K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Nebojte se rovných příležitostí!

Datum: 7. 1. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Sociální problematika

Svaz měst a obcí České republiky uspořádal 22. října mezinárodní konferenci „Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí“, nad níž převzal záštitu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí
Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí

Konference byla jednou z aktivit Svazu v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Jak souvisí obecní samospráva a téma rovných příležitostí?

Na konferenci vystoupilo mnoho významných českých i zahraničních hostů a ze všech příspěvků jasně vyplynulo, že uplatňování rovných příležitostí v obcích je nezbytné nejen jako jedna ze základních součástí moderní samosprávy 21. století, ale je pro obce především výhodné. Plánování obce, při němž jsou zohledňovány potřeby všech skupin obyvatel, je efektivnější. Obci zaručuje, že její zásadní rozhodnutí budou v souladu s představami většiny občanů a tedy že přinesou jejich větší spokojenost. A co jiného by mělo být zájmem vedení obce, jehož práce má být službou veřejnosti?

Co je to gender mainstreaming?

Uplatňování rovných příležitostí, tedy zohledňování potřeb všech skupin obyvatel, se shrnuje pod termín „gender mainstreaming“. Uplatňování gender mainstreamingu v obci znamená, že zástupci obce (jak politici, tak úředníci) by měli plánovat budoucnost obce a vytvářet všechny předpisy se zohledněním dopadů zvlášť pro muže a ženy. Dodržování pravidel gender mainstreamingu by také mělo zajistit rovný přístup mužů a žen ke zdrojům obce.

Respektuje-li obec pravidla gender mainstreamingu, měla by rovné příležitosti žen a mužů reflektovat jak ve své činnosti směrem k občanům, tak i směrem dovnitř, k zaměstnancům obecního úřadu.

V rámci činnosti směrem dovnitř úřadu by obec měla zaměřit svou pozornost na témata jako slaďování pracovního a rodinného života, rovné odměňování, vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích či vyrovnané zastoupení v jednotlivých tematických oblastech (finance, doprava, sociální oblast, školství, sport, kultura, …).

Směrem k veřejnosti může obec uplatňovat rovné příležitosti především v oblasti plánování služeb a veřejného prostoru. Všechny služby v obci (zdravotní, sociální, školní, veřejná doprava a další) by měly být plánovány tak, aby byly zajištěny ve stejné kvalitě pro všechny – proto je potřeba zohledňovat vždy umístění, časovou dostupnost, návaznost, propojenost, bezpečnost, kapacitu či bezbariérovost. V oblasti veřejného prostoru by mělo být zohledňováno očekávání a potřeby využívání daného prostoru jednotlivými skupinami obyvatel tak. Cílem je, aby mohli z veřejného prostoru těžit všichni – proto je potřeba zohledňovat především dostupnost, bezbariérovost, bezpečnost, umístění a využití veřejného prostoru.

Evropská podpora

Evropská unie velmi podporuje uplatňování strategie gender mainstreamingu v obcích členských států. Významnou úlohu v rozšiřování principů gender mainstreamingu hraje Evropská charta rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen Charta). Podpisem Charty obce vyjadřují svůj závazek prosazovat genderovou rovnost. Charta formuluje základní práva a principy, ke kterým se mohou obce formálně přihlásit, a nabízí i konkrétní metody, kterými mohou daná práva naplnit. K Chartě se již přihlásilo téměř 1500 obcí z 32 zemí Evropy, včetně měst jako Brusel, Paříž, Vídeň či Helsinky. V České republice Chartu podepsaly dosud pouze čtyři obce – Milotice, Staňkovice, Záluží a Praha 18-Letňany.

Příležitost pro Českou republiku

Podle slov předsedkyně Pracovní skupiny pro rovné příležitosti Svazu měst a obcí ČR, Květy Halanové (která je také členkou předsednictva Svazu a starostkou Jílového u Prahy) v České republice rovnost žen a mužů dosud není samozřejmostí. Přitom žijeme v demokratické společnosti, pro níž je vyrovnané zastoupení obou pohlaví v rozhodovacích procesech jedním z hlavních předpokladů. V české společnosti stále ohledně tématu rovných příležitostí přetrvávají stereotypy, které je nutné odbourat. K tomu všemu může pomoci právě rozšíření Evropské charty rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

Připojte se také

Snažíte se svou obec spravovat, jak nejlépe dokážete? Záleží Vám na spokojenosti všech skupin Vašich obyvatel? Pak jistě řadu principů gender mainstreamingu již uplatňujete, aniž byste si to uvědomovali. Zvažte přistoupení k Evropské chartě rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích jako k deklaraci správného vedení Vaší obce!

Zaujalo téma nastíněné v tomto článku? Získali byste rádi podrobnější informace k gender mainstreamingu včetně konkrétního návodu, jak ho začít uplatňovat? Máte zájem o bližší informace k Chartě? Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat!

Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská, garantka agendy rovných příležitostí, Kancelář Svazu měst a obcí ČR

TOPlist
TOPlist