Aktuální témata samospráv pod hlavičkou Svazu měst a obcí ČR

13. 10. 2016 OF 4/2016 Regiony

Noční klid – změny se netýkají rodinných oslav

Podle Ministerstva vnitra se změny v souvislosti s nočním klidem od letošního října netýkají rodinných oslav. Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22.00 do 6.00 h) povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce uvedené v obecně závazné vyhlášce (OZV). Ministerstvo vnitra k dané věci připravilo metodiku a vzor OZV. Podle Svazu měst a obcí ČR je třeba najít takové řešení, které bude v souladu s nálezem Ústavního soudu. Mezi akce dané do vyhlášky by měly patřit například národní soutěže či různá mistrovství. Zjednodušeně události „nadmístního“ charakteru. Nelze totiž předvídat, kdo vyhraje a je logické, že pokud se tak stane, lidé budou chtít slavit i po desáté hodině večer.

Zpátky do školy

V říjnu by se mělo uskutečnit další jednání vedení Svazu s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Na tom posledním v srpnu se mimo jiné dohodlo, že organizace budou realizovat společný průzkum. Měl by mimo jiné odpovědět na to, jaká je aktuální situace s kapacitami mateřských a základních škol v České republice. Výsledky by měly být k dispozici do konce letošního roku. MŠMT chce na jejich základě nastavit dotační programy nejen v souvislosti s předškolním vzděláváním dvouletých dětí a národní sítí základních škol. Na rozšíření kapacity mateřských a základních škol, které zřizují samosprávy, se do roku 2021 v současné době počítá s cca 2 miliardami korun. Má jít o kombinaci národních finančních prostředků a vlastních zdrojů jednotlivých příjemců dotací. Příjemci by měly být obce, městské části, dobrovolné svazky obcí nebo školské právnické osoby zřizované svazkem obcí. Na sport v obcích pak příští rok půjde 800 milionů korun.

Architekt obci a Města bez bariér

Do soutěže „Architekt obci“ se přihlásilo například město Kadaň
Do soutěže „Architekt obci“ se přihlásilo například město Kadaň

Vůbec poprvé Svaz měst a obcí ČR letos uspořádal soutěž „Architekt obci“, a to v rámci tradičního ocenění „Architekt roku“. S cílem upozornit na nutnost spolupráce mezi obcemi a architekty, potřebu najít společnou řeč a společně rozvíjet veřejný prostor. Městské a obecní budovy by totiž měly udávat trend v architektuře, být klenotem v dané oblasti, který se stane vzorem a inspirací pro ostatní. Do soutěže „Architekt obci“ se přihlásily například Kadaň, Litomyšl, Hradec Králové či Ostrava. Výsledky oficiálně zazní v září na slavnostním galavečeru. První podzimní měsíc se rovněž uskuteční architektonický seminář „Města bez bariér 2016“. Měl by odpovědět na otázky typu: „Poznáte, kdy je stavba nevyhovující a kdy naopak odpovídá normám a potřebám všech? Víte, ve kterém zákoně či příručce najdete odpověď? A tušíte, kde na bezbariérové stavby získáte finance?“ Seminář tradičně zahájí členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová, o programu Mobilita bude mluvit předsedkyně Hodnotitelské komise Národního rozvojového programu mobility pro všechny a odborná konzultantka pro bezbariérové prostředí Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Dagmar Lanzová. Za Ministerstvo pro místní rozvoj vystoupí Jiří Štika z odboru regionální politiky, projekt Mapy bez bariér představí Petr Hazuza, o značení pro nevidomé a slabozraké a úskalích výstavby blíže pohovoří odborný konzultant Metodického centra odstraňování bariér Petr Lněnička. Za členská města pořádajícího Svazu měst a obcí ČR vystoupí Prachatice, úpravy v Praze pak představí zástupce Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Seminář zakončí panelová diskuze.

Celostátní finanční konference

Celostátní finanční konference SMO ČR

XIX. celostátní finanční konference (CFK) se uskuteční ve čtvrtek 10. a v pátek 11. listopadu 2016 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Půjde o tradiční akci Svazu měst a obcí ČR určenou pro představitele samospráv, která se bude věnovat financování a hospodaření měst a obcí, evropským dotacím, majetku, investicím a administrativě územně správních celků. Poslední CFK se zúčastnily čtyři stovky lidí, kromě primátorů a starostů také vrcholní představitelé státní správy, ředitele významných organizací i ze soukromého sektoru a také zákonodárci. Účast na právě připravovaném XIX. ročníku CFK už mimo jiné přislíbili 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš či ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.