K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Ministr Dienstbier na konferenci o sociálním bydlení ocenil obce a neziskové organizace za jejich úspěchy navzdory nelehkým podmínkám

Datum: 20. 9. 2016, zdroj: APSZ, rubrika: Sociální problematika

Praha – Ve Strakově akademii Úřadu vlády ČR se uskutečnila konference pro obce a neziskové organizace k problematice sociálního bydlení. Právě mnohé z nich zajistily i přes chybějící ukotvení sociálního bydlení v legislativě střechu nad hlavou desítkám a stovkám domácností vystaveným hrozbě bezdomovectví nebo nekalým praktikám obchodníků s chudobou.

Agentura pro sociální začleňování

Více jak šest desítek účastníků se dnes sešlo ve Strakově akademii, aby vzájemně sdíleli příklady dobré praxe, vyměnili si praktické zkušenosti i diskutovali nejčastější problémy. Zástupci obcí a neziskových organizací, které mají programy sociálního bydlení, v současnosti čelí celé řadě překážek – od chybějící legislativy, přes podfinancování sociálních služeb, diskriminační jednání některých majitelů nemovitostí, po nedostatečnou politickou podporu na místní úrovni a předsudky na straně veřejnosti.

Pro úspěšné zavedení připravovaného zákona o sociálním bydlení do praxe budou klíčové zkušenosti právě těch, kteří nečekali na legislativní oporu a do boje s chudobou a sociálním vyloučením v bydlení se pustili na vlastní pěst. „Vaše výsledky dokazují ostatním, že sociální bydlení není nějaký nedosažitelný teoretický koncept, ale je reálným nástrojem politiky začleňování a má své pozitivní dopady,“ řekl v úvodu účastníkům konference ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

„Cílem Agentury pro sociální začleňování je otevřít možnost pravidelné spolupráce všech zájemců o sociální bydlení v rámci nově vytvořené tematické sítě. Ta vytváří prostor pro sdílení dobrých praxí, zkušeností se zaváděním programů sociálního bydlení do praxe i informací z legislativního procesu,“ vysvětluje Roman Matoušek, expert Agentury pro oblast bydlení, a dodává: „Jedná se i o znalostní platformu propojující teoretiky s praktiky. Díky tomu tematická síť umožní rychlou obousměrnou komunikaci o problémech v území a promítnutí návrhů řešení do legislativy.“

První ukázka fungování této sítě proběhla už na samotné konferenci prostřednictvím takzvaných peer-to-peer diskuzních skupin. Během nich účastníci identifikovali několik konkrétních problémů, se kterými se aktuálně potýkají. Mezi ně patří například i nedostatečná podpora programů sociálního bydlení ze strany veřejnosti. Jako jedno z možných řešení zazněla například mediace na úrovni sousedských vztahů. Účastníci se rovněž dotkli otázky zásluhovosti sociálního bydlení, v souvislosti s tím zdůrazňovali klíčovost sociální práce v bydlení.

Vedle interaktivního programu účastnicí získali od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí nejaktuálnější informace o připravovaném zákonu a aktuálních úkolech při řešení problémů v bydlení v souvislosti se sociálním vyloučením, včetně poskytování dávek na bydlení. Zástupci Agentury představili na konferenci také Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro období 2016–2020. V neposlední řadě se zde představily pilotní projekty sociálního bydlení, např. brněnský projekt Rapid Rehousing realizovaný městem Brno a neziskovou organizací IQ Roma Servis.

Lucie Nemešová

TOPlist
TOPlist