K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Rozpočtové určení daní – šance na sněmovní reparát

Datum: 7. 11. 2016, zdroj: OF 4/2016, rubrika: Ekonomika

V reakci na změny v rozpočtovém určení daní, které přijaly vládní strany na přelomu loňského roku navzdory protestům obcí, byly do sněmovny během jara opětovaně předloženy návrhy novel, které chtějí do rozdělování daňových výnosů vrátit řád a spravedlivější přístup. Své ústavní právo předložit návrh zákona využily hned dva kraje, Pardubický a po něm i Liberecký. Asi nejkomplexnější návrh, vstřícný k zájmům obcí, pak předložili poslanci ODS. O tom, zda dostane některý z návrhů šanci však rozhodnou zejména poslanci vládní koalice (ANO, ČSSD a KDU-ČSL).

Předložené návrhy, které se nyní nacházejí v legislativním procesu, mají jedno společné. Vycházejí z požadavku na sjednocení procentního dílu u tzv. sdílených daní. Tedy z požadavku, který na půdě parlamentu opakovaně prosazovala zejména ODS.

Stejný metr pro obce i kraje

Požadavek stejného metru pro obce a kraje zdůvodňuje poslanec a současně dlouholetý místostarosta města Kdyně Ing. Vladislav Vilímec (ODS). Dřívější snížení podílu na DPH bylo v případě obcí i krajů spojeno s vytvořením finančního polštáře pro financování důchodové reformy. Reforma byla zrušena a odpadnul tím tak proklamovaný důvod změn v rozpočtovém určení daní a snižování podílů DPH. Nyní byl však podíl na daních vrácen do původní výše jen krajům. „Požadavek na sjednocení procentních podílů ve výši 23,58 % považuji nadále za zcela legitimní. Nevidím jediný důvod, proč by měl stát jinak přistupovat ke krajům a jinak k obcím. V obou případech se jedná o samosprávu, která má na bedrech řadu povinností vůči svým občanům a stará se o rozvoj spravovaného území,“ říká Vladislav Vilímec.

Návrh na vrácení motivační složky

Aktuální návrh změny zákona, jehož je předkladatelem, chce navíc ještě obnovit motivaci obcí na výběru daně z příjmů fyzických osob na základě jejich daňových přiznání. Tuto motivaci totiž vládní strany spolu s dalšími změnami ze systému rozdělování daňových výnosů vyškrtly. De facto tím potrestaly aktivní obce, které v uplynulých letech podporovaly podnikání na svém území a aktivně vytvářely dobré podmínky pro jeho další rozvoj. Návrh požaduje tento motivační prvek obnovit již k 1. lednu 2017. Vzhledem ke schválené účinnosti vládních změn by to v praxi znamenalo, že by obce o finance z daňových příjmů fyzických osob vůbec nepřišly. S návratem motivace počítá i návrh Pardubického kraje, ovšem s ročním odkladem.

Vladislav Vilímec věří, že podporu tomuto rozumnému návrhu by měly vládní strany zvážit. Připomíná v této souvislosti okolnosti, které provázely schvalování změn v rozpočtovém určení daní na přelomu roku. „S iniciativou na zrušení motivace přišel v samém závěru minulého roku senátor Martínek (ČSSD) na základě dohody s ministerstvem financí. Nedokázal tehdy většinově přesvědčit ani Svaz měst a obcí ani další profesní organizace hájící zájmy měst. O tomto návrhu se poté hlasovalo ve sněmovně vyloženě stranicky a koaliční strany sledovaly jiné zájmy než zrovna napravení tehdejšího nelogického stavu a ministr financí odmítl konstruktivní debatu ve prospěch,“ říká Vilímec. Návrh na zrušení motivační složky byl sice tzv. kompenzován velmi mírným zvýšením podílu na DPH, „…ale jen proto, aby výsledná podoba zákona budila dojem, že se obcím přidává,“ dodává Vilímec.

„Zrušení jednoho z posledních motivačních prvků pro obce považujeme za špatné rozhodnutí. Nic na tom nemění fakt, že v poslední době je tento výnos snižován o uplatněné vratky a daňové bonusy i těch osob, kteří nepodnikají. To je problém technický. K jeho vyřešení postačuje dobrá vůle a vstřícnost Ministerstva financí, resp. finanční správy,“ zdůvodňuje postoj ODS Vladislav Vilímec. Argumenty z okruhu ministerstva financí, že stávající motivace není nastavena spravedlivě, respektuje. Je logické, že jednotlivé obce mají rozdílné startovací pozice. Přirozeně jsou obce, na jejichž území se téměř nepodniká, i obce, kde je naopak obecní infrastruktura podnikatelskými aktivitami velmi zatěžována. Právě proto však již v minulosti vznikla naprosto rozumná idea získávat prostřednictvím vyššího podílu na podnikatelských aktivitách fyzických osob určité příjmy k obnovování obecní infrastruktury a vůbec k vytváření příznivých podmínek pro podnikání. Vždyť až do roku 2000 vlastně celý výnos z daně fyzických osob ze samostatné činnosti šel do rozpočtu konkrétní obce.

Někdy se poukazuje také na to, že z této daňové položky profitují pouze některé obce nebo že výnos z této daně v posledních letech z nejrůznějších důvodů klesal. Tento argument ale poslanec považuje za naprosto irelevantní. „V současné době naopak sledujeme nárůst daňového inkasa, takže s takovým argumentem nelze operovat. Navíc se také zapomíná, že za minulé vlády se výrazně snížily sazby přímých daní. To samozřejmě mělo významný vliv na daňové inkaso a ovlivňuje to i dnešní srovnávání, pokud je činěno bez širších souvislostí.“

Motivace obcí na výnosu daně z fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti má svou polistopadovou a dokonce i v jiné podobě předlistopadovou tradici (byť tehdy státem uznaných tzv. volných povolání bylo poskrovnu) a autoři novely jsou přesvědčeni, že nebyl a není objektivní důvod ji rušit. Zrušení motivačních složek podle nich bohužel demonstruje i obecnou změnu v přístupu státu k obcím. „Stále častější jsou tendence vnímat obce jen jako instituce, které jsou závislé na centrálním rozdělování financí. Takový přístup je pro nás nepřijatelný. Obce mají ústavou garantované právo na samosprávu a tomu by měl odpovídat i způsob jejich financování,“ zdůrazňuje Vilímec.

Větší váha kritéria počtu žáků

Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní z dílny ODS však obsahuje ještě jednu změnu. Její autoři chtějí také změnit váhu kritéria počtu žáků ZŠ a MŠ při rozdělování daňových výnosů. V současné době je tato váha 7 %, což úplně neodpovídá obvykle provozním nákladům, které musí platit obce na chod škol a školek. Není totiž už povinností ostatních obcí přispívat na financování provozních nákladů podle počtu vykázaných žáků.

Návrh proto zvyšuje váhu tohoto kritéria na 9 % na vrub snížení váhy tzv. velikostních skupin obcí. Podle čísel Ministerstva financí by tento posun znamenal z pohledu letošního roku navýšení objemu prostředků „plynoucích na žáky“ ze stávajících 8,55 tis. Kč na 11,23 tis. Kč.

„Jsme si vědomi, že každá změna váhy toho či onoho kritéria v důsledku znamená, že některá obec na změně vydělá a některá mírně prodělá. A je logické, že na této změně při zachování současného podílu na DPH by logicky vydělaly až na výjimky obce, které spravují školy. Proto se taková změna musí přijmout v souvislosti s celkovým zvýšením rozpočtového určení daňových výnosů.“

Návrh novely poslanců ODS má podporu Svazu měst a obcí i Sdružení místních samospráv. Příští týdny ukážou, zda na racionální podněty budou slyšet i vládní poslanci a dají zákonu o rozpočtovém určení daní šanci na reparát. Vláda se zatím s návrhem vypořádala paradoxním stanoviskem, ve kterém se navzdory široké shodě zástupců samosprávy usnesla, že návrh neřeší žádné z aktuálních potřeb a požadavků obcí.

-jky-

TOPlist
TOPlist