K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Za zakázku na rozvoj výstaviště Flora v Olomouci byla uložena sankce ve výši 500 000 korun

Datum: 28. 2. 2017, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 500 000 Kč statutárnímu městu Olomouci za pochybení v zadávacím řízení „Rozvoj výstaviště Flora II“.

Podle druhostupňového rozhodnutí se zadavatel dopustil správního deliktu, když vyloučil uchazeče Průmstav, a. s., z důvodu nepředložení čestného prohlášení k prokázání kvalifikace, přestože bylo v žádosti o účast obsaženo.

Zadavatel se dopustil dalšího porušení zákona, když vyloučil zájemce o zakázku D.I.S., spol. s r. o. pro nepředložení čestného prohlášení o spotřební dani, přestože i jeho žádost dané čestné prohlášení obsahovala.

Zadavatel rovněž porušil zásadu rovného zacházení, když při rozhodování o vyloučení zájemců z účasti v zadávacím řízení nepostupoval v souladu s touto zásadou.

Postup zadavatele mohl u všech třech pochybení podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Martin Švanda