Nová knihovna města Zubří

26. 10. 2016 OF 4/2016 Regiony

V letošním roce se uskutečnilo stěhování Knihovny města Zubří do nových prostor. Doposud knihovna sídlila v budově Klubu – místním kulturním zařízení, kde měla k dispozici prostor o necelých 29 m2, kam se umístilo cca 4000 knih.

Otevření nové knihovny 2. září 2016
Otevření nové knihovny 2. září 2016

V průběhu let byl prostor rozšiřován o sousedící místnosti a rozměr knihovny se vyšplhal na 130 m2 a k dispozici zde čtenářům bylo na konci roku 2015 celkem 18 928 knih. Přesto byl tento prostor nevyhovující, protože čtenářům neposkytoval dostatečně komfortní prostředí pro studium, odpočinek, ale také vzdělávací a jiné kulturní akce.

V roce 2015 započala rekonstrukce v Domě služeb v centru města a o letošních prázdninách proběhlo stěhování. Nové prostory poskytují čtenářům adekvátní zázemí, bezbariérový přístup, a také splňují myšlenku knihovny jako komunitního centra. Užitá rozloha se téměř zdvojnásobila. Rozšířila se také nabídka služeb pro veřejnost. Knihovna byla otevřena při příležitosti zahájení nového školního roku a v rámci oslav Dne města Zubří v pátek 2. 9. 2016.

Vedoucí knihovny Mgr. Veronika Janů
Vedoucí knihovny Mgr. Veronika Janů

Díky nové přednáškové místnosti a novému počítačovému vybavení, na které byla získána dotace z Ministerstva kultury – program VISK3, začne už v září první kurz Virtuální univerzity 3. věku.

Každoročně se knihovna také účastní Noci s Andersenem, literární soutěže O poklad strýca Juráša, pořádá pasování prvňáčků na čtenáře a před Vánocemi je již tradicí zdobení stromečku v knihovně spojené s nějakým tvořením. Knihovna také pomáhá při organizaci větších kulturních akcí města.

Studovna na galerii
Studovna na galerii
Počítačový koutek v nové knihovně
Počítačový koutek v nové knihovně
Pohled na umístění knih v nové knihovně
Pohled na umístění knih v nové knihovně
Statistika k 31. 12. 2015
Počet čtenářů 531
Počet svazků 18 928
Počet výpůjček 35 075
Počet návštěv 12 623
Počet návštěv on-line 17 436

Mgr. Veronika Janů