Historické město roku 2015 je Příbor

7. 7. 2016 OF 3/2016 Regiony

Dne 19. dubna se konalo ve Španělském sále pražského hradu slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2015.

Starosta Bohuslav Majer s cenou Historické město roku 2015
Starosta Bohuslav Majer s cenou Historické město roku 2015

Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu, které symbolizuje historická sídla. Replika díla se předává vítěznému městu spolu s odměnou 1 milion korun. Cenu a titul Historické město roku 2015 získalo město Příbor. Ocenění převzal příborský starosta Bohuslav Majer, který mj. řekl: „Nepočítali jsme s tím, byli jsme jen jedním ze čtrnácti krajských vítězů. Naše radost je obrovská, vážíme si toho, je to ocenění práce všech lidí ve městě i mého předchůdce pana Strakoše, který stál v čele Příbora od prosince 1989 do listopadu 2014 (zemřel v únoru 2015).“ Prozradil, že by finanční odměnu, pokud to schválí orgány města, rád použil na varhany v kostele svatého Valentina. Příbor se do nejužšího finále ceny dostal za více než 20 let podruhé.

V následujícím textu představíme nejvýše oceněná historická sídla a vítěze krajských kol soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) včetně uvedení počtu kulturních památek (KP) a velikosti chráněného území.

Příbor – historické město roku 2015

Příbor – obnovený piaristický klášter
Příbor – obnovený piaristický klášter

55 KP na území MPR (8,5 ha), Moravskoslezský kraj

Regenerace MPR v Příboře probíhá systematicky a dlouhodobě. Snahou města je oživení tradic v MPR, z nejvýznamnějších je to Valentinská pouť a akce spojené s rodákem S. Freudem. V minulých letech byla provedena rekonstrukce náměstí, postupně se provádí zádlažba v přilehlých uličkách. K nejvýznamnějším akcím patří obnova piaristického kláštera a vloni ukončená revitalizace přilehlých zahrad. V roce 2015 byla v rámci Programu regenerace provedena jedna akce na obnově kulturní památky, výše finanční podpory z MK byla 440 tis. Kč. Město má i vlastní fond na obnovu památkových i nepamátkových objektů MPR.

Valdická brána v Jičíně
Valdická brána v Jičíně

Jičín – cena ministryně pro místní rozvoj

73 KP na území MPR (12 ha), Královéhradecký kraj

Jičín se profiluje jako město pohádky a město Albrechta z Valdštejna. V současné době již prošly regenerací všechny veřejné plochy a obnova kulturních památek probíhá kontinuálně. Od roku 2013 se do kulturního života města podařilo zapojit akce konané ve Valdštejnské lodžii, jejíž obnova stále probíhá, dokončena byla obnova lipové aleje a Libosadu. V rámci Programu regenerace byla provedena oprava tří kulturních památek s dotací MK ve výši 2,955 mil. Kč.

Litoměřice – cena ministryně pro místní rozvoj

Litoměřice – park Václava Havla
Litoměřice – park Václava Havla

139 KP na území MPR (48 ha), Ústecký kraj

Regenerace MPR probíhá systematicky a dlouhodobě, velký důraz je kladen na zachování tradičních materiálů a postupů a tím je velkou měrou zhodnocována jak MPR, tak život ve městě. Litoměřice jsou Zdravé město kategorie A. Mezi nejvýznamnější obnovy v MPR se řadí restaurátorské práce v kapli svatého Vavřince v biskupské rezidenci, práce na jezuitském kostele, schody, hradby a zařízení parku Václava Havla. Do Programu regenerace byla v roce 2015 zařazena obnova sedmi akcí s výší dotace 1,594 mil. Kč od MK.

Vítězové krajských kol

Boskovice

36 KP na území MPZ, Jihomoravský kraj

Město koncepčně pracuje na regeneraci MPZ a díky tomu je památková zóna nejživější částí města, nedochází zde k vytlačování bydlení a základní obchodní sítě z centra. Město zapracovalo na regulaci reklamy v MPZ, daří se také turisticky zatraktivnit území židovského města. V roce 2015 proběhla v rámci Programu regenerace obnova pěti objektů s dotací MK ve výši 1,509 mil. Kč.

Brtnice

40 KP na území MPZ (19,6 ha), Kraj Vysočina

Město se soustavně věnuje regeneraci MPZ, dbá na uchování místních tradic, pořádá společenské a kulturní akce – např. historický morový průvod. Ve spolupráci s architekty se městu daří dát do objektů současný život. Město se podílí na obnově místního zámku, radnice, mostů, kašny, byla provedena obnova zeleně a revitalizace městského parku. V loňském roce byla v rámci Programu regenerace poskytnuta dotace MK ve výši 1,509 mil. Kč na obnovu jedné KP.

Frýdlant

4 KP na území MPZ (26,5 ha), Liberecký kraj

Město se vypořádalo s následky ničivé povodně v roce 2010, byla provedena revitalizace náměstí, přiléhajících komunikací a parku, došlo k obnově částí městského opevnění a dalších objektů. Město bylo partnerem při vyhlášení veřejné sbírky na obnovu objektu „Betlém“ a restauraci Simonova betléma. V roce 2015 rámci Programu byla provedena oprava tří kulturních památek s dotací ve výši 405 tis. Kč.

Jindřichův Hradec

18 KP na území MPR (21 ha), Jihočeský kraj

Město je držitelem titulu Historické město roku 2007. Systematicky pracuje na obnově MPR a dlouhodobě patří mezi města, která obnovují nejvíce památkových objektů. Město má vlastní fond na obnovu památkových i nepamátkových objektů v MPR. Nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití v nádherném prostředí historického sídla. V roce 2015 bylo v rámci Programu regenerace obnoveno 14 objektů (většinou občanských domů, Nežárecká brána, škola, muzeum) s dotací MK ve výši 2,270 mil. Kč.

Karlovy Vary

119 KP na území MPZ (232 ha), Karlovarský kraj

Město je největším lázeňským místem v rámci České republiky, dosahující světového významu. Od roku 2014 má město nová Program regenerace a na jeho základě se podařilo nově navázat na vlastníky objektů v MPZ. Město má vlastní fond na obnovu památkových i nepamátkových objektů na území MPZ. V roce 2015 obdrželo město v rámci Programu regenerace 590 tis. Kč, které byly využity na obnovu tří kulturních památek.

Klatovy

70 KP na území MPZ (21,4 ha), Plzeňský kraj

Dlouhodobě systematický přístup k obnově objektů v MPZ přinesl řadu hodnotných a příkladných výsledků i nové využití památkových areálů. Město dokončilo revitalizaci Hostašových sadů, byla provedena rekonstrukce letního kina, hradeb, výstavního pavilonu skla a dalších objektů. Klatovy patří do sítě Zdravých měst. V rámci Programu regenerace byla v roce 2015 poskytnuta dotace 150 tis. Kč na obnovu dvou kulturních památek. Město provozuje vlastní fond na obnovu památek.

Kutná Hora

320 KP na území MPR (62,4 ha), Středočeský kraj

Město je držitelem titulu Historické město roku 1999. Regenerace MPR probíhá cílevědomě a kontinuálně. Město provádí obnovu památek v MPR i za jejími hranicemi, postupně se provádí zádlažba komunikací a sítí. Město provozuje svůj Fond regenerace a významně tak přispívá na obnovu objektů v MPR, je velmi aktivní v získávání dotací a dalších zdrojů. Významným počinem v roce 2015 byla oprava domu Dačického. Z Programu regenerace poskytlo MK dotaci ve výši 1,790 mil. Kč na obnovu sedmi kulturních památek.

Letohrad

30 KP na území MPZ (21,4 ha), Pardubický kraj

Městu se podařilo obnovit centrum MPZ včetně dláždění komunikací a náměstí tak, že tvoří se zámkem a přilehlým parkem harmonický celek. Ke kapli sv. Jana Nepomuckého se pojí více než 300 let Kopečková pouť. Město si považuje své rodáky. Nejvýznamnější akcí v loňském roce byla obnova a restaurování morového sloupu na náměstí. Město provozuje vlastní fond obnovy a v roce 2015 čerpalo na dvě akce celkově 1,155 mil. Kč.

Luhačovice

39 KP na území MPZ (31 ha), Zlínský kraj

MPZ je tvořena lázeňskou a městskou částí. Z programu bylo v minulých letech obnoveno několik lázeňských domů a vil. Vloni město kompletně zrekonstruovalo pěší zónu – ulici Dr. Veselého a zároveň vydalo regulační podmínky pro tvar, výraz a mobiliář předzahrádek. V roce 2015 byly z Programu regenerace obnovovány dvě kulturní památky z dotace MK ve výši 200 tis. Kč.

Praha 1

1 263 KP na území MPR (866 ha), Hlavní město Praha

Městská část Praha 1 systematicky pracuje na rehabilitaci parků, ostrovů, ulic a náměstí na území MPR. Do soutěže vstoupila s restaurováním sgrafitové fasády činžovního domu v ulici Karoliny Světlé a restaurováním kašny Terezky s alegorickou sochou Vltavy (součást Clam-Gallasova paláce). Probíhá obnova dalších památkových i nepamátkových objektů na území MPR. V roce 2015 obdržela MČ Praha 1 v rámci Programu regenerace 1,765 mil. Kč, které využila na obnovu dvou kulturních památek.

Šternberk

66 KP na území MPR (78 ha), Olomoucký kraj

Město je držitelem titulu Historické město roku 2008. Obnova města vychází ze snahy o záchranu historicky nejcennějších částí a o navrácení společenského dění do historického centra. Bylo otevřeno Muzeum času, vybudován Ecce Homo park, zřízeny nové informační zvukové tabule. Pokračují práce na obnově augustiniánského kláštera, hradu Šternberka, opevnění, restaurování Mariánského sloupu atd. V roce 2015 byly z Programu regenerace financovány čtyři akce obnovy ve výši 200 tis. Kč.