Seznam právních povinností by měl být menší a lépe vymahatelný

29. 6. 2016 OF 3/2016 Legislativa

Dva dny plné paragrafů. Tak se dá stručně shrnout Právní konference, která se 12. a 13. května 2016 uskutečnila v Brně. Vůbec poprvé ji uspořádal Svaz měst a obcí ČR se záměrem přiblížit zástupcům samospráv aktuální legislativu. Zejména pak ty právní oblasti, které trápí města a obce.

Pohled do sálu
Pohled do sálu

Volba Brna jako místa konání historicky první Právní konference byla nasnadě. Jedná se totiž o přirozené centrum práva v České republice, kde sídlí řada významných soudů a úřadů, které se legislativou zabývají. Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl říká: „Právní konference se konala jako reakce na podněty starostek a starostů. Právní agenda totiž provází každé starostovské poslání. Naší snahou bylo informovat o novinkách, získat zpětnou vazbu, přenést na zástupce institucí zpětnou vazbu a zdravý rozum, který se při pohledu svrchu někdy vytrácí.“

František Lukl
František Lukl

Na Právní konferenci vystoupili zástupci ministerstev, soudů i advokátních kanceláří. Zazněly příspěvky na téma transparentnost veřejné správy, trestní odpovědnost starostů, řádné nakládání s majetkem obcí, svobodný přístup k informacím, přestupky, pohřebnictví, místní referendum, zadávání veřejných zakázek, povinnosti členů statutárních orgánů a dozorčích rad obecních společností, správní řád či společenská odpovědnost. To vše přitáhlo zájem dvou stovek účastníků, zástupců municipalit, zejména starostek a starostů. Konferenční sál v brněnském hotelu Continental tak byl zcela zaplněn, kapacity prostor k radosti tedy organizátorů úplně vyčerpány.

„Právní konference navázala na úspěšných osmnáct ročníků Celostátní finanční konference (CFK), kterou rovněž pořádáme, a to na podzim,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Zatímco CFK přináší zejména debatu o penězích a možnostech financování, Právní konference se snažila důkladně rozebrat aktuální témata, která souvisejí s výkonem samostatné i přenesené působnosti.“

Jana Vildumetzová
Jana Vildumetzová

Svaz měst a obcí ČR, který dvoudenní akci uspořádal, má v současné době vice než 2600 členských měst a obcí, což představuje vice než 8 milionů obyvatel České republiky. Jak na konferenci zaznělo mimo jiné z úst náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové, Svaz je pro resorty klíčovým partnerem při přípravě právním norem.

Právě na základě podnětů měst a obcí se chystá například změna veřejného opatrovnictví. Měl by se navýšit příspěvek na přenesenou působnost, resp. jeho speciální část určená na tuto oblast. V současné době se diskutují technické otázky efektivnějšího zajištění veřejného opatrovnictví tak, aby na něj samosprávy nedoplácely ze svého a potřebné finanční prostředky dostávaly podle toho, o kolik lidí se starají.

Na akci také zaznělo, že už letos vstupuje v účinnost novela obecního zřízení, která upravuje některé oblasti při nakládání s majetkem obcí, na podzim pak nový zákon o veřejných zakázkách. Změn bude celá řada, ty menší se přitom v oblasti práva dějí průběžně. Nejen z měst a obcí pak logicky zaznívá požadavek: Zastavme legislativní smršť a zpřehledněme právní předpisy“. Právě to se jako pomyslná červená nit táhlo celou Právní konferenci. Účastníci se shodli, že by bylo vhodné ponechat celkový seznam právních povinností menší, ale takový, aby bylo možné jeho vymáhání vynutit. Nejen z těchto důvodů se nabízí, aby se Právní konference pořádaná Svazem měst a obcí ČR konala každý rok. I jejím prostřednictvím – při diskusích – lze totiž novou legislativu usměrňovat a také právně vzdělávat zástupce samospráv, a to přímo od expertů na danou oblasti.

Mgr. Štěpánka Filipová, SMO ČR