Pohled do knihovny roku 2015

24. 2. 2016 OF 1/2016 Regiony

Skutečnost, že Městská knihovna v Hroznětíně se stala knihovnou roku 2015 v kategorii „základní knihovna“, víme již od října, kdy byly oceněny nejlepší knihovny v pražském Klementinu.

Vendula Zábelová v pražském Klementinu
Vendula Zábelová v pražském Klementinu

Z výroku hodnotící komise nás zaujala věta: „Bohatá nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce, převyšuje běžný standart a přivádí do knihovny všechny věkové kategorie obyvatel.“

Hroznětín je městečko v Karlovarském kraji, na úpatí Krušných hor. Žije zde 1930 obyvatel, z toho je více než 200 registrovaných čtenářů. Podrobné statistické údaje o knihovně uvádíme v tabulce, ale vedle klasické knihovnické práce je přidanou hodnotou zdejší knihovny skutečně nebývalá aktivita, která z ní vytvořila multikulturní centrum, nabízející občanům města kulturu, sport, zábavu i charitativní aktivity.

Tab. 1. Statistický přehled
Rok Registrovaní čtenáři Z toho dětí Počet návštěvníků Počet výpůjček Počet svazků
2010 203 99 4 928 11 505 6 682
2011 217 110 5 265 10 922 6 859
2012 230 105 4 898 9 905 7 190
2013 239 102 5 825 8 835 7 446
2014 226 92 6 756 9 049 7 534
2015 215 80 7 388 8 649 7 534

V roce 2012 město provedlo rekonstrukci budovy, kde je umístěna knihovna, infocentrum, dvě zájmové klubovny s kuchyňkou, kinosál s 3D technologií a taneční salonek. To je skvělé technické zázemí, kterému vdechuje život vedoucí knihovny Vendula Zábelová. Vede knihovnu již 15 let a slovo vedoucí nerada slyší, protože je jedinou knihovnicí. Spolu se svou kolegyní Janan Ježkovou však dokázali budovu městského společenského střediska skutečně oživit. Vedle tradičních knihovnických akcí jsou zde pro děti i pro dospělé výstavy, koncerty, přednášky, výtvarná dílna, muzicírování, hrátky pro nejmenší, klub seniorů, aktuální beseda ke kotlíkovým dotacím, letní příměstský tábor pro děti a řada dalších akcí. Ocenění je ve správných rukách.

www.hroznetin.knihovna.info

Společné čtení pro děti třetí třídy vede Vendula Zábelová
Společné čtení pro děti třetí třídy vede Vendula Zábelová
Muzicírování s Janan, tentokrát s dětmi z mateřské školy
Muzicírování s Janan, tentokrát s dětmi z mateřské školy
Část interiéru Městké knihovny v  Hroznětíně
Část interiéru Městké knihovny v  Hroznětíně
Účastníci turistické vycházky Nordic Walking před budovou knihovny
Účastníci turistické vycházky Nordic Walking před budovou knihovny