru s legislativou o integrovaném záchranném systému. Síť záchranných služeb tak doplní širší síť hasičských posádek, první pomoc tak bude rychlejší a jednodušší.

Kraje jako oficiální připomínkové místo

Předseda Senátu Milan Štech podporuje požadavek hejtmanů, aby byl při přípravě zákonů více slyšet společný hlas regionů a Asociace krajů ČR se tak stala oficiálním připomínkovým místem. Zaznělo to na pracovním obědě s představiteli regionů. Požadavky samospráv Senát chápe, právě mezi senátory je mnoho úspěšných bývalých i současných starostů, hejtmanů a zastupitelů. Horní komora Parlamentu chce být i nadále samosprávám partnerem a hledat taková řešení, která regionům a jejich občanům budou přinášet prospěch. S hejtmany se chce šéf Senátu pravidelně setkávat, Asociace krajů bude horní komoru průběžně informovat o své činnosti. Shoda panuje i v názoru na posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu: předseda Senátu i hejtmani chtějí, aby nejprve byly odstraněny duplicity nebo multiplicity kontrol, kdy se stává, že různé orgány kontrolují samosprávy v téže oblasti s různými výsledky, často nesprávnými. To zvyšuje administrativu, kdy pak kraje a obce mají méně času na zajišťování služeb občanům.

Nový ředitel Asociace krajů

Ředitelem kanceláře Asociace krajů ČR (AK ČR) se stal Jan Hodovský (*1972). Ve funkci chce prosazovat priority Rady Asociace krajů ČR: aby se AK ČR stala oficiálním připomínkovým místem k legislativě, posílila svoji vzdělávací roli, byla silným odborným partnerem vládě, obcím i zájmovým svazům a hejtmani nezávisle na politické příslušnosti táhli za jeden provaz s cílem rozvíjet území a poskytovat dostupné a kvalitní služby veřejnosti. Podpořit by chtěl i přeshraniční spolupráci či další kooperaci se Svazem měst a obcí ČR. Před nástupem do Asociace krajů ČR Jan Hodovský pracoval jako generální ředitel Povodí Moravy. Působil také v řídících funkcích v rámci Zemědělské vodohospodářské správy, či byl ředitelem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a tajemníkem Ústřední povodňové komise. Je ženatý a má dvě děti.