K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Sdružení tajemníků – pozvánky pro letošní rok

Datum: 7. 3. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Ostatní

Začátek roku je vždy důvodem pro bilanci toho předchozího a pro plánování a přípravu toho, co nás očekává.

Snímek z jednání předsednictva STMOÚ ČR
Snímek z jednání předsednictva STMOÚ ČR

Rok 2015, kdy sdružení dovršilo jednadvacet let své existence, patřil pro činnost STMOÚ ČR mezi nejúspěšnější. Sdružení realizovalo dvě tradiční celostátní odborné akce – jarní seminář v Českých Budějovicích a podzimní seminář v Uherském Hradišti. Na obou seminářích se sešlo velké množství účastníků a hostitelská města se překonávala, aby zajistila co nejlepší podmínky pro spokojenost všech zúčastněných.

Zástupci sdružení se ve velkém počtu a aktivně zapojili do činnosti stávajících i nově vzniklých poradních orgánů ústředních institucí, např. Rady vlády pro veřejnou správu a jejích výborů, odborné sekce pro veřejnou správu Rady kvality ČR, Rady hospodářské a sociální dohody pro veřejné služby a veřejnou správu, Výboru pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dalších výborů, komisí či pracovních skupin.

S tím souvisí i doposud rekordní počet připomínek k návrhům legislativy a dalších předpisů, které sdružení během roku uplatnilo jako člen Svazu měst a obcí ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Přesto má STMOÚ ČR v této oblasti určitě ještě rezervy, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o aktivity mimo pracovní rámec jednotlivých vedoucích úřadů, je tak rozsah připomínkovaných norem na limitu možností aktivních členů sdružení.

Velmi úspěšnou byla rovněž série regionálních vzdělávacích akcí pro vedoucí úřadů, ale i pro zástupce obecních samospráv či další zaměstnance úřadů v rámci projektu Semináře k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí 2015. Seminářů, z poloviny financovaných ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Program EFEKT – se aktivně zúčastnilo 186 posluchačů z více než 140 měst a obcí z celé České republiky.

V závěru roku 2015 se podařilo vyjednat pro tajemníky, kteří jsou členové sdružení, dvě zcela nadstandardní možnosti a nabídky. První z nich je bezplatné telefonické poradenství v oblasti pracovního práva, které výhradně pro sdružení a jeho členy nabídla a provozuje partnerská společnost Aliaves & Co., a. s.

Druhou nadstandardní nabídkou je možnost individuálního specifického pojištění právní ochrany tajemníků městských a obecních úřadů (členů STMOÚ ČR) u největší specializované pojišťovny v ČR. Pro vedoucí úřadů na míru ušitý pojistný produkt bude účinný od 1. dubna 2016, sdružení připravilo i finanční prostředky na příspěvek svým členům na pojistné k tomuto pojištění.

Velký počet tajemníků městských a obecních úřadů se každoročně účastní konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v Hradci Králové, letos 4.–5. dubna 2016. STMOÚ ČR proto kromě jednání předsednictva pořádá v rámci této konference již mnoho let pro vedoucí úřadů setkání tajemníků městských a obecních úřadů. V rámci setkání proběhne panelová diskuse se vzácnými odbornými hosty z řad představitelů několika ministerstev či zástupců zákonodárných orgánů. Setkání je v programu konference dlouhodobě pevně ukotveno na první konferenční den odpoledne, tj. pondělí 4. dubna 2016 okolo 16 hodiny.

XXXI. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR se budou konat ve dnech 15.–17. května 2016 v areálu Sportovního centra Nymburk. Mezi hlavní témata budou patřit aktuální informace Ministerstva vnitra, připravovaná novela zákona o úřednících územních samosprávných celků, registr smluv a jeho aplikace v praxi, nový zákon o veřejných zakázkách/veřejném zadávání, odborný workshop k vybrané problematice pracovního práva a z oblasti eGovernmentu se seminář zaměří na změnu identit eIDAS. Na akci se očekává bezmála 300 účastníků, registrovat se na ní se bude možné do poloviny dubna přes webové stránky sdružení.

Podzimní celostátní odborný seminář a členskou schůzi sdružení budou hostit Františkovy Lázně v termínu 23.–25. října 2016.

Za těžiště pracovních a vzdělávacích setkání vedoucích úřadů považuje sdružení tzv. krajské konference a vzdělávací akce, kdy se každoročně uskuteční v každém kraji nejméně jedno, ale většinou více setkání (v loňském roce se konalo okolo třiceti takovýchto mítinků). Na tyto akce bývá přizván jeden nebo více lektorů, zástupci krajských úřadů, celostátních či krajských pracovišť státní správy, zásadním prvkem však je možnost vzájemné výměny zkušeností a sdílení dobré i „špatné“ praxe.

Sdružení čeká v letošním roce i velká mezinárodní „zkouška ohněm“, kdy bude v červnu pořádat mezinárodní odborné zasedání neformální sítě evropských komunálních manažerů European City Managers Network (ECMN), spojené se zasedáním členů výboru celosvětové organizace městských a regionálních manažerů ICMA International v České republice. Zasedání se uskuteční ve dnech 17.–19. června 2016 v Praze s následnými studijními výjezdy na úřady v severních a jižních Čechách (Děčín, Český Krumlov, Tábor).

V rámci mezinárodní spolupráce přivítá sdružení na studijním pobytu v ČR také členy partnerské organizace výkonných ředitelů (vedoucích úřadů) LPIA z Lotyšska a naopak umožní svým členům poznávat veřejnou správu při studijním pobytu na Slovensku, na základě pozvání od tamní asociace přednostů úřadů APÚMS SR. Pozvánky na všechny aktivity budou včas zveřejněny na webových stránkách STMOÚ ČR.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist