K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Agentura podpoří kvalitní a společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Datum: 7. 9. 2016, zdroj: APSZ, rubrika: Sociální problematika

Praha – Na řadě míst České republiky se inkluzivnímu vzdělávání věnují již nyní. I přesto mnoho obcí a měst postrádá v této oblasti podporu, především v souvislosti se sociálním vyloučením. Agentura pro sociální začleňování plánuje do roku 2022 tuto situaci změnit.

Agentura pro sociální začleňování

Od září 2016 Agentura pro sociální začleňování zahajuje své aktivity na podporu území se sociálně vyloučenými lokalitami v oblasti vzdělávání. Podle analýzy Univerzity Palackého v Olomouci vydané v roce 2015 v České republice v sociálně vyloučených lokalitách vyrůstá přibližně 38 tisíc dětí do 15 let.[1] Děti z prostředí sociálně vyloučených lokalit velmi často čelí překážkám, které způsobují to, že vypadávají z hlavního vzdělávacího proudu nebo předčasně ukončují vzdělávání.

„Klíčem k překonání bludného kruhu sociálního vyloučení je zajistit všem dětem otevřené a společné vzdělávání. Tedy takové vzdělávání, které dává člověku z jakéhokoliv prostředí příležitosti se plnohodnotně zapojit do společnosti,“ říká Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování. „Z naší praxe víme, že děti ze sociálně vyloučených lokalit se často setkávají s bariérami již v předškolním vzdělávání. To je potřeba změnit,“ dodává Jiránek.

Zkušenosti Agentury ale ukazují, že obce a města mnohdy postrádají informace potřebné pro koncepční plánování a naplňování místních politik k rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávacího systému. V následujících 6 letech proto Agentura v lokalitách, kde působí, nabídne vedle odborného a metodického poradenství a rozvoje místních vzdělávacích sítí, i přenos funčních příkladů dobré praxe odjinud, které se pak společnými silami s obcemi a dalšími partnery pokusí zasadit do místních podmínek.

„Zaměříme se nejen na podporu kvality a otevřenosti vzdělávácích sítí, ale také na možnosti naplnění očekávání jednotlivých skupin místních aktérů. Stejně jako s rodiči je v tomto ohledu důležitá spolupráce nejen se zřizovateli škol, ale i s dalšími lokálními partnery napříč veřejným, soukromým či občanským sektorem. Nesmíme zapomínat ani na širokou veřejnost, bez jejíž podpory se společné vzdělávání neobejde,“ doplňuje Zdeněk Svoboda, odborný garant nového projektu Agentury.

Agentura mimo jiné připravuje zpracování komplexní analýzy, která popíše stav a aktuální dynamiku vzniku segregovaných škol v různých prostředích, včetně toho, jaké faktory tento jev ovlivňují. Sběr dat by měl začít v průběhu příštího roku.

Více informací o projektu Agentury „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ a jejím dalším působení nejen v lokalitách najdete na www.socialni-zaclenovani.cz a www.facebook.com/agenturaprosocialnizaclenovani.

Agentura pro sociální začleňování
je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Agentura funguje od roku 2008.

Poznámky

  1. Sociální vyloučení, lehké mentální postižení, základní školy praktické

Lucie Nemešová

TOPlist
TOPlist