K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Další obce projevily zájem o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

Datum: 14. 6. 2016, zdroj: Úřad vlády ČR, rubrika: Sociální problematika

Praha – V neděli 12. června 2016 měly obce nebo svazky obcí poslední možnost zaslat své přihlášky do další vlny spolupráce s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování. O zapojení do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám projevily zájem celkem čtyři obce. Monitorovací výbor pro činnost Agentury zasedne k finálnímu potvrzení spolupráce dne 29. června 2016.

Agentura pro sociální začleňování

„V rámci naší poslední výzvy obcím, svazkům obcí a mikroregionům, které se na svém území potýkají se sociálním vyloučením a chtějí využít plné podpory Agentury v rámci Koordinovaného přístupu, jsme obdrželi celkem čtyři přihlášky. Jedná se o Břeclav, Rumburk, Tanvald a Vsetín. Mezi přihlášenými obcemi jsou jak obce nové, které na svých územích zavádějí sociální prointegrační politiky, ale pro své další snažení potřebují expertní podporu a finanční prostředky, tak i staronové, které s Agenturou již dříve spolupracovaly a chtějí na předchozí období navázat a rozvinout nová či rozšířit stávající opatření,“ vysvětluje ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier, pod kterého Agentura gesčně spadá.

Výběr obcí ke spolupráci se odvíjí nejen od výskytu sociálně vyloučených lokalit na území dané obce nebo svazku obcí a prokázané potřebnosti intervence, ale také od motivace a závazku k podpoře sociální integrace. K ověření údajů uvedených v přihláškách žadatelů dochází obvykle v rámci takzvaných mikroanalýz, které provádí výzkumný tým Agentury. Hlavní slovo v rozhodovacím procesu má Monitorovací výbor pro činnost Agentury – expertní panel složený ze zástupců státní správy a samosprávy, zástupců Rady vlády pro záležitosti romské komunity, předních odborníků v dané problematice, zástupců tří operačních programů (OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj, vzdělávání a Integrovaný regionální OP) a zástupců neziskových organizací.

„Již nyní víme o dalších případných zájemcích z řad samospráv, kteří například nedosahují na jednu z podmínek, a to minimální velikost obce pro přihlášení, jejíž limit je stanoven na 5 tisíc obyvatel. Obce v takových případech navazují spoupráci s jinými samosprávami, a poté se mohou zapojit jako svazek obcí. Přihlášky obce mohou zaslat do další vlny, kterou budeme vyhlašovat koncem června,“ popisuje další postup pro zájemce o spolupráci Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

V současné době působí Agentura v 37 lokalitách z celkového počtu 66 lokalit od začátku svého působení v roce 2008. Od roku 2015 Agentura nabízí obcím nebo svazkům obcí spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Agentura vyhlašuje spolupráci v takzvaných vlnách, k 31. březnu 2016 již bylo vyhlášeno celkem 5 vln. Do roku 2020 plánuje Agentura rozšířit svou činnost do další desítky lokalit. Mezi hlavní přínosy působení Agentury spolupracující obce uvádí nastavení strategického plánování v oblasti sociálního začleňování, včetně návrhu sady prointegračních opatření napříč oblastmi jako jsou bezpečnost, dluhová problematika, bydlení, rodina, sociální práce, vzdělávání, zaměstnanost a zdraví. Agentura dále poskytuje přenos dobré praxe, nabídku tematických výzkumů, projektové poradenství a možnost využití specifických dotačních výzev jen pro obce v Koordinovaném přístupu.

Agentura pro sociální začleňování
je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Agentura funguje od roku 2008.
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci tohoto přístupu mohou města a obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.
TOPlist
TOPlist