K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Konference otevřela odbornou debatu nad aktuálními výzvami sociálního bydlení

Datum: 20. 2. 2017, zdroj: APSZ, rubrika: Sociální problematika

Praha – Odborná konference k sociálnímu bydlení a jeho aktuálním výzvám představila praktické zkušenosti se zaváděním a rozvojem systémů sociálního bydlení v České republice. V Lichtenštejnském paláci v Praze ji dnes uspořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Armádou spásy ČR.

Agentura pro sociální začleňování

Mezi body programu patřila například práce s klienty v systému sociálního bydlení, prevence ztráty bydlení či financování investic do sociálního bydlení. Cílem konference bylo reflektovat dosavadní zkušenosti poskytovatelů sociálního bydlení a spolupracujících aktérů a formulovat odpovědi a doporučení na aktuální výzvy v oblasti sociálního bydlení.

„Pro úspěšný systém sociálního bydlení je nutné mít k dispozici jak byty, tak kvalifikované sociální pracovníky. Nyní máme – i díky prostředkům z fondů EU – příležitost obě tyto oblasti významně posunout kupředu. Jsem rád, že kolegové z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj společně s námi hledají vhodné nastavení těchto programů. Díky tomu zkušení a odpovědní poskytovatelé sociálního bydlení budou moci rozšířit svoji činnost a nebudou tak vznikat nové sociálně vyloučené lokality,“ uvedl ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Konferenci zahájili Petr Krčál, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v České republice. O aktuálním stavu příprav zákona o sociálním bydlení informovala Jitka Modlitbová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Uvedla, že: „Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo zákon 2. února 2017 do vlády. Ještě tento týden se sejde ad hoc pracovní skupina Legislativní rady vlády, která zákon posoudí a pokud nebude mít k návrhu námitky, tak zákon postoupí vládě k projednání.“

Poté následovala diskuse v tematických skupinách. Mezi odborníky, kteří sdíleli své zkušenosti z oblasti sociální práce v systému sociálního bydlení, patřili například:

Adam Fialík, IQ Roma Servis
„V rámci sociální práce využíváme pracovníky se zkušeností bytové nouze, kteří nám dávají zpětnou vazbu při nastavování systému.“
Iveta Malíková, Armáda Spásy
„Očekávaným cílem naší služby je jedinec anebo rodina se znalostmi a schopnostmi pro udržení si vlastního bydlení.“
Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovali při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Agentura funguje od roku 2008.

Klára Malá

TOPlist
TOPlist