K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Nejlepší právnickou firmou pro regiony je KVB advokátní kancelář

Datum: 5. 1. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Legislativa

Ocenění „Regionální právnická firma roku“, tedy cenu pro nejlepší mimopražskou právní kancelář, letos získala KVB advokátní kancelář, s. r. o. Vítězem se tak stala společnost, která pro časopis Obec a finance dlouhodobě připravuje vyhledávané odpovědi na dotazy a čtenáři oblíbené odborné články k právu územních samospráv.

Právnická firma roku 2015

Proto dnes přinášíme rozhovor se společníky KVB advokátní kanceláře JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D. a JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, Ph.D.

Firemní žebříček Právnická firma roku sestavuje pod záštitou ministra spravedlnosti společnost epravo.cz ve spolupráci s Českou advokátní komorou a uděluje se na základě hodnocení ostatních advokátních kanceláří (tedy konkurenčních právnických firem) a na základě hodnocení klientů. Letošní ročník tohoto prestižního klání byl již osmý, cena pro regionální právnickou firmu roku se udělovala počtvrté.

Nejprve mi dovolte vám pogratulovat k vašemu ocenění. Jak se teď cítíte?
Zástupci KVB advokátní kanceláře při přebírání ocenění „Regionální právnická firma roku 2015“
Zástupci KVB advokátní kanceláře při přebírání ocenění „Regionální právnická firma roku 2015“
S. K. Je pro nás jistě ctí a potěšením, ale i velkým závazkem do budoucna, že se nám podařilo zaujmout první místo ve velké konkurenci ohromného množství advokátních kanceláří působících mimo hlavní město. Zároveň nás přece jen trochu mrzí, že v oborové soutěži (zatím) není vyhlašována též kategorie správní právo – samozřejmě nejenom proto, že jde o významné a velice rozsáhlé právní odvětví, ale též proto, že se právě zde cítíme velice silní. Myslím, že náš tým může dnes v této oblasti přinejmenším konkurovat velkým „pražským“ advokátním kancelářím, ostatně již dnes s nimi na některých komplikovaných kauzách intenzivně spolupracujeme. Rovněž tak v oboru práva ústavního.
L. V. Poděkovat musíme především našim klientům, díky jejichž skvělým referencím jsme zvítězili. Je to ocenění pro celý náš tým, dnes již více než dvacetičlenný. Zároveň je to ocenění pro náš model, náš koncept nabídky právních služeb, který jsme vymysleli a uvedli v život.
K tomu právě směřuje moje další otázka. V čem se vaše advokátní kancelář liší od jiných advokátních kanceláří?
S. K. Zjednodušeně řečeno, je to skutečná a zároveň ojedinělá specializace na správní právo a veřejnou správu. Typickým výstupem naší práce proto není „formulářová“ žaloba či obdobné podání. Naopak s maximální pečlivostí pracujeme na složitých a jedinečných kauzách, které vyžadují náročný výklad práva, obsáhlou znalost konkrétní judikatury i širších souvislostí, aplikaci úprav z několika odvětví… Zastupujeme přitom klienty samozřejmě nejen před orgány veřejné správy a v rámci správního soudnictví, ale třeba i před soudem Ústavním. Díky tomu se na nás obracejí významní klienti ze soukromého sektoru napříč celou Českou republikou, ovšem nejen ti. Mezi naše klienty patří též mnohá ministerstva, pracovali jsme rovněž pro Úřad vlády, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a další. Druhou větví naší specializace je poskytování úplného právního servisu pro obce a města. V tomto ohledu jsme skutečně „regionální,“ tedy působíme ve všech regionech.
L. V. Od toho se také odvíjí způsob, jakým sestavujeme náš tým. Pracovníci naší kanceláře za sebou již většinou mají profesionální výsledky, jak v advokacii, tak ve veřejné správě či v justici. Pracují pro nás špičkoví experti na správní řízení, správní trestání, veřejné zakázky, školský zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím, rozpočtové právo, stavební právo… Snad všichni naši advokáti jsou ostatně autory nebo spoluautory odborných právních publikací, komentářové literatury zaměřené na veřejné právo a desítek článků ve vědeckých časopisech. Kolega Kadečka je navíc členem poradního sboru předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a členem Legislativní rady vlády (LRV). Další kolegové jsou členy odborných komisí LRV zaměřených na správní právo. Naši advokáti jsou členy rozkladových komisí na ministerstvech a dalších odborných orgánů. Nabíráme samozřejmě i vynikající čerstvé absolventy – koncipienty a koncipientky, ovšem i ti procházejí přísným výběrem. Požadujeme nejen znalosti práva, ale i odpovědnost a schopnost kreativního myšlení.
Tento časopis čtou především zástupci obcí. Co nabízíte jim?
Tým pracovníků KVB advokátní kanceláře
Tým pracovníků KVB advokátní kanceláře
L. V. Stručně řečeno, komplexní právní servis. Města a obce u nás naleznou právní poradenství ve všech otázkách, které řeší. To znamená právní poradenství jak při výkonu samostatné, tak i přenesené působnosti. Nejen správní právo, ale naprosto vše, s čím se obec setká – stavební řízení, veřejné zakázky, přestupky, nakládání s majetkem, volby, …
S. K. Každý starosta ví, že obecní právník potřebuje mít trochu jiné znalosti práva, než je obvyklé. Když například připravujeme pro klienta kupní či nájemní smlouvu, není to jen o znalosti občanského zákoníku a smluvních zvyklostí. Je to rovněž o hluboké znalosti zákona o obcích, ale i citu pro komunální politiku. Cílem obce jistě není pouze nemovitost co nejdráž prodat či pronajmout, ale především jednat v nejlepším zájmu svých občanů, potažmo ve veřejném zájmu. Například získat fungující zdravotní středisko či domov seniorů. To vše se snažíme v našem právním poradenství zohlednit a nalézat pro obce ty nejlepší nástroje k řešení jejich problémů. Naše služby nejsou tedy jen o právu, jde o poradenství v širším slova smyslu.
Jak spolupráce s obcemi vypadá? Hlavní sídlo máte v Pardubicích. To poskytujete právní servis například i v Jihočeském nebo Plzeňském kraji?
L. V. Ano, v současné době máme stálé klienty již ve všech krajích.
A jak taková spolupráce vypadá?
L. V. Vždy klientům říkám, že poskytujeme servis tak, jako bychom byli přímo v budově úřadu. Jsme ihned dosažitelní, klienti nám zasílají podklady k práci e-mailem a my jim ji e-mailem zasíláme zpět. Pokud potřebujeme něco projednat, řešíme to telefonem nebo pomocí videokonferencí. Je to stejné, jako bychom byli přímo v budově úřadu. I když budu sedět ve vedlejší místnosti, s největší pravděpodobností mi pošlete podklady k práci e-mailem.
S. K. Jsou však i situace, kdy si klient z nějakých důvodů žádá naši osobní přítomnost (třeba na zasedání rady či zastupitelstva). V takovém případě za klientem rádi kdykoliv dojedeme a problém řešíme přímo na místě.
S jakým typem obcí nejčastěji spolupracujete? Myslím co do velikosti.
S. K. Našimi klienty jsou vlastně všechny kategorie obcí – od těch nejmenších až po velká krajská města. Jen to největší město s námi zatím nespolupracuje. Některé městské části Prahy však mezi naše klienty již patří.
L. V. Náš nejmenší klient má asi 200 obyvatel. Největší téměř 400 000 obyvatel. Spolupracují s námi obce bez vlastních právníků i s rozsáhlými právními odděleními. Zatímco těm prvním poskytujeme kompletní servis, větší obec využije naše služby ve věcech, se kterými se nesetká každý den – podání ústavní stížnosti například. Výhodou našich služeb je fakt, že si klienti sami mohou nastavit intenzitu spolupráce s námi. Od „potřebujeme vás jen občas ve zvlášť složitých případech,“ až po „potřebujeme vás každý den“. Tomu je přizpůsobena i cenová politika naší kanceláře. Čím více služeb klient čerpá, tím jsou pro něj naše služby levnější.
Nejste zejména pro malé obce drazí? Přece jen máte velice kvalitní tým právníků, kteří si asi za svou práci mohou říci o adekvátní odměnu…
Společníci KVB advokátní kanceláře Lukáš Váňa a Stanislav Kadačka
Společníci KVB advokátní kanceláře Lukáš Váňa a Stanislav Kadečka
S. K. Rozhodně se nepodbízíme cenou a naše hodinové sazby jsou pevně stanovené. Klient se musí sám rozhodnout, zda s námi chce spolupracovat, nebo ne. Stejně tak, jako si vybíráte třeba lékaře.
L. V. Naší velkou konkurenční výhodou je, že problematiku, kterou řešíme, důvěrně známe. Problémy měst a obcí jsou plus mínus po celém území České republiky stejné. S velkou částí problémů, které řešíme, jsme se již někdy setkali. Věřte tomu, že za hodinu právního poradenství jsme i proto schopni udělat opravdu velký kus práce. O tom svědčí i fakt, že s klienty spolupracujeme dlouhodobě a klienti pociťují výhody, které jim spolupráce s naší advokátní kanceláří přináší.
A dovolím si ještě poznamenat, že klientům přinášíme i něco navíc. Kromě hluboké znalosti jejich problematiky a citu pro specifické požadavky územní samosprávy je to i přenos dobré praxe. Řešení, které se nám osvědčí u jiných obcí, používáme dále.

Děkuji za rozhovor.

TOPlist
TOPlist