K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Knihovna roku 2015 je v Hroznětíně (Karlovarský kraj)

Datum: 30. 12. 2015, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Regiony

Dne 8. října 2015 předala první náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2015“. V Zrcadlové kapli pražského Klementina byla předána ocenění za letošní rok nejlepším knihovnám nejenom od Ministerstva kultury, ale také od Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Svazu měst a obcí ČR.

Ku příležitosti oceňování nejlepších knihoven v roce 2015 udělil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR „Cenu českých knihovníků“ Goethe-Institutu v Praze za dlouholetou a mimořádně úspěšnou spolupráci s českými knihovnami. Díky podpoře Goethe- Institutu se v Praze každý rok konají mezinárodní konference k aktuálním tématům rozvoje knihoven, na kterých se setkávají špičkoví specialisté z Německa i Česka. Cenu převzal ředitel Goethe-Institutu Dr. Berthold Franke.

Kategorie „základní knihovna“

Knihovna roku 2015 – Městská knihovna Hroznětín z Karlovarského kraje
Knihovna roku 2015 je v Hroznětíně
Knihovna roku 2015 je v Hroznětíně
Knihovna poskytuje své služby v rekonstruované víceúčelové budově. Dobře architektonicky i designově řešený moderní interiér je vysoce funkční a zároveň příjemný a přívětivý. Knihovna disponuje velmi kvalitním fondem a poskytuje komunitě širokou škálu služeb na vysoké úrovni, a to včetně služeb netradičních (např. balení učebnic, organizace charitativních aktivit s přidanou hodnotou pro potřeby obce ad.). Samozřejmostí je dostatek studijních míst včetně počítačů s přístupem k internetu a wi-fi. Bohatá nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce, převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny všechny věkové kategorie obyvatel. Vynikající spolupráce s vedením obce, občanskými sdruženími a spolky i jednotlivci dělá z knihovny oblíbené místo setkávání i skutečné kulturní a komunitní centrum obce.
Kontakt: Vendula Zábelová, knihovna.hroznetin@cmail.cz
Zvláštní ocenění a diplom – Místní knihovna Vrdy ze Středočeského kraje
Ocenění přebírá Mgr. Petra Korbelová a zástupce obce Vrdy
Ocenění přebírá Mgr. Petra Korbelová a zástupce obce Vrdy
Knihovna se v příjemných rekonstruovaných prostorech spolkového domu stala v posledních letech centrem kulturního života obce. S novou knihovnicí získala obec nejen kvalitní knihovnické a informační služby a obvyklé akce pro veřejnost, ale také mimořádné a neotřelé aktivity pro děti i jejich rodiče, pro seniory i ostatní obyvatele. Promyšlená a koncepční spolupráce s profesionály i dobrovolníky, se spolky a vedením obce postupně zvedá úroveň pořádaných aktivit, prezentace knihovny na veřejnosti i její interiérového designu.
Kontakt: Mgr Petra Kobelová, knihovna@obecvrdy.cz
Obecní knihovna v Kuníně z Moravskoslezského kraje
Knihovnice Markéta Kuběnová a starostka Dagmar Novosadová z Kunína
Knihovnice Markéta Kuběnová a starostka Dagmar Novosadová z Kunína
Knihovna je založena na velmi dobré spolupráci s obcí, jejíž podpora je nejlépe vyjádřena především výjimečně zdařilou rekonstrukcí budovy a celkovou změnou interiéru knihovny. Jeho funkční řešení, design, barevnost i vybavení činí z knihovny nepochybně jednu z nejkrásnějších obecních knihoven v ČR. Knihovna je ovšem zajímavá i svou činností s důrazem na práci s dětmi, např. na ekologických projektech. S úspěchem usiluje i o mezigenerační spolupráci v obci (předčítání babiček dětem, spolupráce s tatínky, …), genderovou vyváženost akcí a rozvoj komunitního života.
Kontakt: Markéta Kuběnová, knihovnakunin@seznam.cz

Kategorie „informační počin“

Hlavní cena – Městská knihovna Třinec
Cenu za informační počin přebírá Mgr. Martina Wolna
Cenu za informační počin přebírá Mgr. Martina Wolna
za podporu čtenářství formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospívající mládeže do života komunity. Knihovna Třinec je knihovnou, galerií, infocentrem a literární kavárnou. Třinecká knihovna prošla výraznou rekonstrukcí, koncem roku 2014 otevřela nové prostory a vyvíjí systematickou činnost s pečlivou dramaturgií a důrazem na kvalitu. Prioritou je práce s mládeží. Knihovna jde inovativní cestou zlepšování služeb a experimentálně se rozhodla využít u nás zatím neotřelých metod designu služeb zaměřeného na člověka. Ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU dlouhodobě inovuje služby zaměřené v první fázi na výpůjční služby, postupně na celou nabídku služeb. Vedení knihovny volí moderní metody a formy strategického plánování, každý pracovník se podílí na tvorbě strategického plánu a jeho naplňování.
Kontakt: Mgr. Martina Wolna, reditelka@knihovnatrinec.cz
Zvláštní ocenění a diplom – Městská knihovna Mikulov
Mgr. Ilona Salajková převzala diplom za projekt „Kniha do vlaku“
Mgr. Ilona Salajková převzala diplom za projekt „Kniha do vlaku“
za projekt „Kniha do vlaku“. Knihovna nabídla ve spolupráci s Českými drahami cestujícím novou službu, která již funguje v některých zdravotnických zařízeních, ve dvou veřejných parcích a v některých institucích v ČR. Služba funguje na principu „vezmi knihu, vrať knihu“. Původně regionální projekt se rozšířil do dalších krajů, v současnosti je do něj zapojeno přes 40 měst. Jeho cílem je podpora čtenářství a vztahu ke knihám a současně podpora kultury cestování.
Kontakt: Mgr. Ilona Salajková, knihovna@mikulov.cz

„Městská knihovna roku 2015“ – Knihovna města Olomouce.

Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se přihlásilo 39 městských knihoven. V pěti velikostních kategoriích byly vyhodnoceny:

  • Knihovna Města Jevišovice, Jihomoravský kraj (do 5000 obyvatel)
  • Městská knihovna Sedlčany, Středočeský kraj (do 10 000 obyvatel)
  • Městská knihovna Louny, Ústecký kraj (do 20 000 obyvatel)
  • Městská knihovna Třebíč, Kraj Vysočina a Knihovna K. Dvořáčka Vyškov, Jihomoravský kraj (do 50 000 obyvatel)
  • Knihovna města Olomouc, Olomoucký kraj (nad 50 000 obyvatel)

Knihovna města Olomouce

Olomoucká knihovna převzala ocenění od zástupců SKIP a SMO ČR
Olomoucká knihovna převzala ocenění od zástupců SKIP a SMO ČR

Knihovna byla založena v roce 1889 jako spolková knihovna. Od svého vzniku byla důležitým centrem českého spolkového a společenského života ve městě, které v té době bylo převážně německé. V roce 1920 získala statut městské knihovny. Během své historie byla po určité období okresní a také krajskou knihovnou. Své služby nabízí jak v hlavní budově, tak i prostřednictvím 16 poboček.

Knihovna poskytuje obyvatelům města široké spektrum knihovnických a informačních služeb, využívá nové technologie a nabízí také pestrou paletu kulturních a vzdělávacích aktivit. Velkou pozornost věnuje propagaci svých služeb. Pracovníci knihovny již 4 roky sami točí pravidelně každý měsíc videomagazín s názvem ,,Knihomol“, kde vtipným způsobem propagují služby a akce knihovny.

Knihovna sídlí od roku 1949 v budově bývalého hejtmanství. Jedná se o historický objekt, který svou dispozicí není příliš vhodný pro fungování moderní knihovny. Komise při svém hodnocení nejvíce ocenila to, že se současnému vedení podařilo postupnými kroky a ve spolupráci s architektem proměnit interiér knihovny v moderní a příjemný prostor, který láká k návštěvě, ke studiu i trávení volného času.

Statistické ukazatele za rok 2014
  • Počet obyvatel: 99 489
  • Knihovní fond: 251 129 knihovních jednotek
  • Výpůjčky: 583 265
  • Čtenáři: 6561
  • Návštěvníci: 452 324

Kontakt: RNDr. Lenka Prucková, pruckova@kmol.cz

TOPlist
TOPlist