K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Finanční konference ukázala na celou řadu problémů

Datum: 25. 2. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Ostatní

XVIII. celostátní finanční konference, která se konala v závěru roku 2015, přinesla obsáhlý program, který byl pro účastníky zdrojem cenných informací, ukázal však také na širokou škálu problémů, se kterými se obce musí vypořádat.

Vládu na konferenci zastupovaly tentokrát především ženy
Vládu na konferenci zastupovaly tentokrát především ženy

Na úvod vystoupil předseda SMO ČR, František Lukl, který se připomenul nedořešenou problematiku rozpočtového určení daní, dlouholeté podfinancování náhrad na výkon státní správy a zmínil se o krocích, které činí Svaz měst a obcí pro řešení těchto, ale i dalších otázek. Financováním samospráv se zabývala i čestná předsedkyně Svazu, primátorka hlavního města Adriana Krnáčová, zejména z pohledu Prahy. Po zahájení byl dvoudenní program odstartován blokem, ve kterém vystoupili k aktuálním otázkám činnosti obcí a měst zástupci ústředních orgánů státní správy.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ocenila spolupráci resortu s obcemi a městy, zejména připomínky k legislativě, které vycházejí z přímého kontaktu obcí s obcemi. Bude podporovat nový dotační titul Sociální práce pro obce a města, který byl v loňském roce zaveden.

XVIII. celostátní finanční konference
XVIII. celostátní finanční konference

Netradičně začala své vystoupení Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj. Do obsáhlého výčtu působností resortu patří také pohřebnictví, kde se připravuje nový zákon, jenž by měl přinést řadu změn pro obce, které by měly kontrolovat hřbitovy, pohřební služby i krematoria. To bude vyžadovat finanční posílení rozpočtu. Ministryně dále hovořila o novém zákonu o realitním zprostředkování a zejména o sociálním bydlení a dostupném bydlení, přičemž upozornila právě na spor s ministerstvem práce a sociálních věcí, neboť problematika bydlení je v kompetenci jejího resortu. Dále se zabývala problematikou cestovního ruchu a připravovanou legislativou, zvláště stavebním zákonem a novým zákonem zadávání veřejných zakázek. Ve vztahu k obcím v této souvislosti ministryně Šlechtová varovala před různými agenturami, které zvou na semináře a zaštiťují se ministerstvem pro místní rozvoj. MMR k tomuto zákonu bude samo zajišťovat potřebnou osvětu. Podrobný výklad zákona zazněl v odpoledním programovém bloku.

Ministerstvo vnitra zastupovala na konferenci Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra pro veřejnou správu a legislativu. Hovořila o tom, že změny ve veřejné správě budou postupovat postupně, v návaznosti na schválený strategický rámec rozvoje veřejné správy. Usiluje o zvýšení koordinační úlohy ministerstva vnitra v této oblasti v součinnosti s Radou vlády pro veřejnou správu, která by měla ke všem změnám navrhovaným změnám dávat závazné stanovisko. Ve svém vystoupení uvedla řadu opatření, která se podařilo v loňském roce na úseku veřejné správy prosadit včetně zvýšení příspěvku na výkon veřejné správy pro rok 2016. Uvedla rovněž připravovaná opatření pro letošní rok, zejména návrh věcného záměru nového zákona o administrativním členění státu.

Úvodní blok uzavřel ředitel odboru financování územních rozpočtů na ministerstvu financí, Miroslav Matej, který přednášel o přípravě finanční ústavy. O novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu hovořil Jan Kněžínek, náměstek pro řízení sekce legislativní rady vlády z Úřadu vlády.

První den odpoledne probíhala konference v rozdělených programových blocích. Pro přehled čtenářům jen nastíníme jejich obsah, podrobnější informace jsou na www.smocr.cz. Blok IIa se věnoval kontrole ve veřejné správě a veřejným zakázkám (např. zákon o řízení a kontrole veřejných financí, nový zákon o zadávání veřejných zakázek aj.). Blok IIb byl zaměřen na nové operační programy na období 2014–2020 pro města a obce. Resortní přednášky byly věnovány jednotlivým programům (IROP, Životní prostředí, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost) a také financování dopravní infrastruktury. Blok IIIa se zaměřil na dostupnost služeb v území, kde zazněla problematika územně správního členění, ale zejména otázky kolem České pošty, projektu Pošta Partner atd. Blok IIIb se věnoval hospodaření a správě obecního majetku. Tomu odpovídala i témata jednotlivých přednášek (dražba jako vhodný způsob prodeje majetku, financování vodárenské infrastruktury, budování vysokorychlostního internetu, výdaje na vzdělávání, tělovýchovu a energie, vymáhání pohledávek).

Pohled do sálu
Pohled do sálu

Druhý den pokračovalo jednání konference opět v plénu a závěrečný blok přednášek a vystoupení se zaměřil na sociální služby ve městech a obcích. Úvodní slovo k problematice od náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Stöcklové, doplnily přednášky pracovníků resortu na téma koncepce sociálního bydlení a financování sociálních služeb. Hovořilo se také samostatně o spolupráci obcí s Úřadem práce a o doplatku na bydlení. V tomto bloku vystoupil rovněž Jaromír Jech, ředitel kanceláře pro projekty a vzdělávání SMO ČR, který mluvil o projektech pro obce a dobrovolné svazky obcí ve prospěch občana. Zkušenosti představitelů obcí a měst s meziobecní spoluprací komentoval doc. Jiří Ježek ze Západočeské univerzity v Plzni na základě provedeného výzkumu. Toto vystoupení přineseme v samostatném článku.

Slavnostní křest publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“
Slavnostní křest publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“

Součástí programu konference byl také slavnostní křest publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“. V slavnostním duchu bylo rovněž podepsáno „Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací,“ které s předsedou Svazu stvrdil podpisem prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Celostátní finanční konference splnila očekávání účastníků především bohatostí obsahu a množstvím kvalitních vystoupení. Ukázala ovšem také nekonečné množství problémů, které je v zájmu měst a obcí potřeba řešit. Doufejme, že vzájemná výměna názorů mezi představiteli samosprávy a zástupci státní správy přinese na této nekonečné cestě žádoucí výsledky.

TOPlist
TOPlist