Vítězové soutěže Přívětivý úřad obcí II. typu

9. 3. 2017 OF 1/2017 Ostatní

Které úřady obcí s pověřeným obecním úřadem, tzv. dvojek, jsou k občanům nejpřívětivější? O tom se rozhodovalo na prosincovém předávání cen Ministerstva vnitra Přívětivý úřad v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem. Akce navazovala na červnové předávání cen Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností.

Přívětivý úřad

Od obecních a městských úřadů, stejně jako od soukromých poskytovatelů služeb, očekáváme vysokou kvalitu, dostupnost poskytovaných služeb a proklientský přístup. Klienty přitom v tomto případě jsou automaticky všichni občané. V současné době je však již možné s potěšením pozorovat individuální kroky radnic a úřadů pro zvýšení své přívětivosti vůči občanům při snaze poskytovat nadstandardně kvalitní služby.

Ministerstvo vnitra se proto v roce 2016 rozhodlo tyto aktivity samospráv podpořit a motivovat i další představitele měst, obcí a jejich úřadů ke zvyšování proklientského chování. Výsledkem je již druhé slavnostní předávání ocenění Přívětivý úřad za rok 2016. Po červnové kategorii obcí s rozšířenou působností, kterou ovládl Magistrát města Liberce, se nyní dostalo také na obce s pověřeným obecním úřadem.

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna (vlevo) předal ocenění představitelům městského úřadu Studénka – vedoucí odboru Radmile Novákové a místostarostovi Petrovi Odchodnickému. Úplně vpravo ředitel odboru  MV ČR David Sláma.
Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna (vlevo) předal ocenění představitelům městského úřadu Studénka – vedoucí odboru Radmile Novákové a místostarostovi Petrovi Odchodnickému. Úplně vpravo ředitel odboru MV ČR David Sláma.

Slavnostní předávání cen proběhlo v usedlosti Spiritka v Praze a účastnili se ho představitelé vítězných obcí. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna ocenil nejpřívětivější úřady v rámci třinácti krajů a tři nejpřívětivější úřady obcí s pověřeným obecním úřadem v rámci celé České republiky. Celkové první místo obsadil městský úřad Studénka z Moravskoslezského kraje, následován městskými úřady měst Štětí (Ústecký kraj) a Nové Strašecí (Středočeský kraj). Tyto obce obdržely ceny Přívětivý úřad ztvárněné v podobě skleněného razítka a také, spolu s ostatními oceněnými v rámci krajské kategorie, nálepky s logem Přívětivého úřadu, které si mohou vylepit u vchodu úřadu a občanům tak snadno ukázat, že právě jejich úřad je certifikovaným přívětivým úřadem. Toto samozřejmě pro oceněné obce znamená také určitý závazek do budoucna v udržování kvalitního chodu úřadu.

Kritéria a jejich hodnocení

Obce II. typu oceněné titulem Přívětivý úřad
Kraj Vítěz
Moravskoslezský Studénka (1. místo)
Ústecký Štětí (2. místo)
Středočeský Nové Strašecí (3. místo)
Jihočeský Nová Bystřice
Jihomoravský Velké Opatovice
Karlovarský Horní Slavkov
Královéhradecký Svoboda nad Úpou
Liberecký Hrádek nad Nisou
Olomoucký Hlubočky
Pardubický Letohrad
Plzeňský Zbiroh
Vysočina Třešť
Zlínský Bojkovice

Soutěže se zúčastnilo 116 obcí s pověřeným obecním úřadem, které vyplněním dotazníku o 35 otázkách – kritériích informovaly o stavu své přívětivosti a otevřenosti vůči občanům. Vyplněné dotazníky poté prošly verifikací zaslaných údajů a vyhodnocením.

V kritériích soutěže se sleduje například následující: přístupnost úřadu (úřední doba Czech POINTu, možnost elektronického objednání na konkrétní termín, dostupnost formulářů na webových stránkách, možnost platby poplatků platební kartou apod.). Další oblastí soutěže je transparentnost úřadu (zveřejňování materiálů ze zasedání zastupitelstva, zveřejňování smluv, strategických dokumentů a rozpočtu na webových stránkách obce apod.). Třetí oblastí je komunikace úřadu (aktivní komunikace na webových stránkách obce a na profilech na sociálních sítích, vydávání zpravodaje, užívání mobilních aplikací, zapojování občanů do rozvoje obce apod.) a využívání metod kvality v rámci řízení kvality ve veřejné správě.

Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se účastnilo již zmíněných 116 ze 183 oslovených obcí (205 obcí III. typu, které současně vykonávají působnost obcí II. typu, nebylo zahrnuto z důvodu vlastní kategorie), vyplynuly například následující výsledky. Přes 29 % zúčastněných úřadů nabízí služby Czech POINTu nejméně 40 hodin týdně, na druhou stranu je ale stále 16 % obcí, které Czech POINT otevírají pouze na 20 a méně hodin týdně. Možnost telefonického nebo elektronického objednání na konkrétní termín přitom nabízí již 72 % úřadů. Naopak zaplatit správní poplatky pohodlně platební kartou občané mohou zatím pouze v 29 % sledovaných obcí.

Potěšující situace panuje v transparentnosti obcí a jejich úřadů. Zápisy ze zasedání zastupitelstev na webových stránkách obce zveřejňuje 72 % obcí a například územní plán poté 82 % obcí. Rovněž komunikace úřadů se zlepšuje. Například kontakty na úřadníky jsou snadno dohledatelné na webových stránkách 97 % úřadů. Aktivní správu webových stránek zajišťuje již 86 % obcí a na sociálních sítích s občany komunikuje již 40 % obcí. Pravidelný odběr novinek (formou SMS zpráv, e-mailem, RSS kanálem apod.) nyní nabízí 65 % obcí.

Pozvolný nárůst úřady obcí II. typu zaznamenávají také v oblasti užívání webových a mobilních aplikací (mobilní aplikace úřadu, mapový portál, hlášení závad), nyní 25 % obcí, a dále v užívání metod kvality v rámci řízení kvality ve veřejné správě, zatím 10 % zúčastněných obcí II. typu.

Ocenění, motivace a propagace

Základním poselstvím soutěže je poděkovat a ocenit snahy starostek, starostů, tajemnic, tajemníků a pracovníků úřadů v jejich úsilí o zmodernizování a zkvalitnění služeb a chodu obecních a městských úřadů s cílem zpříjemnit vyřizování úřední záležitosti občanům. Ocenění tak přitom konají často nad rámec svých povinností z vlastního přesvědčení. Dalším cílem soutěže je rovněž motivovat nejen v pokračování tohoto úsilí, ale také v zapojení dalších představitelů obcí a měst, kteří prozatím tak aktivní nejsou. V neposlední řadě je soutěž ideálním způsobem pro identifikování nadstandardních moderních služeb, se kterými přicházejí někteří představitelé obcí a měst, a následnou propagaci těchto pokroků a nápadů. Proto se i nyní při příležitosti slavnostního předávání cen křtila publikace příkladů dobré praxe, která poskytuje fungující dobré příklady vhodné k inspiraci. Publikace je rozdávána na akcích sekce veřejné správy Ministerstva vnitra a rovněž je dostupná v elektronické podobě.

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR