Pohled do knihovny: Knihovna města Olomouce

8. 9. 2016 OF 3/2016 Regiony

Městskou knihovnou roku 2015 se v loňském roce stala Knihovna města Olomouce. Svaz knihovníků a informačních pracovníků spolu se Svazem měst a obcí uděluje tuto cenu s cílem motivovat města a obce k rozšíření a modernizaci knihovnických a informačních služeb.

V Olomouci se tato práce daří víc než úspěšně. Již v roce 1993 byla zavedena počítačová síť s knihovnickým programem. Začala retrokatalogizace fondu a jednotlivé provozy byly postupně automatizovány. Od roku 2000 poskytuje knihovna na základě smlouvy s městem Olomouc informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Od května 2001 zde funguje Internetové centrum se zaměřením na integraci minoritních skupin obyvatelstva. Pro všechny občany regionu znamená centrum počítačové gramotnosti především skutečně veřejný přístup k Internetu. Automatizovaný výpůjční protokol (půjčování přes počítač), který je zaveden v celé knihovně a je spojen se službami jako SMS, mailové upomínky předem, rezervace fondu nebo vyhledávání, rezervace a prodlužování přes web. To vše zrychluje komunikaci se čtenářem a dává větší prostor individuální knihovnické práci.

RNDr. Lenka Prucková v Klementinu
RNDr. Lenka Prucková v Klementinu (foto E. Hodíková)

Včele týmu vedoucích pracovníků knihovny stojí neúnavná, pracovitá a kreativní ředitelka RNDr. Lenka Prucková. Knihovnu tvoří 16 knihoven na celém území města a hlavní historická budova vznikla jako spolková knihovna již v roce 1889. V současnosti knihovna nabízí občanům širokou škálu knihovnických a informačních služeb, využívá nové technologie a po celý rok zde probíhá nepřeberné množství kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit, které na tomto prostoru není možné vyjmenovat. Současnému vedení se podařilo postupnými kroky a ve spolupráci s architektem proměnit interiér knihovny v moderní a příjemný prostor, který láká k návštěvě, ke studiu i trávení volného času.

Titul Městská knihovna roku 2015 je na správném místě.

Statistické ukazatele
Ukazatel 2014 2015
Počet obyvatel 99 489 99 809
Knihovní jednotky 251 129 209 219
Výpůjčky 583 265 548 067
Čtenáři 11 112 11 232
Návštěvníci 193 639 208 669
Každoroční noc s Andersenem
Každoroční noc s Andersenem
Snímek z čtenářské akce v knihovně
Snímek z čtenářské akce v knihovně
Z loňské akce pro děti – odkaz Husových stop
Z loňské akce pro děti – odkaz Husových stop
Vybavení dětského čtenářského oddělení
Vybavení dětského čtenářského oddělení